Teddybeer van een kind, bij de achtergebleven vluchtelingenbooten in Lampedusa. (Foto Carlo Alfredo Clerici / Flickr)

Menselijke drama's in de Middellandse Zee: herdenking van verontwaardiging

auteur: 

Ivo Flachet

Opnieuw een menselijk drama op de Middellandse Zee. Hoeveel bootvluchtelingen precies gestorven zijn, weet niemand, maar het gaat over vele honderden mensen. Hiermee wordt de status van de Middellandse Zee als “dodelijkste migratieroute ter wereld” nog maar eens bevestigd. Maandagavond 20 april, om 17 uur is er op het Luxemburgplein in Brussel een herdenking van verontwaardiging.

Een echte reactie van de Europese verantwoordelijken blijft uit. Ook de stilte van staatssecretaris Theo Francken is oorverdovend. Het asiel- en migratiebeleid wordt nochtans mede uitgestippeld door de Raad van Ministers, samengesteld uit de bevoegde nationale politieke verantwoordelijken.

Specialisten van zowat alle humanitaire organisaties trekken aan de alarmbel. Zij klagen de politiek van de EU aan die enkel focust op het bijna militair versterken van haar buitengrenzen en het afschrikken van vluchtelingen in plaats van gericht te zijn op het redden van levens en het doen respecteren van het asielrecht. François Crépeau, de VN-rapporteur voor de mensenrechten van migranten zei hier recent nog over: "Net door in te zetten op grenscontrole, is Europa de controle over haar buitengrenzen verloren. De controle bevindt zich nu in de handen van de mensensmokkelaars.”

De laatste 15 jaar verdronken naar schatting 22.000 mensen. In 2014 waren dat er 3.400. Dit jaar zouden al minstens 1.500 migranten op die manier verdronken zijn.

In hun opiniestuk “EU's Approach to Migrants: Humanitarian Rhetoric. Inhumane Treatmanet”1, klagen Judith Sunderland en Bill Frelick van Human Rights Watch het dubbel discours van de Europese leiders aan. “Het problematische EU beleid focust vooral op het versterken van de grenzen en het voorkomen van het vertrek vanuit Noord-Afrika en elders, in plaats van in te zetten op het verbeteren van zoek- en reddingssystemen en het creëren van veilige en wettelijke vluchtwegen”, stellen zij. In deze tijden van extreme humanitaire crisissen over heel de wereld gaat de Europese politiek eerder uit van een cynische poging om het aantal vluchtelingen te verminderen dan van een humanitaire bezorgdheid.

Bart Eeckhout, editorialist van De Morgen stelt terecht dat deze EU politiek “een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringsleiders in de Europese Raad (is) die menen dat er geen vluchtelingencrisis is zolang er maar geen vluchtelingen in het eigen land arriveren”.

Steeds meer wordt een succesvol vluchtelingenbeleid verward met dalende asiel- en stijgende uitwijzingscijfers. Eeckhout besluit: “De dagelijkse humanitaire crisis voor de kusten van Italië en Griekenland is de fatale consequentie van dergelijk eenzijdig denken.”

Er zijn onmiddellijk maatregelen nodig om een einde te stellen aan het voortdurend menselijk drama dat zich afspeelt in de Middellandse Zee. Migranten moeten behoorlijk behandeld worden met respect en toegang tot eerlijke asielprocedures. Conform het internationaal recht is het absoluut verboden mensen terug te sturen naar plaatsen waar zij het risico lopen vervolgd of onmenselijk behandeld te zullen worden. Het huidige EU beleid gaat daar manifest tegen in. Terecht eisen steeds meer organisaties een totale ommekeer van het migratiebeleid van de EU en de afschaffing van de “Frontex” politiek.2 Het uitgangspunt moet zijn: het redden van levens en het respect voor internationale beschermingssystemen en de vluchtelingenconventies.

1 http://www.hrw.org/news/2015/04/15/eu-s-approach-migrants-humanitarian-rhetoric-inhumane-treatment.
2 http://www.frontexit.org/fr.

In één week verdronken meer dan duizend vluchtelingen in zee: het is genoeg!

De PVDA en tal van andere organisaties roepen op tot een herdenking van verontwaardiging tegen de hypocriete houding van de Europese Unie, of Fort Europa, die tranen plengt voor de overledenen, maar wel zelf verantwoordelijk is voor deze menselijke drama's.

  • “We roepen de hele bevolking op om op maandag 20 april om 17 uur naar het Luxemburgplein te komen. We zullen een wit masker dragen en ook een bloem of een kaars als symbool voor elk mensenleven dat verloren is gegaan in de Middellandse Zee. Die mannen, vrouwen en kinderen zijn geen migranten meer, maar doden... Soms heeft niemand nog woorden voor zo'n nacht van huiver, donker, zwart, onzuiver. Zwijgen doet zo'n zeer.”
  • Afspraak op 20 april om 17 uur op het Luxemburgplein in Brussel.
  • Klik hier voor het Facebookevenement

Georganiseerd door: Front d'action des migrants, PVDA groep migratie 'Vriendschap zonder grenzen' en anderen...