Tekening Mauro Biani

Miljarden voor 34 gevechtsvliegtuigen: regering hypothekeert toekomst volgende generaties

auteur: 

Webredactie

Vroeger leerden we dat kerst de periode is van “vrede op aarde voor alle mensen van goede wil”. De federale regering vult dit principe dit jaar wel heel vreemd is. Tussen 2019 en 2030 wil ze maar liefst 9,2 miljard euro investeren in oorlogsmateriaal.

Het kerstakkoord van de federale regering is naar Belgische gewoonte een wafelijzerakkoord. Alle partijen die rond de tafel zaten, konden wel vertrekken met een overwinningetje. Het was echter al langer geweten dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) al zijn politieke gewicht in de schaal legde om de budgetten voor defensie op te trekken. Hij is geslaagd met onderscheiding.

PVDA: “Investeer in hernieuwbare energie, armoedebestrijding en openbaar vervoer”

Van de PVDA krijgt hij echter een onvoldoende. De investeringen in gevechtsvliegtuigen zijn onaanvaardbaar. Het zou pas van goed beleid getuigen indien de 9,2 miljard euro zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, armoedebestrijding en openbaar vervoer.

Ook de Belgische vredesbeweging maakt zich trouwens grote zorgen. Al meer dan een jaar voert ze actie tegen de plannen van Vandeput om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Ze zijn peperduur in aankoop (afhankelijk van het type kan de kostprijs oplopen tot 150 miljoen euro per stuk) en in onderhoud (tot 240 miljoen euro per jaar voor 34 stuks). Bovendien kunnen de gevechtsvliegtuigen enkel ingezet worden in oorlogen zoals in Afghanistan, Irak en recentelijk nog Libië. Daar hebben we gezien dat de menselijke kost ook hoog oploopt door de vele burgerslachtoffers.

Toekomst komende generatie gehypothekeerd

In plaats van mee te stappen in de oorlogsplannen van de NAVO – herinner u de open brief van de VS-ambassadrice in België1 – zou België beter investeren in diplomatieke oplossingen voor conflicten. Het budget van defensie zou dan meteen een heel pak kunnen dalen.

De regering is trouwens zeer creatief geweest om de nodige budgetten vrij te maken. Ze besliste om de miljardenuitgaven naar de volgende regeringen door te schuiven. De regering hypothekeert zo de keuzes die de komende generatie kan maken, tegelijk probeert haar oorlogspolitiek te verankeren voor de komende decennia.

1 http://belgium.usembassy.gov/collectivedefense.html