Foto Solidair, Salim Hellalet

“Meneer Michel, het gat in de sociale zekerheid is het resultaat van uw beleid”

auteur: 

Sarah Schmit

Marco Van Hees ondervroeg donderdag premier Michel over het tekort van 1 miljard euro in de sociale zekerheid.  Hij vroeg de premier de geplande indexsprong te schrappen, want lagere loonen zijn de hoofdoorzaken van het tekort.

 “In uw besparingspolitiek, die de rijken begunstigt en de werkende mensen bestraft, is er helemaal geen magisch terugverdieneffect, zoals u altijd hebt beweerd. Het tekort in de sociale zekerheid komt hierdoor: minder sociale bijdragen door de loonmatiging, minder btw want uw rijke vrienden consumeren niet, dat doen wel de werkende mensen. En minder consumptie, dat betekent minder productie en dus meer werklozen. Ziedaar het resultaat van het beleid dat u voert.”

“De sociale zekerheid is het werk van de werkende mensen, zij hebben die opgebouwd en u bent bezig die kapot te maken”, zei Marco Van Hees nog. “Mijnheer Michel, de werkende mensen zullen u niet de kans geven om hun instrument van solidariteit te vernietigen”.

De PVDA-volksvertegenwoordiger vroeg de premier of hij bereid is de logica van zijn politiek te herzien en meer bepaald de indexsprong te laten vallen, omdat die de kern van het probleem is van het tekort van de sociale zekerheid.

De eerste minister zei in zijn antwoord onder meer dat “de oppositie de PVDA achternaloopt”. Hij herhaalde dat hij “vast van plan blijft om de loonlasten te verlagen” en dat dit de belangrijkste bedoeling is van de tax shift waarover de regering op het ogenblik discussieert.

“U hebt gelijk, mijnheer de eerste minister. Sommige leden van de oppositie beginnen te beseffen dat de PVDA het bij het rechte eind heeft, maar wat u betreft ben ik minder optimistisch”, repliceerde Marco Van Hees.

“U zegt ons dat wie banen schept, gebukt gaat onder te zware lasten. Ik zeg u dat er te veel lastenverlagingen zijn voor wie geen banen schept. Wat u díe mensen jaarlijks cadeau doet, dekt tien keer het tekort van de sociale zekerheid. Het vermogen van de 3 procent superrijken in ons land stemt overeen met duizend keer datzelfde tekort. We hebben geen tax shift nodig maar een vermogensshift, zodat we de pensioenen en nieuwe overheidsbanen kunnen financieren.

Commentaar toevoegen

Reacties

de rijken moeten meer betalen !!!! dringend de vermogenbelasting invoeren. waarom is dat nieteerder gebeurd?? de meerderheid der belgen wil dat...
Ik ben geweldig fier dat wij mensen als Raoul Hedebouw, Marco Van Hees, Kim De Witte, Tom De Meester, Peter Mertens ... in onze partij hebben. Het is werkelijk verfrissend om hun commentaren en interpellaties te lezen/horen.
De politiekers laten hun masker vallen en laten openlijk zien wat de planning is: Gewoon van Belgie de machtstaat maken van de maffia, Het ligt er toch echt bergen dik op!