De PVDA voert al jaren actie voor lagere huurprijzen. (Foto PVDA Brussel)

Mathilde El Bakri, lijsttrekker PVDA Brussel-stad: “Laten we ons inspireren op de sociale huisvesting in Wenen”

Huisvesting is een thema dat terugkomt in alle bevragingen die de PVDA hield, zowel in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië. Dat is alles behalve een verrassing voor Mathilde El Bakri, lijsttrekker voor de PVDA in Brussel-stad bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Mathilde El Bakri

“Het dringt: meer dan de helft van de Brusselse gezinnen besteedt meer dan 50% van zijn inkomen aan huur. Terwijl organisaties vinden dat niemand de drempel van 30% zou mogen overschrijden”, begint Mathilde El Bakri. Ze is sinds 2014 Brussels volksvertegenwoordiger en werkt ook als vrijwilligster in een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk.

De sociale druk is zo hoog dat het Brussels Parlement onlangs een omkaderingsinitiatief heeft genomen. “Dat is een stap vooruit, maar niet genoeg: we willen een dwingend huurprijzenraster, geen indicatief raster zoals nu.”

Haal huurprijzen naar beneden

“Objectieve criteria zoals de kwaliteit van de woning of het aantal kamers om de huurprijs te bepalen, dat is toch niet zo moeilijk! In Brussel kan de Grondregie van de stad onmiddellijk zo’n initiatief nemen, want die bezit een immens vastgoedpatrimonium. Daarmee zou ze de huren kunnen verlagen in plaats van zich af te stemmen op de privémarkt, zoals ze nu doet. Voor een appartement met een kamer, betaal je al snel 750 tot 1.050 euro … De stad Brussel is de grootste eigenaar van publieke woningen van het Gewest. Ze heeft daarmee een belangrijke hefboom in handen. Als je de huurprijzen van de publieke woningen doet dalen, geef je een sterk signaal naar de privémarkt en naar de rest van het Gewest en van het land. We denken dat we met 20% woningen van de overheid in de stad een globaal effect kunnen verwezenlijken, waardoor je alle huurprijzen kunt doen dalen”, zegt El Bakri.

TIAA (There is an alternative)

De balans van de aflopende legislatuur? “Rampzalig. Zoals op tal van andere terreinen, is er een politiek gevoerd in het belang van de betonboeren. Dat zie je heel concreet bij Tour & Taxi: eerst was daar een percentage sociale woningen gepland, uiteindelijk is er geen enkele gekomen … Idem met de megavastgoedprojecten zoals Neo, Up-site Tour, enzovoorts: altijd is het doel ‘de meest interessante sociale lagen’ aan te trekken, zo zegt de overheid zelf. Maar er is een alternatief. Wij willen ons inspireren op Wenen, waar de helft van de bevolking in een sociale woning woont. Dat zijn ook degelijke woningen, met collectieve tuinen, crèches, buurtwinkels, enzovoorts. En het zijn geen getto’s met alleen maar armen, er is echt een sociale mix. Ze financieren dat met een (kleine) vermogensbelasting.”

Op 15 oktober 2018 wil de PVDA een overheidsbedrijf voor de bouw en de renovatie van sociale woningen. “Onder bouw verstaan we ook de opeising van woningen die al lang leegstaan. En die zijn er veel, in bijna alle steden van het land …”

Lees ook:

Dit artikel komt uit het magazine Solidair van juli-augustus 2018. Abonnement