Meerderheid Belgen wil dat regering vermogensbelasting invoert

Terwijl tienduizenden syndicalisten op 11 en 19 maart manifesteerden tegen de regeringsmaatregelen voerde La Libre een peiling uit. Blijkt dat 61% van de Belgen een vermogensbelasting wil. Nauwelijks 25% ziet een btw-verhoging zitten. De nieuwe acties én deze cijfers bezorgen de regering Michel-De Wever alweer kopzorgen.

De regering staat voor een begrotingscontrole. Er moet opnieuw bespaard worden, deze keer 1,2 miljard. Wat bewijst dat de maatregelen die deze regering nam, geen fundamentele oplossingen hebben gebracht. De oplossingen van de regering werken niet. Toch wil de regering verder gaan op de ingeslagen weg door nieuwe besparingen in de sociale zekerheid, een btw-verhoging, een verhoging van de taksen op brandstof en alcohol, nieuwe ecologische taksen en verdere afbouw van de openbare diensten.

Na de manifestatie van 7.000 vakbondsafgevaardigden uit de openbare diensten, op 19 maart, reageerde minister van Ambtenarenzaken Vandeput (N-VA) op een interpellatie van PVDA-volksvertegenwoordiger, Raoul Hedebouw: “Ja, er zullen opnieuw duizenden ambtenaren verdwijnen de komende jaren.”

Nieuwe acties zijn dus broodnodig. Tijdens de militantenconcentraties van 11 maart en 19 maart werd alvast de aftrap gegeven. De volgende weken zal het erop aan komen de acties verder vorm te geven.

Een nieuw actieplan krijgt stilaan vorm

Volgende data en acties zijn reeds gekend:

  • 11 maart en 19 maart: de aftrap van de tweede helft van het sociaal verzet.
  • 24 maart: mobilisatie van de Nederlandstalige openbare diensten in Antwerpen voor een betoging. In gemeenschappelijk front.
  • 29 maart: Grote Parade van Hart boven Hard (en Toute Autre Chose) die de week van het sociaal verzet inluidt. Meer dan 10.000 mensen worden er verwacht.
  • 31 maart tot 3 april: week van het sociaal verzet.
  • Waaronder 30 maart: Betoging in Brussel. Eveneens betogingen in Vlaams- en Waals-Brabant.
  • En 1 april: betogingen in de andere provincies.
  • 22 april (woensdag): intersectorale algemene staking bij de openbare diensten. Oproep van de ACOD. Het ACV hakt binnenkort door wat zij zal doen. 

Vasthouden aan de vier centrale verzuchtingen

Het actieplan houdt vast aan de 4 centrale verzuchtingen:

Een. Geen indexsprong. De regering wil de indexsprong zo snel mogelijk door het parlement jagen. Omdat ze zo snel mogelijk af wil zijn van een dossier dat de werknemers bezig houdt. Ze roept daarvoor de hoogdringendheid in.[1]

Twee. Invoering van een miljonairtaks. 61% van de Belgen steunt dit idee. Waarop wacht de regering om het door te voeren? Het is hoog tijd dat de grote vermogens betalen voor de crisis die ze zelf veroorzaakten. Stop de cadeaus aan de grote bedrijven. Geen btw-verhoging en geen hogere taksen op brandstoffen en alcohol. Geen nieuwe besparingen in de sociale zekerheid.

Drie. Stop de afbraak van de openbare dienstverlening. Goedkope openbare dienstverlening is belangrijk voor de koopkracht van ons allemaal. Behoud ambtenarenpensioenen, behoud publieke tewerkstelling. Alle ambtenaren die op pensioen gaan, moeten vervangen worden door jongeren. Zonder openbare diensten is een menselijke maatschappij onmogelijk.

Vier. Maar ook de eindeloopbaanproblematiek blijft actueel. Behoud van de huidige stelsels van brugpensioen en tijdskrediet. Weg met de beschikbaarheid. Geen optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Behoud van de wet die de verzekeringsmaatschappijen voor de tweede pensioenpijler een rendement oplegt van 3,5%.

[1] Voor meer info zie http://pvda.be/artikels/indexsprong-verbergt-de-hoogdringendheid-van-de-regering-een-geplande-btw-verhoging