Minister De Block maakt veelgebruikte geneesmiddelen tot 4 maal duurder

auteur: 

Eefje Goossen

“Augmentin, het meest voorgeschreven antibioticum, zal € 8,60 gaan kosten in plaats €3,5. De maagzuurremmer Pantoprazole wordt door meer dan een miljoen mensen gebruikt en zal €18 kosten in plaats van €9. De neusspray Flixonase, de meest gebruikte cortisonespray, zal €15,81 gaan kosten in plaats van €3,71.” Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk vertelt wat de besparingen op gezondheidszorg precies inhouden.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de meest gebruikte geneesmiddelen – met ook de verschillende merknamen – die getroffen worden door de maatregelen De Block.

Wat zijn dan precies de maatregelen die de minister neemt in de geneesmiddelensector?

Dirk Van Duppen. De minister wil deze geneesmiddelen van terugbetalingscategorie veranderen. Er zijn vier terugbetalingscategorieën: categorie A voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen (bvb. insuline) die volledig worden terugbetaald. Categorie B voor noodzakelijke geneesmiddelen (bv. antibiotica, bloeddrukverlagers), die worden voor driekwart terugbetaald. C is voor symptomatische geneesmiddelen die het voor comfort verhogen (bv. slijmverdunners), die worden voor 15 procent terugbetaald en D is voor slaapmiddelen of pijnstillers, die worden niet terugbetaald.

Antibiotica en maagzuurremmers zitten nu in categorie B, maar minister De Block wil ze overbrengen naar C om 27 miljoen euro te besparen. Reken maar eens uit: Het antibioticum dat het meeste wordt voorgeschreven is Augmentin. In plaats van 3,5 euro, zullen we daar 8,60 euro voor moeten betalen. In 2014 gebruikten 1,5 miljoen mensen die geneesmiddel. Voor de maagzuurremmers worden Pantoprazole (meer dan 1 miljoen mensen in 2014) en Omeprazole (630.000 mensen in 2014) fors duurder. De prijzen gaan van respectievelijk 9 naar 18 euro en 12 naar 24 euro!

Maar het is toch waar dat er in België te veel antibiotica en maagzuurremmers wordt geslikt?

Dirk Van Duppen. Dat klopt. Wij gebruiken twee maal zo veel antibiotica als onze noorderburen. Nochtans is het daar heel wat goedkoper dan in België en wordt het volledig terugbetaald. De prijs en het gebruik hebben dus niets met elkaar te maken. Het is de arts die beslist of en welke antibiotica nodig is. Het enige gevolg dat het duurder maken van de pillen zal hebben, is dat kwetsbare patiënten hun noodzakelijke behandeling zullen uitstellen. Een bronchitis wordt dan een longontsteking en dan moet je naar het ziekenhuis. Dat is natuurlijk helemaal geen besparing, om over het leed van die mensen nog maar te zwijgen.  
Bij maagzuurremmers geldt hetzelfde. Maggie De Block zegt in Humo dat mensen dat slikken alsof het snoepjes zijn, maar wanneer je ernstige reflux bijvoorbeeld niet behandelt, kan dat leiden tot zweren in de slokdarm of pre-kankerletsels. Een onbehandelde maagzweer kan op haar beurt leden tot bloeding of perforatie. Daarnaast moet je maagzuurremmers ook chronisch toedienen bij patiënten die ontstekingsremmers of cortisonen moeten gebruiken. Dat gaat over heel wat mensen: rheumapatiënten, patiënten met systeemziekten, longaandoeningen of kanker. Die worden door de minister van Volksgezondheid wel in de steek gelaten.
Dus die medicijnen zomaar van terugbetalingscategorie verhuizen is medisch onverantwoord en maakt noodzakelijke geneesmiddelen onbetaalbaar voor vele patiënten.

Het gaat verder dan antibiotica, he? Ook neussprays moeten er blijkbaar aan geloven!

