Foto Voka Limburg / Flickr

Minister De Block komt terug op plannen, met persbericht vol fouten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) komt terug op haar plannen tot verminderde terugbetaling van cortisoneneussprays en maagzuurremmers voor bepaalde patiënten. “We zijn verheugd dat de minister op een deel van haar beslissingen terugkomt. Zoals zij zelf in haar persbericht van vanmiddag zei, gebeurde dit ‘op basis van getuigenissen van patiënten’”, zegt dokter Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist voor de PVDA en initiator van het kiwimodel.

Nochtans ziet Van Duppen een aantal fouten in het persbericht van de minister. Van Duppen: “De minister stelt: ‘De neussprays met corticosteroïden zullen verplaatst worden van categorie B naar Cx zodat het remgeld iets hoger zal liggen. De patiënt blijft wel beschermd door de maximumfactuur.’ Dat is driemaal fout. Vooreerst betekent een terugbetaling in categorie Cx slechts een terugbetaling van amper vijftien procent van de publieksprijs. De patiënt betaalt dan nog steeds vijfentachtig procent uit eigen zak. Deze neussprays kosten nu tussen de tien à vijftien euro voor één flesje. Nu betaalt de patiënt twee à vier euro remgeld. In categorie Cx betaalt de patiënt acht à dertien euro, dat is ruim een verdrievoudiging. Ten tweede hebben de patiënten die nu een verhoogde tegemoetkoming hebben in categorie B geen verhoogde terugbetaling meer in categorie Cx. Voor hen gaat de prijs maal acht. Ten derde komen geneesmiddelen in categorie Cx helemaal niet in aanmerking voor de maximumfactuur. Het is onbegrijpelijk dat de minister zoiets kan beweren.”

Voor Van Duppen is het nog steeds onduidelijk wat de minister nu juist van plan is met de terugbetaling van de maagzuurremmers. In eerdere berichten wilde ze maagzuurremmers volledig uit de terugbetaling halen. “Dat was medisch onverantwoord”, aldus Van Duppen. “Meer dan de helft van de patiënten dienen volgens het wetenschappelijk onderbouwd advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) waarnaar de minister zelf verwijst, wel degelijk maagzuurremmers gedurende lange tijd in te nemen. Ofwel ter behandeling van maag- en slokdarmzweren, ofwel ter preventie hiervan bij risicopatiënten of patiënten die chronisch ontstekingsremmers en cortisone dienen te nemen. Dat staat zwart op wit in die richtlijnen. Voor hen zijn maagzuurremmers geen comfortmedicatie, maar medisch noodzakelijk”.

Dirk Van Duppen maakt zich nu ook ongerust over wat de minister juist bedoelt als ze voor bepaalde patiënten deze geneesmiddelen dan toch terug gaat betalen. “Gaat ze die dan ook van categorie B, waarbij 75 procent wordt terugbetaald, naar categorie C met slechts 50 procent terugbetaling brengen?”, vraagt hij zich af. “De minister blijft daar vaag over. Dat betekent dan nog steeds dat bijvoorbeeld voor omeprazole de patiënt in plaats van nu 12 euro, straks nog steeds 24 euro zal moeten uit eigen zak betalen.”

Voor dokter Van Duppen is deze politiek van de minister des te schrijnender omdat er een alternatief is waarbij de minister het veelvoudige kan besparen en de patiënt niet méér hoeft te betalen voor deze geneesmiddelen. In Nederland wordt door de zorgverzekeraars een vorm van aanbesteding, zeg maar kiwimodel, toegepast waardoor de bestaande woekerprijzen voor deze producten worden geoptimaliseerd.  “Voor exact hetzelfde geneesmiddel, dosis en verpakkingsgrootte kost de maagzuurremmer pantoprazole bij ons aan inkoopprijs voor de apotheker 23 euro en in Nederland 2 euro. Al tien jaar ijveren wij voor dit kiwimodel. In Nederland, in Duitsland en nu pas ook in Zweden wordt dit voor alle producten uit patent toegepast. We hebben berekend dat als de minister het zou toepassen op één antibioticum ze meer bespaart dan wat ze nu wil bezuinigen op de hele groep van antibiotica door de patiënt fors duurder te doen betalen”, stelt Van Duppen.

Hij zal met de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk blijven ijveren voor het stopzetten van de besparingen op kap van de patiënt en voor het toepassen van het kiwimodel. “We plannen een kerstkaarten actie van de patiënten met hun boodschappen en hun getuigenissen aan de minister. Ze blijkt dan toch gevoelig te zijn voor deze getuigenissen,  zo zegt ze zelf in haar persmededeling. En in het voorjaar trekken we nog eens met bussen chronische patiënten om in Nederland te gaan maagzuurremmers en neussprays te gaan shoppen. Dat hebben we tien jaar geleden ook voor Dafalgan of paracetamol zo gedaan en nu hebben we in België ook een kiwi-paracetamol.”