Minister De Block maakt veelgebruikte geneesmiddelen tot 4 maal duurder

auteur: 

Eefje Goossen

“Augmentin, het meest voorgeschreven antibioticum, zal € 8,60 gaan kosten in plaats €3,5. De maagzuurremmer Pantoprazole wordt door meer dan een miljoen mensen gebruikt en zal €18 kosten in plaats van €9. De neusspray Flixonase, de meest gebruikte cortisonespray, zal €15,81 gaan kosten in plaats van €3,71.” Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk vertelt wat de besparingen op gezondheidszorg precies inhouden.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de meest gebruikte geneesmiddelen – met ook de verschillende merknamen – die getroffen worden door de maatregelen De Block.

Wat zijn dan precies de maatregelen die de minister neemt in de geneesmiddelensector?

Dirk Van Duppen. De minister wil deze geneesmiddelen van terugbetalingscategorie veranderen. Er zijn vier terugbetalingscategorieën: categorie A voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen (bvb. insuline) die volledig worden terugbetaald. Categorie B voor noodzakelijke geneesmiddelen (bv. antibiotica, bloeddrukverlagers), die worden voor driekwart terugbetaald. C is voor symptomatische geneesmiddelen die het voor comfort verhogen (bv. slijmverdunners), die worden voor 15 procent terugbetaald en D is voor slaapmiddelen of pijnstillers, die worden niet terugbetaald.

Antibiotica en maagzuurremmers zitten nu in categorie B, maar minister De Block wil ze overbrengen naar C om 27 miljoen euro te besparen. Reken maar eens uit: Het antibioticum dat het meeste wordt voorgeschreven is Augmentin. In plaats van 3,5 euro, zullen we daar 8,60 euro voor moeten betalen. In 2014 gebruikten 1,5 miljoen mensen die geneesmiddel. Voor de maagzuurremmers worden Pantoprazole (meer dan 1 miljoen mensen in 2014) en Omeprazole (630.000 mensen in 2014) fors duurder. De prijzen gaan van respectievelijk 9 naar 18 euro en 12 naar 24 euro!

Maar het is toch waar dat er in België te veel antibiotica en maagzuurremmers wordt geslikt?

Dirk Van Duppen. Dat klopt. Wij gebruiken twee maal zo veel antibiotica als onze noorderburen. Nochtans is het daar heel wat goedkoper dan in België en wordt het volledig terugbetaald. De prijs en het gebruik hebben dus niets met elkaar te maken. Het is de arts die beslist of en welke antibiotica nodig is. Het enige gevolg dat het duurder maken van de pillen zal hebben, is dat kwetsbare patiënten hun noodzakelijke behandeling zullen uitstellen. Een bronchitis wordt dan een longontsteking en dan moet je naar het ziekenhuis. Dat is natuurlijk helemaal geen besparing, om over het leed van die mensen nog maar te zwijgen.  
Bij maagzuurremmers geldt hetzelfde. Maggie De Block zegt in Humo dat mensen dat slikken alsof het snoepjes zijn, maar wanneer je ernstige reflux bijvoorbeeld niet behandelt, kan dat leiden tot zweren in de slokdarm of pre-kankerletsels. Een onbehandelde maagzweer kan op haar beurt leden tot bloeding of perforatie. Daarnaast moet je maagzuurremmers ook chronisch toedienen bij patiënten die ontstekingsremmers of cortisonen moeten gebruiken. Dat gaat over heel wat mensen: rheumapatiënten, patiënten met systeemziekten, longaandoeningen of kanker. Die worden door de minister van Volksgezondheid wel in de steek gelaten.
Dus die medicijnen zomaar van terugbetalingscategorie verhuizen is medisch onverantwoord en maakt noodzakelijke geneesmiddelen onbetaalbaar voor vele patiënten.

Het gaat verder dan antibiotica, he? Ook neussprays moeten er blijkbaar aan geloven!

Dirk Van Duppen. Ja. Gewone ontzwellende neussprays zijn zonder voorschrift bij de apotheker te krijgen. Bij een verkoudheid geef dat op korte termijn comfort. Langdurig gebruik is echter niet goed. Stel dat je een allergie hebt, of een chronische sinusitis, dan zullen bij het stopzetten van de spray de slijmvliezen nog meer gaan opzwellen. Dan gaan patiënten opnieuw naar de neusspray grijpen en loert verslaving om de hoek. Zulke patiënten moeten voor langdurig gebruik een cortisone neusspray gebruiken. Minister De Block wil dat ook cortisone neusspray zonder voorschrift kan gehaald worden bij de apotheker.