Dirk Van Duppen. Ja. Gewone ontzwellende neussprays zijn zonder voorschrift bij de apotheker te krijgen. Bij een verkoudheid geef dat op korte termijn comfort. Langdurig gebruik is echter niet goed. Stel dat je een allergie hebt, of een chronische sinusitis, dan zullen bij het stopzetten van de spray de slijmvliezen nog meer gaan opzwellen. Dan gaan patiënten opnieuw naar de neusspray grijpen en loert verslaving om de hoek. Zulke patiënten moeten voor langdurig gebruik een cortisone neusspray gebruiken. Minister De Block wil dat ook cortisone neusspray zonder voorschrift kan gehaald worden bij de apotheker.

Ze verzwijgt echter de ware reden van deze maatregel. Er moet bespaard worden. En als cortisone neusspray ook voorschriftvrij is, zullen mensen sneller naar die neusspray grijpen, dan naar een ontzwellende. Worden geneesmiddelen echter voorschriftvrij, dan moet de patiënt de volle pot betalen. Heel veel patiënten moeten die neusspray maanden- of zelfs jarenlang gebruiken. Nu kost Flixonase, de meest gebruikte cortisonespray 3,71 euro. Bij volle pot wordt dat meteen 15,81 euro. Kijken we opnieuw naar Nederland, zien we dat hij daar slechts een vierde van de Belgische prijs kost. De minister laat dus ook hier kansen liggen, want mocht ze het kiwimodel toepassen op de neusspray, kan ze 15 miljoen besparen en zet ze geen patiënten in de kou. Aan de woekerprijzen van de farmaceutische industrie weigert ze echter te raken. Begrijpe wie begrijpen kan.

Kan de minister daar dan iets aan doen?

In Nederland zijn prijzen voor maagzuurremmers tot 15 keer lager, door kiwimodel

Dirk Van Duppen. Ja, ze kan bijvoorbeeld het kiwi-model toepassen. Het model van openbare aanbestedingen, waar wij al tien jaar voor pleiten, doet de prijs van geneesmiddelen drastisch dalen. Zelfs als je het maar op één antibioticum toepast, brengt het al meer op dan wat De Block wil besparen op alle antibiotica samen. Neem nu het antibioticum Augmentin, dat is hetgeen dat het meeste wordt voorgeschreven. In Nederland passen de zorgverzekeraars het kiwimodel toe en de prijs is er 3 tot 5 keer lager! Mochten we Augmentin aan Nederlandse prijzen verkopen, dan bespaart het RIZIV 15,4 miljoen en de patiënt 5,1 miljoen. Heel wat meer dan wat minister De Block wil uitsparen. Voor maagzuurremmers ligt de prijs wel 10 tot 15 keer lager. Daardoor kost de behandeling van een maagmicrobe in Nederland geen 75 euro, maar 19,50 euro. Een groot verschil voor de portefeuille van de patiënt.  

Besparingen in de wijkgezondheidscentra

Hoe zijn wijkgezondheidscentra en de groepspraktijken van GVHV anders dan een gewone huisarts?

Dirk Van Duppen. “Bij de gewone huisarts krijgt de arts voor iedere consultatie een vast bedrag. De patiënt gaat dan met zijn briefje naar de ziekenkas en krijgt daar een groot deel van terugbetaald. Bij ons is dat anders. De betaling gebeurt volgens forfait. Per ingeschreven patiënt krijgt de groepspraktijk een vast bedrag per maand van het ziekenfonds en de patiënt hoeft niet te betalen. Dit is natuurlijk het meest sociale systeem. Het maakt niet uit of je vaak of weinig ziek bent, het blijft gratis. En dat is erg belangrijk, want uit een Europese studie blijkt dat in België jaarlijks 900.000 patiënten een bezoek aan de huisarts uitstellen omwille van financiële redenen. We hinken ook zwaar achterop op gebied van toegankelijkheid op het lijstje van onderzochte landen. Bijna alle Europese landen passen het systeem van ‘zonder geld naar de huisarts’ al toe. Het komt de toegankelijkheid, de kwaliteit van de zorg en de kosteneffectiviteit enkel maar ten goede. Vandaar ook dat wij met GVHV campagne voeren met de slogan ‘zonder geld naar de huisarts’.”

