McJobs in de horeca op maat van de grote spelers

Onder het mom van zwartwerk bestrijden, heeft de regering vandaag bij de commissie sociale zaken een wetsvoorstel ingediend om "flexi-jobs" in te voeren in de horecasector. Volksvertegenwooriger Marco Van Hees klaagt deze nieuwe soort contracten aan: "Het moet duidelijk zijn: dit is de invoering van McJobs in België, die onderbetaald zijn en nulurencontracten gebruiken. Een wet op de maat van de grote spelers in de sector."

De contracten, die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië schering en inslag zijn, wil minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nu in België invoeren. Ze zijn volkomen flexibel en onderbetaald, waarschuwt de PVDA; ze voorzien geen werkduur of vaste uurroosters. Ze zijn onderbetaald, met lonen van 8,82 euro per uur, ver onder het laagste barema in de sector dat 11,24 euro per uur bedraagt.

Marco Van Hees vindt het "veelzeggend dat minister Peeters, die zich profileert als de man van het sociaal overleg en die het initiatief rond "werkbaar werk" lanceerde, zijn handtekening heeft gezet onder deze oorlogsverklaring aan de werknemers in de horecasector en hun vakbonden."

In de landen waar die contracten bestaan, zoals in de Verenigde staten en Groot-Brittannië of Nederland, maken de McJobs het voor de werknemers heel moeilijk om hun leven te organiseren. De grote ketens, zoals McDonald’s, Domino’s Pizza en hotelketens zijn dol op dit soort contracten, waarbij werknemers geen dag verlof durven te vragen of zich ziek durven te melden omdat ze overgeleverd zijn aan onzekerheid en afhankelijk zijn van het toeval. De eerste slachtoffers van deze vorm van werk, zijn vaak vrouwen en jongeren, die het op de arbeidsmarkt sowieso moeilijk hebben.

"Het is een messteek voor ons sociaal model dat het klassieke arbeidscontract, de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten en het sociaal overleg op losse schroeven zet”, vervolgt Marco Van Hees. “Als deze maatregel erdoor komt, kan de bres die in ons sociaal systeem wordt geslagen, zich verbreden naar andere sectoren. Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open Vld, heeft overigens verklaard dat de horeca een testcase is, ook voor de nieuwe economie en dat ook andere sectoren gebruik zullen kunnen maken van die flexstatuten als ze de test doorstaan. In Groot-Brittannië zijn er vandaag 697.000 werknemers die deze hachelijke nulurencontracten hebben, en die er vaak verschillende moeten combineren om te overleven."  

"Een grove schending van het recht tot collectief onderhandelen, het recht op waardig werk en het recht op sociale bescherming" vinden de vertegenwoordigers van de vakbonden in de Nationale Arbeidsraad het. Zij klaagden de McJobs aan in een officiële verklaring: "de regering pleegt met dit wetsontwerp ook inbreuk op verschillende domeinen van de sociale partners, waaronder de loonvorming, het recht op werk en de sociale zekerheid". De vakbonden hebben overigens eind juni in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging tegen dit project ingediend.

"En voor de kleine werkgevers in de sector, buurtcafés, restaurants en familiehotels, zal het niets oplossen. Zij vragen al zo lang hervormingen om te strijden tegen de verstikking door de grote multinationals en hun leveringscontracten, de banken en de papierlast. Wat ze krijgen is echter op maat van Quick, Accor, Hilton, Pizza Hut, Sodexo en andere grote patroons in de sector. Zij kunnen nu de uitbuiting en de onderlinge concurrentie tussen de werknemers nog wat opdrijven. Deze geforceerde doorvoering van de regering is een regelrechte oorlogsverklaring. De PVDA staat niet alleen in haar verzet, maar zal met de werknemers op straat staan op 7 oktober om de regering en haar maatregelen aan te klagen", besluit Marco Van Hees.