Ze verzwijgt echter de ware reden van deze maatregel. Er moet bespaard worden. En als cortisone neusspray ook voorschriftvrij is, zullen mensen sneller naar die neusspray grijpen, dan naar een ontzwellende. Worden geneesmiddelen echter voorschriftvrij, dan moet de patiënt de volle pot betalen. Heel veel patiënten moeten die neusspray maanden- of zelfs jarenlang gebruiken. Nu kost Flixonase, de meest gebruikte cortisonespray 3,71 euro. Bij volle pot wordt dat meteen 15,81 euro. Kijken we opnieuw naar Nederland, zien we dat hij daar slechts een vierde van de Belgische prijs kost. De minister laat dus ook hier kansen liggen, want mocht ze het kiwimodel toepassen op de neusspray, kan ze 15 miljoen besparen en zet ze geen patiënten in de kou. Aan de woekerprijzen van de farmaceutische industrie weigert ze echter te raken. Begrijpe wie begrijpen kan.

Kan de minister daar dan iets aan doen?

In Nederland zijn prijzen voor maagzuurremmers tot 15 keer lager, door kiwimodel

Dirk Van Duppen. Ja, ze kan bijvoorbeeld het kiwi-model toepassen. Het model van openbare aanbestedingen, waar wij al tien jaar voor pleiten, doet de prijs van geneesmiddelen drastisch dalen. Zelfs als je het maar op één antibioticum toepast, brengt het al meer op dan wat De Block wil besparen op alle antibiotica samen. Neem nu het antibioticum Augmentin, dat is hetgeen dat het meeste wordt voorgeschreven. In Nederland passen de zorgverzekeraars het kiwimodel toe en de prijs is er 3 tot 5 keer lager! Mochten we Augmentin aan Nederlandse prijzen verkopen, dan bespaart het RIZIV 15,4 miljoen en de patiënt 5,1 miljoen. Heel wat meer dan wat minister De Block wil uitsparen. Voor maagzuurremmers ligt de prijs wel 10 tot 15 keer lager. Daardoor kost de behandeling van een maagmicrobe in Nederland geen 75 euro, maar 19,50 euro. Een groot verschil voor de portefeuille van de patiënt.  

Besparingen in de wijkgezondheidscentra

Hoe zijn wijkgezondheidscentra en de groepspraktijken van GVHV anders dan een gewone huisarts?

Dirk Van Duppen. “Bij de gewone huisarts krijgt de arts voor iedere consultatie een vast bedrag. De patiënt gaat dan met zijn briefje naar de ziekenkas en krijgt daar een groot deel van terugbetaald. Bij ons is dat anders. De betaling gebeurt volgens forfait. Per ingeschreven patiënt krijgt de groepspraktijk een vast bedrag per maand van het ziekenfonds en de patiënt hoeft niet te betalen. Dit is natuurlijk het meest sociale systeem. Het maakt niet uit of je vaak of weinig ziek bent, het blijft gratis. En dat is erg belangrijk, want uit een Europese studie blijkt dat in België jaarlijks 900.000 patiënten een bezoek aan de huisarts uitstellen omwille van financiële redenen. We hinken ook zwaar achterop op gebied van toegankelijkheid op het lijstje van onderzochte landen. Bijna alle Europese landen passen het systeem van ‘zonder geld naar de huisarts’ al toe. Het komt de toegankelijkheid, de kwaliteit van de zorg en de kosteneffectiviteit enkel maar ten goede. Vandaar ook dat wij met GVHV campagne voeren met de slogan ‘zonder geld naar de huisarts’.”

Groepspraktijken en gezondheidscentra zullen zwaar de dupe zijn van de besparingen van minister De Block. Hoe gaat dat in zijn werk?

In veel steden vinden patiënten geen huisarts meer waar ze nog terecht kunnen of die voor hen betaalbaar is

Dirk Van Duppen. “Maggie De Block wil 7 miljoen euro besparen door te verbieden dat er nog nieuwe gezondheidscentra bij komen. Voor degene die al in de opstartfase zitten, wil ze eerst nog een audit doen. Concreet betekent dit dat 15 wijkgezondheidscentra die in de opstartfase zitten, die vaak al een gebouw hebben klaargemaakt en artsen en verpleegkundigen hebben geëngageerd, niet zouden mogen beginnen. Dit is des te schrijnender door het enorme tekort aan sociale huisartsen. In veel steden vinden patiënten geen huisarts meer waar ze nog terecht kunnen of die voor hen betaalbaar is. Daarnaast indexeert ze het geld dat groepspraktijken krijgen per patiënt maar voor een kwart, in plaats van helemaal. Daardoor krijgen we heel wat minder middelen.”