Groepspraktijken en gezondheidscentra zullen zwaar de dupe zijn van de besparingen van minister De Block. Hoe gaat dat in zijn werk?

In veel steden vinden patiënten geen huisarts meer waar ze nog terecht kunnen of die voor hen betaalbaar is

Dirk Van Duppen. “Maggie De Block wil 7 miljoen euro besparen door te verbieden dat er nog nieuwe gezondheidscentra bij komen. Voor degene die al in de opstartfase zitten, wil ze eerst nog een audit doen. Concreet betekent dit dat 15 wijkgezondheidscentra die in de opstartfase zitten, die vaak al een gebouw hebben klaargemaakt en artsen en verpleegkundigen hebben geëngageerd, niet zouden mogen beginnen. Dit is des te schrijnender door het enorme tekort aan sociale huisartsen. In veel steden vinden patiënten geen huisarts meer waar ze nog terecht kunnen of die voor hen betaalbaar is. Daarnaast indexeert ze het geld dat groepspraktijken krijgen per patiënt maar voor een kwart, in plaats van helemaal. Daardoor krijgen we heel wat minder middelen.”

Je had het daarnet over toegankelijkheid, zorgkwaliteit en kosteneffectiviteit. Is dat ook in jullie praktijken beter?

Dirk Van Duppen. “Jazeker! Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheid voerde in 2008 een vergelijkende studie uit tussen praktijken die het systeem van betaling per prestatie hanteerden en zij die forfaitair werkte. De totale kostprijs per patiënt is voor de overheid gelijk in beide systemen. Dat komt omdat in de forfaitaire geneeskunde heel wat problemen worden aangepakt en opgelost bij de huisarts. Patiënten komen dan veel minder vaak in de dure specialistengeneeskunde terecht. Voor de patiënt echter was de toegankelijkheid in de forfaitaire geneeskunde heel wat beter, aangezien hij niet moet betalen.

Daarnaast schrijven artsen in forfaitair verband heel wat minder antibiotica voor. Toch iets waar minister De Block op wil inzetten. Ze doen ook meer aan preventie en gezondheidspromotie. En ten slotte werken die artsen aan een bescheidener inkomen dan hun collega’s. Meestal zijn ze sociaal gemotiveerd.”

Je zegt dat jullie moeten inleveren omdat het geld dat jullie krijgen per patiënt maar voor een deel wordt geïndexeerd, maar dat geldt toch ook voor de erelonen van de andere artsen?

Dirk Van Duppen. “Dat klopt, maar artsen die betaald worden per prestatie kunnen hun aantal prestaties opdrijven om zo het verlies te compenseren. Dat is in het verleden altijd zo gebeurd.”

Dan is het toch onlogisch dat de minister juist de forfaitaire praktijken wil aanpakken, terwijl jullie net besparend zijn?

Dirk Van Duppen. “Dat is niet alleen onlogisch, het toont duidelijk aan dat men met twee maten, twee gewichten werkt. De nieuwe CM-voorzitter, Luc Van Gorp, trok een paar weken geleden aan de alarmbel over de hoge lonen van specialisten. Sommigen, vooral zij die met machines werken, verdienen bruto tussen de 25.000 en 50.000 euro per maand. Specialisten die dan weer meer met mensen werken, zoals pediaters, psychiaters … verdienen ‘maar’ 10.000 à 20.000 euro per maand. En heel het debat over die exorbitante lonen, toonde vooral aan dat er totaal geen transparantie bestaat. Dat de minister geen audit bestelt naar de verloning van specialisten, maar wel naar de financiering van wijkgezondheidscentra en groepspraktijken, dat is toch echt de wereld op zijn kop!”

