Foto Belga

Meerderheid maakt schertsvertoning van debat Saoedi-Arabië/terrorisme

auteur: 

Marc Botenga

Het was een trieste vertoning toen in de Kamer de Belgisch-Saoedische relaties ter sprake kwamen. De traditionele partijen haalden dit belangrijke debat volledig onderuit. Didier Reynders (MR) probeerde te verdoezelen dat hij de kandidatuur van Saoedi-Arabië voor de VN-Vrouwenrechtencommissie had gesteund. De N-VA wilde vooral sancties tegen Wallonië, maar zweeg over de Vlaamse export. En noch de meerderheid, noch de groenen steunden de maatregelen die de PVDA voorstelde om de betrokken werknemers te compenseren. 

Schertsvertoning in parlement

De Commissie Buitenlandse Zaken van het parlement keurde een resolutie goed over de betrekkingen die België onderhoudt met Saoedi-Arabië. De PVDA vraagt al jaren een debat over de banden met Saoedi-Arabië. Het gaat hier immers niet om peanuts. Al meteen de dag na de aanslagen van november 2015 in Frankrijk werd de vraag gesteld. Saoedi-Arabië wordt beschouwd als een van de sponsors van terrorisme. Dit met name omwille van financiële steun aan radicale ideologieën en extremistische groeperingen in Syrië.

De inzet van het debat is dus groot, maar de traditionele partijen maakten er een schertsvertoning van. Het debat in het parlement spitste zich voornamelijk toe op de wapenexport. Nochtans zijn wapenuitvoervergunningen de bevoegdheid van de gewesten. Het federale parlement kan ze dus niet stoppen. De resolutie die werd aangenomen is dus vooral een simpele aansporing aan de gewesten om een einde te maken aan de uitvoer van wapens naar Saoedi-Arabië.

En dat is geen toeval. Minister Didier Reynders (MR) startte het debat uit persoonlijke belangen. Hij wilde doen vergeten dat hij de Saoedische kandidatuur bij de VN-Vrouwenrechtencommissie had gesteund. Want als je over wapens spreekt, dan moet je het niet hebben over hoe ons land stemde in de Verenigde Naties.

De N-VA zag dan weer liever sancties tegen Wallonië dan sancties tegen Saoedi-Arabië. Samen met de meerderheid viel de partij de Waalse export naar Saoedi-Arabië aan, maar weigerde daarbij technologieën voor dubbel gebruik (“dual use”), militair en civiel, te vermelden want dan zou met name de Vlaamse export naar Saoedi-Arabië ter sprake komen. Sterker nog, de meerderheid weigerde zelfs groen licht te geven voor een onderzoek naar het gebruik van Vlaamse militaire technologieën door Saoedi-Arabië.

Een andere internationale houding

Opdat de resolutie niet enkel een lege doos zou blijven, diende de PVDA een reeks amendementen in, met maatregelen die de federale regering onmiddellijk zou kunnen nemen met respect voor het Handvest van de Verenigde Naties. In plaats van overwegend symbolische resoluties, wil de PVDA dat België op internationaal vlak echt een andere houding aanneemt. De PVDA vindt dat België zich in de eerste plaats onmiddellijk moet terugtrekken uit alle militaire allianties met Saoedi-Arabië. De traditionele partijen weigerden. Hoe kun je nu IS te bestrijden met partners die tezelfdertijd mogelijk IS 2.0 steunen?

De kwestie van de wapenexport is brandend actueel. De Verenigde Staten van Donald Trump willen voor 100 miljard (!) wapens aan Saoedi-Arabië verkopen. België zou die plannen scherp moeten veroordelen, want ze zullen de regio nog meer destabiliseren. De PVDA eiste dat eerste minister Charles Michel aan Trump laat weten dat ons land die mogelijke wapenverkoop veroordeelt, als Trump op 24 mei naar ons land komt. De meerderheid weigerde dat droogweg. De N-VA bijt zich vast in de Waalse wapenuitvoer, maar die bedraagt slechts 0,5% van alle Europese wapens die naar Saoedi-Arabië worden geëxporteerd. De PVDA stelde dan ook voor om te werken aan een Europees embargo voor de export van wapens, munitie en militaire technologieën naar Saoedi-Arabië en naar de door hen gesteunde extremistische groeperingen in Syrië. Ook dat voorstel werd geweigerd.

In de Verenigde Naties onderneemt België ook geen stappen om de oorlogsmisdaden te doen veroordelen die begaan werden door Saoedische en westerse bombardementen in Syrië, Irak en Jemen. We weten nochtans dat elk onschuldig slachtoffer olie op het vuur is van het terrorisme. Integendeel, in de Verenigde Naties stemt België voor Saoedi-Arabië en vraagt meneer Reynders zelfs dat “men hun dat moet laten weten”.

De strijd tegen het terrorisme laten betalen door de werkende bevolking

De geldstoom naar extremistische groeperingen droogleggen? Neen. Een einde stellen aan onze militaire deelname aan de zijde van Saoedi-Arabië? Neen. Een internationale veroordeling voor de Saoedische en westerse oorlogsmisdaden in Syrië, Irak en Jemen? Neen. Compensatie voor Belgische werknemers in geval van sancties tegen Saoedi-Arabië? Zelfs daartegen zegt men neen. Opmerkelijk, zelfs Ecolo-Groen ondersteunde het idee voor compensatie voor de werknemers niet.

Er kan nochtans geen sprake van zijn dat de werkende bevolking opdraait voor de kosten van de strijd tegen het terrorisme. Daarom zijn ook maatregelen nodig die ervoor zorgen dat elk economisch verlies wordt gecompenseerd, op korte, middellange en lange termijn. Hoewel ze verre van toereikend waren, werden dit soort maatregelen wel genomen toen de Europese Unie sancties oplegde aan Rusland. In 2014 werd 165 miljoen euro vrijgemaakt. Voor de PVDA is het onaanvaardbaar dat de meerderheid zelfs het idee voor compensaties niet in overweging wil nemen.

Deze heel concrete voorstellen van de PVDA werden gewoon weggeveegd. De traditionele partijen stelden duidelijk dat ze geen zin hebben om onze relaties met Saoedi-Arabië grondig en consequent te herzien. Onze buitenlandse politiek verdient een echt debat, geen vuil politiek spelletje, zoals journaliste Beatrice Delvaux het onlangs omschreef in Le Soir.