Je had het daarnet over toegankelijkheid, zorgkwaliteit en kosteneffectiviteit. Is dat ook in jullie praktijken beter?

Dirk Van Duppen. “Jazeker! Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheid voerde in 2008 een vergelijkende studie uit tussen praktijken die het systeem van betaling per prestatie hanteerden en zij die forfaitair werkte. De totale kostprijs per patiënt is voor de overheid gelijk in beide systemen. Dat komt omdat in de forfaitaire geneeskunde heel wat problemen worden aangepakt en opgelost bij de huisarts. Patiënten komen dan veel minder vaak in de dure specialistengeneeskunde terecht. Voor de patiënt echter was de toegankelijkheid in de forfaitaire geneeskunde heel wat beter, aangezien hij niet moet betalen.

Daarnaast schrijven artsen in forfaitair verband heel wat minder antibiotica voor. Toch iets waar minister De Block op wil inzetten. Ze doen ook meer aan preventie en gezondheidspromotie. En ten slotte werken die artsen aan een bescheidener inkomen dan hun collega’s. Meestal zijn ze sociaal gemotiveerd.”

Je zegt dat jullie moeten inleveren omdat het geld dat jullie krijgen per patiënt maar voor een deel wordt geïndexeerd, maar dat geldt toch ook voor de erelonen van de andere artsen?

Dirk Van Duppen. “Dat klopt, maar artsen die betaald worden per prestatie kunnen hun aantal prestaties opdrijven om zo het verlies te compenseren. Dat is in het verleden altijd zo gebeurd.”

Dan is het toch onlogisch dat de minister juist de forfaitaire praktijken wil aanpakken, terwijl jullie net besparend zijn?

Dirk Van Duppen. “Dat is niet alleen onlogisch, het toont duidelijk aan dat men met twee maten, twee gewichten werkt. De nieuwe CM-voorzitter, Luc Van Gorp, trok een paar weken geleden aan de alarmbel over de hoge lonen van specialisten. Sommigen, vooral zij die met machines werken, verdienen bruto tussen de 25.000 en 50.000 euro per maand. Specialisten die dan weer meer met mensen werken, zoals pediaters, psychiaters … verdienen ‘maar’ 10.000 à 20.000 euro per maand. En heel het debat over die exorbitante lonen, toonde vooral aan dat er totaal geen transparantie bestaat. Dat de minister geen audit bestelt naar de verloning van specialisten, maar wel naar de financiering van wijkgezondheidscentra en groepspraktijken, dat is toch echt de wereld op zijn kop!”

Nochtans zal er bij die specialisten toch wel meer te rapen zijn dan bij de forfaitair betaalde huisartsen?

Dirk Van Duppen. “Zeker, we hebben dat zelfs berekend. Geef alle specialisten het salaris van een universiteitsprofessor en je kan 2 miljard euro besparen. Een perifere specialist verdient nu ruim twee keer zo veel. Schakel die vergoeding gelijk, geef hen sociale rechten en pensioenopbouw. De betaling per prestatie en de supplementen moeten dan wel verboden en afgeschaft worden. Prestatitis en supplementitis moet je stoppen, zeggen wij met GVHV. Dat zijn namelijk besmettelijke ziekten. Professor Bellemans maakte destijds furore op het VTM-journaal, omdat hij als professor orthopedie in Gasthuisberg geen supplement mocht vragen en dus overstapte naar een perifeer ziekenhuis. Daar kon hij vier keer meer verdienen. Een algemeen verbod op supplementen moet er dus komen, zodat de beste specialisten daar gaan werken waar ze nodig zijn, en niet waar ze het meeste kunnen aanrekenen.”

Waarom dan die besparing op de forfaitaire geneeskunde die amper iets zou opbrengen en zelfs contraproductief kan zijn?

De Block heeft liever een liberaal dan een sociaal gezondheidssysteem

Dirk Van Duppen. “Dit is vooral een ideologische aanval van minister De Block, vrezen wij. Zij heeft liever een liberaal dan een sociaal gezondheidssysteem. Deze aanval past in de strategie van deze regering en haar N-VA-schaduwpremier om het middenveld en hun sociale projecten te vernietigen. Het is een regelrechte aanval op de sociale geneeskunde, terwijl ze de rijke specialisten, waar een paar miljard euro te rapen valt, buiten schot laat.”