Nochtans zal er bij die specialisten toch wel meer te rapen zijn dan bij de forfaitair betaalde huisartsen?

Dirk Van Duppen. “Zeker, we hebben dat zelfs berekend. Geef alle specialisten het salaris van een universiteitsprofessor en je kan 2 miljard euro besparen. Een perifere specialist verdient nu ruim twee keer zo veel. Schakel die vergoeding gelijk, geef hen sociale rechten en pensioenopbouw. De betaling per prestatie en de supplementen moeten dan wel verboden en afgeschaft worden. Prestatitis en supplementitis moet je stoppen, zeggen wij met GVHV. Dat zijn namelijk besmettelijke ziekten. Professor Bellemans maakte destijds furore op het VTM-journaal, omdat hij als professor orthopedie in Gasthuisberg geen supplement mocht vragen en dus overstapte naar een perifeer ziekenhuis. Daar kon hij vier keer meer verdienen. Een algemeen verbod op supplementen moet er dus komen, zodat de beste specialisten daar gaan werken waar ze nodig zijn, en niet waar ze het meeste kunnen aanrekenen.”

Waarom dan die besparing op de forfaitaire geneeskunde die amper iets zou opbrengen en zelfs contraproductief kan zijn?

De Block heeft liever een liberaal dan een sociaal gezondheidssysteem

Dirk Van Duppen. “Dit is vooral een ideologische aanval van minister De Block, vrezen wij. Zij heeft liever een liberaal dan een sociaal gezondheidssysteem. Deze aanval past in de strategie van deze regering en haar N-VA-schaduwpremier om het middenveld en hun sociale projecten te vernietigen. Het is een regelrechte aanval op de sociale geneeskunde, terwijl ze de rijke specialisten, waar een paar miljard euro te rapen valt, buiten schot laat.”

Wat gaan jullie daartegen doen?

Dirk Van Duppen. “We zijn heel erg bezig met onze patiënten bewust te maken van deze maatregelen en hen te mobiliseren. Op 24 november is er een grote betoging van de zorgsector, tegen de maatregelen die minister De Block neemt tegen ziekenhuispersoneel. Wij gaan, samen met onze patiënten, mee betogen. We verspreiden ook flyers en affiches en plannen nieuwe acties. We betrekken de andere wijkgezondheidscentra ook, net als de vakbonden en de mutualiteit. De betoging op 24 november is slechts de startactie voor deze campagne.”

 