Wat gaan jullie daartegen doen?

Dirk Van Duppen. “We zijn heel erg bezig met onze patiënten bewust te maken van deze maatregelen en hen te mobiliseren. Op 24 november is er een grote betoging van de zorgsector, tegen de maatregelen die minister De Block neemt tegen ziekenhuispersoneel. Wij gaan, samen met onze patiënten, mee betogen. We verspreiden ook flyers en affiches en plannen nieuwe acties. We betrekken de andere wijkgezondheidscentra ook, net als de vakbonden en de mutualiteit. De betoging op 24 november is slechts de startactie voor deze campagne.”

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Awel mercie....
Wat kan dat Minister De Block schelen,zij verdiend veel wij weinig, waarom gaan zij niet aan de lonen van die heren die ons landje besturen,dan waren er geen te korten,maar daar wordt niet over gepraat, de groten moeten groot blijven en de kleine moet klein blijven.
het is alle maal waar van het eerste tot de laatste wat er ik hier lees maar wie heeft er genoeg ballen aan zijn lijf om er iets tegen doen , zoals ik lees dat mensen zich bewust worden dat de ministers te veel verdienen , en dat ze der niet van wakker liggen dat ze gewone mens of de mensen die het moeilijk hebben nog meer gaan afnemen , ma we zagen en het hier zeggen daar mee veranderd er niets mss nog een op staat komen zoals de witte woede in de tijd mss moeten de media ook eens iets doen , in plaats van die onnozele programma's te maken ,
Ik denk niet dat een zoveelste betoging indruk zal maken op deze regering. Ze zijn niet te vermurwen. Wat we moeten doen is ons organiseren met hulp van de PVDA. Op een duidelijke manier de bevolking inlichten met al de beschikbare wettelijke middelen die ons ter beschikking staan. Vroeger bakten de socialisten hun eigen brood om het aan een menselijke prijs aan de bevolking te verkopen. Zouden we zoiets ook kunnen met medicijnen?
Oprechte comentaar
Bedankt Mevr. Deblock Ik moet pandomed 40mg nemen voor de rest van mijn leven omdat ik dit jaar een maagperforatie gehad heb en ze de helft van mijn maag hebben moeten wegnemen want die was afgestorven. Alsof dat niet genoeg is ben ik chonisch rugpatient waardoor ik leef van een ziekteuitkering . Mevr.Deblock sorry ik kan u geen minister noemen want u weet niet wat het echte leven inhoud.ik zou is graag zien hoe u zou "leven" in onze toestand. NOGMAALS BEDANKT!!!!!!!!
Ik moest ook eerst pantomed, dan metformine, dan weer wat anders.ligt hier nog maar mocht ineens niet meer nemen. Laten ze u eerst alles kopen om te laten kijken wat werkt.
Beste Ik gebruik ook van de pantomed en nog 2 andere medicaties die erbij horen. Als een verpleegster van de operatiekwartier raad ik haar aan: Mev. De Block neem maar wat tijd voor uw eigen gezondheidprobleem. Het is hoog tijd dat de België een fit minister kiest die bij haar functie hoort:uiterlijk en innerlijk
Aan Maggie De Block Ik begrijp dat jullie willen besparen maar waarom altijd bij de arme mensen waarom geven jullie eens niet wat af van jullie loon. Ik ben een chronisch zieke persoon en heb bepaalde medicijnen nodig zoals bv de maagzuurremmers hoe denk jij dat ik dit kan blijven betalen met mijn loon van 800 euro per maand. ik moet het momenteel doen 45 euro per week en daar moet ik nog mijn medicijnen van betalen . ik heb zo al zoveel medische kosten onderzoeken wekelijkse kine. vraagje mag ik bij jou komen eten elke dag dan haal ik het misschien net om alles te betalen. want aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten als ik denk je niet aan ja nee u hebt genoeg per maand om rond te komen. Wel bedankt om me nog een extra kopzorg bij te geven. MVG
Ik vind dat schandalig. Ik kan niet zonder pantomed omdat ik veel medicatie moet nemen. Ik heb aal loonverlies omdat het door mijn ziekte niet gaat om te gaan werken en dan gaat de medicatie nog eens opslaan. Merci De block
Een schande ,en voor mij onbetaalbaar!!