Commentaar toevoegen

Reacties

ik neem als chronisch pijnpatient heel wat medicatie die me sowieso al veel geld kosten. Ik heb Flixonase dagelijks nodig alsook alprazolam vanwege de ontstekingsremmers die ik moet nemen. Verder moet ik vanwege zeer droge ogen ook hele dure oogdruppels nemen die ook al niet terugbetaald w. En dan zwijg ik nog van al de rest. Ik leef van een uitkering om dat mijn rug kapot is door t werk en nu moet ik hier zo erg voor boeten. Duidelijk dat deze regering zieken een last vindt, wat gaat er nog gebeuren ? Specialisten worden ook alsmaar duurder, moeilijk om in mijn omgeving nog een geconventioneerde arts te vinden.Ik stel hierdoor al bepaalde doktersbezoeken uit. Die politici zijn zo rijk dat ze niet begrijpen dat deze maatregelen de zieken; armen zeer erg treffen. Ik hoop dat deze maatregel na nieuwe verkiezingen wordt teruggedraaid. Mijn maag keert letterlijk om ! Btw ik heb niet voor deze rechtse politici gekozen maar ben wel zwaar de dupe.
wij kunnen er niks aan doen dat de werkdruk hier hoger ligt dan bij onze buurlanden vandaar dat er bij ons ook meer stress is wat deze klachten meebrengt maar daar weet Mvr De Block natuurlijk niks van laat ze eerst eens werken in een fabriek dan pas kunnen ze mee spreken MVG.
Dus gaan we maar NOG méér naar Frankrijk onze medicatie gaan kopen hoor, Ik doe dat al jaren, en k mag gerust zeggen dat ik al honderden € gespaard heb door juist over de grens te gaan , en Nederland is ook veel goedkoper en ik denk Duitsland of Luxemburg ook, dus mensen, verplaatsen en uw medicijnen elders halen !!! Dan zal De Block haar maatregel niet AL onze mensen treffen !!
met wat zijn ze bezig? besparen, besparen... alles op kosten van de gewone mens en dan hoor je zeggen dat ze hun toelagen voor hun verkiezingscampagne verhoogt. stel mij dan de vraag of er daar geld voor is? waarom betalen ze dat niet uit eigen zak gelijk de gewone burger meer en meer voordelen kwijtraakt en voor alles meer moeten betalen
laat de armen maar creperen als de vette maar aan hun trekken komen 10 100 of 1000 euro wat kan het hun schelen wat een geneesmiddel kost Dank u MEVROUW DEBLOCK
hoe gaan de gepensioneerde mensen alles op den duur nog kunnen betalen ????????
geen probleem voor die heren en dames die na einde loopbaan??? nog volle twee jaar een volledige wedde blijven innen en dan nog ettelijke bij beroepen uit oefenen en dan waarschijnlijk hun medicatie via omwegen nog gratis verkrijgen
iemand zoals ik met een inkomen van 1/20 à 1/50 ste van "iemand die zomaar beslist" met een MAAGBREUK, en dagelijks 2 pilletjes nodig heeft in een redelijk normaal lichaam in tegenstelling tot ....... , moet nu zomaar 3 à 4 keer meer gaan betalen !!! Ik moet spontaan denken aan Nero en anderen van dat kaliber. BAH.
Beste mensen, Zoals zovelen onder jullie word ik getroffen door de maatregelen van Maggie De Block. Ik ben chronisch pijn patiënt door een arbeidsongeval en daardoor dagelijks afhankelijk van pijnstillers, ontstekingsremmers en anti-depressiva. Maggie De Block heeft de jacht geopend op chronisch zieken om bij hen geld te halen voor haar besparingen. Chronisch zieken en pijnlijders worden bijna voorgesteld als profiteurs die leven op een ziekte- of invaliditeitsuitkering! Wie kiest er nu voor om ziek te zijn of pijn te lijden !?! Leven van een ziekte-uitkering is al moeilijk om rond te komen en dan gaat de prijs voor noodzakelijke medicatie weet omhoog! Zou de minister niet beter geld zoeken bij mensen die onnodige ingrepen doen zoals schoonheidsbehandelingen en andere niet-medisch noodzakelijke ingrepen? Privé- ziekenhuizen of luxe- instellingen worden ongemoeid gelaten. Kan ze geen maatregelen maken die geboortepremies en andere soort premies loonsafhankelijk maakt? Velen die er warmpjes bij zitten profiteren van al die maatregelen en premies, zij zijn de profiteurs en niet degenen die er zelf niet voor gekozen hebben om ziek te zijn!!!! Het maakt me zo boos dat steeds het geld bij de zwakkere in de samenleving wordt gezocht! Voor een arts is Maggie De Block maar weinig begaan met patiënten die het al moeilijk genoeg hebben met gezondheidsproblemen, zij krijgen er nog financiële zorgen bij!
Aan allen die een klacht hebben. info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
Laten we eerst die klachten bundelen en ze overdragen aan de PVDA. Met die bundel in de hand kunnen de vertegenwoordigers van de PVDA de verantwoordelijke minister ter verantwoording roepen. Alleen een goede organisatie kan ons helpen om het tij te doen keren. Daarom ook een warme oproep om lid te worden van de PVDA.
Deze regering heeft het al voldoende bewezen, ze laat zich gewoonweg niet imponeren door staking of door betoging.We zullen het anders moeten aanpakken. De mensen die uit de boot vallen en het zijn er al velen hebben in feite maar één partij die ze kunnen vertrouwen. Vanuit de PVDA zouden er dus nog meer initiatieven moeten komen om op een legale manier weerwerk te leveren tegen deze absurde besparingen Apothekers voor het volk bestaat zoiets binnen de PVDA? Laten we ons organiseren door massaal lid te worden van de PVDA! Met een lidmaatschap en een tastbare aanwezigheid kunnen we via de partij een machtige organisatie vormen die zich afzet tegen de onmenselijkheid van de elite en hun onrechtvaardige maatregelen. Mijnheer Mertens geef ons een teken dat u dit idee genegen bent want de geschiedenis is zich vandaag aan het herhalen en niemand wil terug in de armoede verzeilen.
Hierbij een mogelijke oplossing: als op één of andere wijze deze medicijnen in grote hoeveelheden zouden aangeschaft worden over onze landsgrenzen waar ze goedkoper zijn, om deze te verdelen over de "dokterspraktijken voor het volk" dan denk ik dat de patienten hun keuze wel snel zal gemaakt zijn, waar ze deze gaan halen. Ik denk dat het protest bij Maggie via deze werkwijze wel zou "aankomen"!
Mijnheer of Mevrouw Van Meirvenne als het wettelijk mogelijk is om medicijnen uit het buitenland aan te kopen is dit een interessante piste die we kunnen volgen. Als we nu nog onder de 54 reacties op dit forum nog mensen kunnen activeren om daadwerkelijk mee te werken is de eerste stap gezet. We zouden per gemeente een beeld moeten krijgen van het aantal mensen die zwaar in de problemen komen met de maatregel van mevrouw De Block. Verder moeten we die mensen aanmoedigen om naar buiten te komen met hun probleem, ziek zijn is geen schande. En wat mogen we verwachten van de PVDA leiding? Ter uwer informatie ik ben gelukkig nog kerngezond en heb tot op heden nog geen medicijnen nodig.
Nog maar een bewijs dat huidige regering er is voor de Elite! Zoals steeds word de gewone mensen getroffen door hun asociale eenzijdige besparingen! Met de partijen Niet Voor Anderen en Open Vld op kop!
Gebruik al jaren noodzakelijk maagbeschermers op voorschrift van belgische specialist cq internist ivm maagbreuk, heb daarvoor ook een goedkeuring via keuringsarts c.m. moeten aandragen om het vergoed te krijgen, moeite voor niks blijkt nu. Mijn inkomen heb ik uit nederland,( overigens volledig belast in belgie )op basis van verdragen tussen nederland en belgie heb ik recht op dezelfde medische hulp als in nederland, wat blijft hier van over mbt deze zorg en de kosten. En ja, ik leef gezond! vooral let ik op alles wat ik eet om geen last van mijn maag te hebben. Hopelijk hebben de verantwoordelijken om deze medicatie niet meer terug te betalen met de komende feestdagen in het verschiet geen nood aan maagbeschermers, mss wel richting de verkiezingen van 2018!