eerst geven ze ontstekingsremmers waar u maag kapot van gaat , nu mijn maag kapot is krijg ik pantomed 40mg , kan ik terug fatsoenlijk eten ipv te creperen van de pijn in mijn maag , ontstekingsremmers moet ik jammer genoeg blijven nemen , gaan ze dat nu allemaal duurder maken . Ik heb in de eerste plaats nooit gevraagd om die ontstekingsremmers ( apranax) , als ik op voorhand geweten had dat deze mijn maag kapot gingen maken dan had ik zeker geweigerd . Nu neem ik gambaran en is veel milder voor de maag , wel dan hadden ze dit in het begin ook moeten voorschrijven
Mevrouw de Block met deze verhoging van medicatie treft u vele arme mensen die deze medicamenten het meest nodig hebben. Niet te vergeten mindervalide, invalide zieken en oude van dagen en cronish zieke mensen. Dit zijn juist de mensen met een beperkt inkomen. Waarom juist deze mensen? Zij hebben de medicatie echt wel nodig. Er zijn mensen die over de 150 euro in de maand naar de apotheek moeten dragen en nog is voor u niet genoeg. Het is een grote schande mij zelf een Belg te noemen, die vluchtelingen worden nog zo niet behandeld zoal als wij. Geboren en getogen belg uit Belgische ouders wij kunnen voor u creperen. Wij hebben ook afgedragen en heel erg hard moeten werken en dit is jullie dank .Mvr Eleonora
Beste maggie de block U moet de dokters aanpakken die voor alles een briefje schrijven.en medicijnen uitdelen a,s snoepjes hoe u dat noemd.maar mensen die echt bepaalde medicijnen nodig hebben komen in de problemen.ik kan niet zonder mijn esoprazole vanwege bloedverdunner en zware reflux en gestorven broer aan slokdarm kanker.fijn dat u het uit het ziekenfo s haald.fijn dat ik met mijn invalide loo tje dit niet meer kan betalen.fijn dat u ook long patienten straft.fijn dat u mensen die echt ziek zij deze medicijnen ontneemd bedankt maggie. Een arts die dit doet verdient niet de titel va arts zoals u.ik heb altijd in u geloofd,maar nu verafschuw ik u
Maggie mensen zoals u zouden beter niet aan politiek doen zorgen voor mensen das echt iets anders .
Heb zwaar arbeidsongeval gehad en moet alle jaren maag en darmen laten nazien door het ongeval 20 maal onder het mes geweest en ik zou er nog 5 moeten laten doen moet heel mijn leven nog pijnstillers en omeprazole en nog andere medicatie moeten slikken vind het schandalig wat ze met ons doen had liever onder die ton suiker blijven liggen spijtig voor mijn vrouw en kinderen . Hoogachtend.
wegens een maagverkleining ben ik genoodzaakt om pantomed 40 te gebruiken ik ben wel aan het proberen van het af te bouwen maar het gaat niet gemakkelijk dus als ze deze medicatie gaat opslagen dan koop ik er maar een groot deel bij de apoteker zo ik toch nog wat euro tjes kan besparen. En hopelijk dat De Block eens de medicijnen nodig heeft die ze zelf wil laten verdubbelen in prijs en hopelijk dat ze dan eens inziet wat ze de mensen aandoet, maar ja ze zit goed in het vet en zal het dan niet nodig hebben he want spreek van ondervinding was vroeger ook goed dik en had geen medicijnen nodig maar nu wel. Hopelijk denkt ze nog na voor het zover is.
Heb een auto imumziekte waardoor ik voor de rest van mijn leven medicatie moet nemen heb hier niet voor gekozen maar moet toch wel elke maand een hele som geld betalen voor mijn medicatie en daarom bedankt om deze nog eens wat duurder te maken wij weten waar wij gaan voor werken tegenwoordig
Is er een voorziening voor cronische pat die bv maagzuurremmers of op regelmatige basis antobiotica moeten nemen ? Want daarover wordt niet gedproken. Zo heb ikzelf een dochter die zocor moet nemen ( van haar 9 jr) en ze heeft deze levenslang gratis omv haar aandoening. Als dit zo is, vind ik de maatregel veel eerlijker. Idd medicatie in Nederland veel goedkoper en groter assortiment van medicatie die niet met voorschrift hoeft. Wij halen daar dan ook mediicatie als paracetamol , ibuprofen ed
Ja,nu wordt het toch echt triest in dit land. De zieken en zorgbehoeftigen extra laten betalen en de gezonde rijke mensen laten verdienen. Dan zwijg ik nog over de vreemde mensen,niet Belgen dus,van wie ik weet,dat ze bij elke dokter,kinesist ,apotheker enz.een brief mogen laten invullen ,en deze geneesmiddelen worden dan terugbetaald Door het ocmw. Onze landgenoten die hier ziek zijn hebben dat niet.Schandalig........Maggie(want mevrouw kan ik u niet meer noemen)De Block
Echt schandalig. ik heb pantoprazole nodig vanwege maaghernia,chronische reflux en slokdarmzweren waar ik veel last van heb. moeten we binnenkort dan allemaal de grens over om daar dokters te gaan zoeken??? Een zogezegde " Ex-ARTS" zou toch veel beter moeten weten. zwaar gedegouteerd door deze maatregelen !
Ik versta die minister niet meer Ik heb soms ondraaglijke pijn moet regelmatig antibiotica nemen Ik zal nog meer in de put geraken Mijn schoondochter heeft ook veel pijnstillers nodig Hoe moeten we dit nog betalen
Pantomed zeker geen luxe,onbegrijpelijk!!!
ik vind het heel spijtig dat pijnstillers en zuurremmers duurder worden daar ik in de gevaarzone voor slokdarmkanker zit en artrose en artritise heb .daar ik ook nog pension trek zal ik het heel moeilijk krijgen . zoals zoveel andere mensen .minister denk toch eens aan de mensen die het echt nodig hebben aub
En voila - de mensen die deze medicatie echt nodig hebben, worden weeral eens gestraft. Ik zit zelf met chronische pijnen - artrose en een maagaandoening. Zal ik die medicatie dan maar stoppen en het risico nemen om in het ziekenhuis terecht te komen met een maagzweer of maagbloeding of wie weet wat. Naar mijn mening zal dit een centje meer kosten. Je moet niet iedereen over dezelfde kam scheren en geval per geval bekijken. Er zijn andere dingen waarop ze kan besparen. Eerst zorgen dat je BMI hoog genoeg is en dan een maagverkleining laten doen. Het is maar één van de vele voorbeelden.
Zo wij hard werkende arme dup zijn weer de gene wat kan betalen.de gene wat zit te slapen in het parlement en duizende euro's verdienen komen dan op zulke idieen en uitspraak.u wil besparing?trek dan van alle ministers en aanhangsel wat van hun loon gelijk een gemiddelde werkende belg.bevoor je van ons arme belg alles afpakt pak bij u zelf alles weg en zorg eens eerst voor de mensen die voor België werken.ipv alle vluchtelingen alles geven die dan na een tijd nog over ons nog iets hebben te zeggen.sorry dit gaat echt erover.ik hoop dat u op uw oude dagen niet afhangkelijk van een dokter of een verpleger moet zijn.ik zou in uw plaats dan niet recht in de ogen durven kijken.ik ga bijna alle dagen ook zondags minstens 9uren hard werken.slik alle dagen zware pijn stillers heb dus een maagbeschermer nodig.ik ga werken om eten kunnen te kopen mijn huis afbetalen en mijn dochter een beetje echt een beetje luxe te kunnen geven.als jullie alles duurder maken hoe kan het geld dan nog rollen in België.van elende ga je krimineel worden of zelfmoord.willen jullie dat echt ?
Beste Maggie De Block,dit begrijp ik toch niet van een dokter,waarom haal je dit bij mensen die niet zonder kunnen? Ik wens je het niet toe,maar misschien zou je eens 1 dag moeten meemaken wat die mensen meemaken die z'on medicijnen moeten nemen om hun leven draaglijker te maken,ik weet zeker dat je van gedacht verandert.Mij is ooit geleerd;dat de sterke de zwakken moeten ondersteunen,maar u doet het omgekeerde. Kan u dit aub niet herzien,en het geld halen waar het is? Dank om daar eens over na te denken. groetjes Luc
Kunnen jullie alsjeblieft een petitie starten tegen deze verhogingen. Ik deel het zeker op FB en ook in een aantal groepen
Pantomed 40 neem ik omdat ik verschillende zware medicijnen inpak om mijn longziekte chronische trombo embolische pulmonale hypertensie onder controle te houden, mevr DEBLOCK, zou u uw verstand ne keer willen gebruiken? En blijf met uw POTEN van medicatie af, ja ook van antibiotica, van pleisters zelfs, de medicatie worden niet voor niks voorgeschreven. Iplv ons zieken het leven zuur te maken, doe iets aan uw eigen gezondheid, want uw lichaam kost ons handenvol geld, en als u en uw collega's de helft van uw loon afgeven, sporters een gewoon loon kregen, en het koningshuis de helft minder, geen koning is werken, pensioen is pensioen, en het gat in de begroting, in de begroting hé, niet in uw gand, zal rap gevuld zijn, bende lozers.