MIJN ECHTGENOOT MOET PANTOMED NEMEN (MAAGBESCHERMER) , PREDNISOLONE (ARTERITIS TEMPORALIS) , CALCIUM 3 (BOTONTKALKING) , BECLOMETASONE ( CHRONISCHE SINUSITUS) VOOR DE REST VAN ZIJN LEVEN, OM VAN DE ANDERE MEDICAMENTEN (BLOEDDRUK.....) NOG MAAR TE ZWIJGEN ! WIJ GEVEN VERDORIE OP EEN JAAR MEER UIT AAN MEDICATIE, DOKTERS EN ZIEKENHUIZEN DAN AAN ETEN EN DAT MOET TOCH OOK MAAR VAN ONZE PENSIOENTJES AF ! DE BLOCK (IK KAN HIER ZELFS GEEN MEVROUW MEER TEGEN ZEGGEN) HOPELIJK KRIJGT UZELF NIET AL DEZE KWALEN ANDERS ZOU U WEL ANDERS PIEPEN ! GA HET HALEN BIJ DE MINISTERS, BESTUURDERS VAN DEXIA EN ANDERE DIEVEN, VREEMDELINGEN DIE HIER IN DIT LANDJE VAN MELK EN HONING HET BETER HEBBEN ZONDER OOK MAAR EEN KLOP UIT TE VOEREN ! HOPELIJK KRIJGT U DE VERDIENDE WEERSLAG BIJ DE VOLGENDE VERKIEZINGEN WANT U BENT AL EVEN ERG ALS AL DIE ANDERE BLOEDZUIGERS !!!!! ZIEK WORDEN IS HIER BLIJKBAAR ALLEEN VOOR DE RIJKEN ??????
Schandalig ik moet al van me 17jaar pantomed, omeprazole achteraf nemen voor me maag, ik kan niet zonder vanaf ik ze nu laat een dag voor me medicatie soms op te sparen moet ik dan achteraf 2x daags nemen, ik heb met maagzweren tot naften in me maag gezeten, het is schandalig dat ze medicatie duurder maakt, een mens probeert op alle gebieden te sparen, een tandarts zo duur, dat je hem totaal uitstelt, een specialist ben je bang om te gaan, want die laat je 10x terug keren voor zelfde testen, terwijl altijd dezelfde resultaten zijn, je zou bang zijn om afspraak te maken en nu de medicatie verstuurden, wat gaan ze nog allemaal doen. Ik lijd aan me longen, me maag, bloedarmoede en ijzer tekort, ik leef van ziekte-uitkering waarvan ik toch nog 19u progressief ga werken, ik probeer wat ik kan, maar nu zeggen zij zelf al dat ik in april een fulltime aankan, maar als ik 8u werk kom ik thuis en slaap 14u, ik wil werken dat ze eens de mensen die voor niks aan de Cm zitten doen gaan werken i.p.v degene die willen en toch proberen met opbouwende uren, lees dit maar eens Maggie deblock
Maggie De Block, Minister en Geneesheer onwaardig...
Wat is die De Block eigenlijk nog allemaal van plan, mensen die hoogst noodzakelijk de vereiste medicatie nodig hebben , mensen met hartproblemen, die met klem dicht moeten gevolgd worden zoals met zware medicatie moeten gevolgd worden steeds maar hoger en dus veel meer laten betalen. Waarom kan het in ons buurland Nederland veel goedkoper dan bij ons, daar moeten ze natuurlijk geen miljarden uitgeven aan oorlogs machientjes, nieuwe Jets en zo veel meer voor het leger waar de Ministers een dikken broekzak aan verdienen en allemaal voor een land zo groot als een knikker . Uitspraak van wereldleiders !België wat is dat ??
Het is ongetwijfeld juist dat er teveel antibiotica wordt geslikt. Het is ongetwijfeld ook zo dat de geneesmiddelen bij ons veel en veel te duur zijn . Dus Mevrouw de <minister : - pak die geneesheren aan die te pas en te onpas anrtibiotica voorschrijven. Zo moeilijk kabn dat toch niet zijn hé. - zorg er voor dat de graaicultuur van producenten gestopt wordt. Eén probleem : daar is een hoge dosis moed voor nodig en het vraag(t dus een grote inspanning.
maar onze lonen mogen zeker niet stijgen wegens de loon kloof ondanks dat ze in frankenrijk en Nederland al meer verdienen en alles daar goedkoper is de smeerlappen