Hopelijk gaat de minister toch rekening houden met chronische erkende patiënten ! Het kan toch niet dat mensen met seropositieve reumatoïde artritis , mensen met zware rugpijnen , MS patiënten , enz ...die het allemaal moeten doen met een lage uitkering , véél pijn en doktersbezoeken nu nog eens gaan gestraft worden voor medicijnen die nodig zijn om niet erger ziek te worden !!! Er zullen mensen zijn die gewoonweg die medicatie niet meer gaan kopen en van alles anders gaan proberen.... met alle gevolgen van dien...en de meerkost die daar van komt ....daar denkt ze niet aan !!! Ikzelf heb eerst ook geprobeerd om het te doen zonder maagzuurremmer ....niet wegens de kosten....mr dr ik geen zin had in meer medicatie .Ik behielp mij met appelazijn ....mr het hielp niet ...Ik slik ze omdat het niet anders kan.
Dit is schandalig... de Belgische staat heeft een gat in de hand en de Belgische burger moet ervoor boeten alhoewel wij al zoveel moeten inleveren... ze zouden beter de vergoedingen van de politiekers eens fors laten dalen ipv in onze zakken te zitten!!!
Neem reeds meer dan 30 jaar Omeprazole omdat ik een maagbreuk heb. Als ik geen Omeprazole meer zou nemen zouden de maagzuren mijn slokdarm ontsteken wat gebeurt is in het verleden en is kanker aan de slokdarm niet uitgesloten. Jaarlijks moet ik op controle naar het ziekenhuis. Tevens ben ik 10 jaar geleden geopereerd aan de sinussen waardoor ik dagelijks Flixonase moet gebruiken om alles onder controle te houden. Wat denk je nu dat ik ga bijdragen aan je besparingsmaatregel ? Vergeet het maar. Ik zal wel mijn medicatie halen in de buurlanden. Trouwens de medicatie is veel goedkoper in Frankrijk en daar ik regelmatig naar Duitsland ga doe ik alle andere aankopen die ik nodig in Duitsland omdat de BTW daar veel lager ligt. Als Dokter zou je beter moeten weten Bitch.
Dank u mevr de block aan ons been namens de duizenden diabetispatiënten die dit verplicht moeten innemen.
Dit begrijp ik echt niet meer.regelmatig komt op het nieuws dat er al veel mensenhun medicatie niet meer kunnen betalen en doktersbezoek uitstellen?als ik mij niet vergis komen deze gegevens toch juist van dokters? En voor zover ik weet is Maggie De Block toch dokter?Maggie waarom ben jij dan dokter geworden!ONMENS!! Door wie zit je nu op uw troon daar zou ik toch maar eens over nadenken voor de volgende verkiezingen!
Dank u minister, ik neem zeer veel medicatie waaronder ook chemo voor mijn systeemziekte en kan niet zonder omeprazole, 2 x per dag. De patiënt zou niet de dupe zijn van uw besparingen ???? Ik geef nu al om de 3 maanden € 262 aan kiné, gemiddeld € 100 aan medicatie, € 30 aan dokterskosten, € 40 labokosten etc. Allemaal onkosten uit mijn eigen zak !!!! Met gemiddeld 850 € invaliditeitsuitkering - de onkosten spring je dus niet ver ! Beschamend voor alle zwaar chronische patiënten !!
Ik kom nu al niet toe om medicatie alleen te betalen eten soms droog brood en koffie
En dan durven te zeggen dat in nederland de zorg zo goed geregeld is .nou ik vraag het mij af ik als weduwe met 2 kids weet niet of ik het allemaal nog wel kan betalen en anders is het jammer dan dan maar geen medicijnen dat is toch wat jullie in de regering willen dat wij zo snel mogelijk onder de zoden liggen nou bedankt nederland een warme douche hebben jullie zeer zeker nog lang niet verdiend.
Wanner wij onze medicatie niet meer kunnen betalen,moeten wij maar afzien en nog meer pijnen hebben of naar Nederland gaan moet je wel auto hebben.Bedankt Maggy De Block
thanks mevrouw De Block, blijkbaar heeft ze zelf geen benul als je het dagdagelijks nodig hebt wat voor impact het in je leven kan hebben. Dus nu nog een beetje de kosten opdrijven voor de kleine mens. Goe bezig zou ik zeggen