Heb sinds meer dan 20 jaar meerdere zware allergieën incl. daaruit ontstane cross-allergieën. Het vaccin moet individueel aangemaakt worden. Om twee redenen ontvang ik geen terugbetaling: 1] deze samenstelling staat niet in de lijst van terug betaalbare medicamenten [de individuele componenten wel] en 2] de fabrikant staat niet in zijn respect. lijst om dat het medicament in geen lijst te vinden is. En deze samenstelling is duur, dat kan ik jullie verzekeren. Maar zonder was reeds lang het crematorium gepasseerd.
Maggie De Block kent die haar vak als arts wel?????????????????????????????????????????????????? Iedereen kan doktertje spelen!!!!!!!!! (asociale kwakzalversteer Magie) Ik ken niemand die graag ziek is en tenslotte de apotheker in België is zo is zo peperduur.
waar gaan we eigenlijk naartoe? Waarom leveren de ministers eigenlijk niet in? en Waarom zijn er zoveel ministers? Dat is ook niet nodig!
als je het allemaal zo ziet wat de regering allemaal flikt, krijg ik alleen maar het gedacht dat ze serieus hun best aan het doen zijn om van België een derdewereldsland te maken. Medicijnen worden onbetaalbaar, gas, electriciteit en water worden onbetaalbaar, .... En nu zijn het de medicijnen die sommigen hard nodig hebben om te leven. Dit doet me gewoon het beeld krijgen dat ze een land willen creëren dat een arme, zieke bevolking heeft, en natuurlijk kan je met zo'n bevolking doen wat ze willen, want de mensen hebben op de duur gewoon de kracht niet meer om ertegen in te gaan. Ziekelijke mensen die ministers
Dag, ik sta helemaal achter de uitleg die Dr Dirk Van Duppen hier neerschrijft. Ik begrijp niet dat De Block dit niet snapt. Ik volg al jaren de strijd om het Kiwi-model ingevoerd te zien krijgen. Ik vraag me af of die politiekers feitelijk wel rekening houden met de burger die moet opdraaien omdat die ministers alles maar bepalen. Of hebben zij nog steeds een afkeer van die PVDA die mijns inziens goeie dingen doet? ZIj luisteren tenminste naar de mensen en vechten er voor om echt voordeel te halen , niet voor zichzelf maar voor de mensen. Of ...zien de huidige politiekers hen nu echt nog als communisten en uitschot? Zijn die politiekers dan zo dom en evolueren zij niet mee met hun tijd??? De meeste burgers hebben lak aan de klassieke politiekers die veel beloven maar van het moment dat zij goed ingebet zijn op hun stoeltje in het parlement (en kamer) veel bla bla bla verkopen. En veel mensen laten zich in de luren leggen... Het wordt hoogtijd dat de mensen minder ik-gericht gaan denken. Het zijn inderdaad niet alleen politiekers die naast de mensen kijken, ook niet-politiekers doen dit (ik bedoel hier diegene die zich 'gewone burger' noemen. Laten we eens ophouden, lieve Belgenmensen en vergeet niet dat jij niet alleen hier op de wereld bent en heb respect voor mensen die wel goede dingen doen, die wel eens kunnen lachen en grappen, loop mekaar niet zomaar voorbij op straat alsof die andere lucht is. Heb respect voor die mensen die , als politiekers zo verder doen, zoals De Block bijvoorbeeld, niet meer de zorg kunnen kunnen betalen die ze broodnodig/hard nodig hebben.
Ik heb ooit een bacterie in mijn maag gehad, en de dokter had mij daar niet van verwittig van de uitslag van het labo, dus heb ik een jaar met die bacterie gelopen, sorry, ik heb je niet verwittig en nu moet je pantamed nemen. Dat is jaren geleden en ik moet nog altijd pantomed nemen tot ik van de psychiater ze niet meer mag nemen. Ik heb een zware depressie gehad, en ik heb gelezen dat Pantomed gevaarlijk voor depressie is. Al die voor een gastroscopie naar die dokter gaat, het is privé, niet in de kliniek, komt met een briefje voor pantomed buiten, zonder te weten hoelang ze die moeten nemen. Ik kan nog veel vertellen maar de telefoon bestaat nog.

Pagina's