Er zijn mensen die dat nodig hebben chronische patiënten
Inplaats van de kleine man zo te pesten en alles te willen afpakken, zouden al die ministers zelf aan een normal loon moeten gaan werken daar zouden al grote besparingen mee gepaard gaan.
Mevr.de block u bent bedankt en u bent dokter geweest vroeger dit gebeurt weeral op de kap van de minder begoede burger.
Minister De Block, jij bent blijkbaar heel gezond en jij verdient genoeg. ik ben weduwe, ik heb MS, chronische bronchitis, diabetes, osteoporose tweede graad en ik moet mijn leven lang geneesmiddelen nemen voor kanker. Weet jij waar jij mee bezig bent? Ga jij mijn apothekersrekeningen betalen? Het zou beter zijn dat alle politiekers van alle partijen hun loon met de helft zou verminderd worden. Waarom kan dit niet overal zijn zoals in Cuba; daar heeft een metser of een geneesheer specialist hetzelfde loon! Denk daarover eens na??????
als ik het goed lees zal ik voor mijn slaappillen die ik al ver 30 jaar neem iets anders moeten zoeken illegaal of niet thx
Dan gaat je gewoon de grens over daar zijn ze goedkoper en wie Fop je de gewoonte mensen weer ,geef wat van u loon dat is voor de hand liggende eerst voor ieders apart schild de situatie grootte schande wij betalen ons arm aan noodzakelijke medikatie
Magie zal die dingen zeker niet nodig hebben??? Ik kan er niet zonder, ben dus gestraft! Zelf vraag ik niet om ziek te zijn, maar moet er nu voor boeten Vind het schandalig, bruut, gemeen Roer ergens waar er te rapen valt, en niet bij de mindere Het is altijd hetzelfde liedje
Pantomed duurder.. Als we maagbloedingen willen veroorzaken als patiënten dit niet willen kopen als ze ontstekingsremmer nemen.. dit zal heel wat duurder uitkomen voor de gezondheidszorg dan een goedkope pantomed ;)
Beste mensen, Ik ben diep onder de indruk van jullie brieven en reacties. Ik heb ze gelezen met tranen in de ogen,en ben beschaamd in je weet wel wie haar plaats... -Zelf worstel ik al vele jaren met een zware depressie waar ik maar niet van verlost geraak en moet bijgevolg zware medicatie slikken die ik niet kan missen,maar wel moet missen als het me financieel niet lukt (Wat regelmatig gebeurd! )GEVOLG:doktersbezoek uitstellen en me dagenlang ziek en misselijk voelen om dat mijn lichaam deze pillen (Efexor 150) mist!... -Één van mijn beste vrienden (een jonge kerel van 41 !) leeft al jaren met een hersentumor ter grootte van een kippenei ,dit zit dan ook nog eens op een zodanige plaats dat een operatie onmogelijk is, en heeft regelmatig aders die barsten.... -Een andere goede kameraad ,is van bij de geboorte gehandicapt, (Geen knieschijven!) werd op de grote markt van Aarschot aan hoge snelheid aangereden door een roekeloze automobilist. Hij was toen 19 of 20 jaar,nu is hij er 68 , en heeft er sinds een jaar of 5 zware artrose bijgekregen,kan zonder wandelstok bijna niet meer gaan... Ik weet niet goed wélke medicatie deze 2 mensen MOETEN slikken ,om een beetje menswaardig te kunnen leven,maar ik weet uit ondervinding dat het er VÉLE zijn... Beste mensen, Met mijn verhaal heb ik willen proberen ,iedereen hier een hart onder de riem te steken.Ik heb willen duidelijk maken ,dat ik ondanks mijn eigen miserie,met jullie meeleef en jullie allemaal wil zeggen :Geef de moed niet op! Ooit wordt deze regering zwaar afgestraft voor hun wanbeleid! VEEL STERKTE !
Besten dit is een schande van het ergste formaat...hier kunnen wij toch niet mee akkoord gaan? Gezond zijn , enkel nog aan de rijken voorbehouden? NEEN ...deze absurditeit MOET STOPPEN!!!!!
Groot gelijk, als ik ze niet meer kan betalen zal ik wel zorgen dat ik ze 'ergens op de kop zal tikken' want kan geen dag zonder deze pillen. Kutministers zullen de arme mensen weer in hun zakken zitten terwijl die van hun goed gevuld blijven. Je zou voor minder in de criminaliteit gaan. Schande!

Pagina's