"Minister Maggie De Block laat de thuisverpleging in de kou staan"

auteur: 

Webredactie

Dit bericht kregen we net binnen op de PVDA-webredactie. Het komt van de verenigingen voor thuisverpleging en van het Wit-Gele Kruis. Ze schrijven: “De thuisverpleging blijft in de kou staan, en met een dergelijk laag budget zal ook de zorgbehoevende bevolking in de kou staan.”

Deze stelling komt van verschillende actoren die met één stem de besparingen aanklagen. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA beaamt: “Minister Maggie De Block (Open Vld) heeft in deze regering beslissingen genomen waar de patiënt onder zal lijden. Hoe kunnen de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier blijven opvangen, als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering?"

Alweer een reden om mee op te stappen in de #protestparade op 15 november: http://bit.ly/1OV34qS

 

Hieronder het volledige persbericht van de sector.

Minister Maggie De Block laat de thuisverpleging in de kou staan

Verschillende actoren uit de sector thuisverpleging maken duidelijk aan minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld) dat de besparingen en budgetteringen 2016 voor hun sector onaanvaardbaar zijn.

“De thuisverpleging blijft in de kou staan, en met een dergelijk laag budget zal ook de zorgbehoevende bevolking in de kou staan.” Dit is de stelling van verschillende actoren die met één stem de besparingen aanklagen.

Belofte maakt schuld

Minister Maggie De Block (Open Vld) heeft met de regering beslissingen genomen waar de patiënt zal onder lijden. Want wat gebeurt er indien men zich niet houdt aan de beloofde groeinorm en er
€ 8,9 miljoen door een niet-indexatie van de honoraria én € 10,4 miljoen aan te nemen maatregelen binnen de nomenclatuur bespaard wordt? Hoe kunnen de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier blijven beantwoorden als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering?

De sector thuisverpleging verwacht voor haar inspanningen van de voorbije vier jaar nieuwe middelen. Het zorgvuldiger bijhouden van het verpleegkundig dossier, het verstrengen van de voorwaarden voor de aanvraag van zorgforfaits, het verplichte gebruik van MyCareNet, het regelen van de transparantie door het verplicht aanleveren van een bewijsstuk aan de patiënt en straks het verplicht inlezen van het e-ID van de patiënt bij ieder bezoek zijn maatregelen die de thuisverpleegkundigen loyaal helpen uitvoeren. Zonder enige vorm van compensatie, maar wel met steeds extra administratieve belasting.

Afwijzende thuisverpleegkundigen

Ondanks de toegenomen aandacht voor de eerstelijnszorg, waarbij mensen o.a. zo lang mogelijk thuis kunnen blijven of zo snel mogelijk bij hospitalisatie of revalidatie naar huis terug kunnen keren, zijn er geen nieuwe middelen bijgekomen. De budgetopmaak voor de RIZIV-uitgaven 2016 bieden niet de mogelijkheid om de positieve veranderingen door te zetten. De thuisverpleegkundigen voelen zich niet gesteund om deze waardevolle projecten verder te kunnen uitbouwen, vb. de geïntegreerde samenwerking voor de zorg bij chronisch zieken.

Daarom wil de sector thuisverpleging met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan tafel zitten en ijveren voor extra budgetten om een verbeterde thuiszorg te kunnen opzetten en wil ze maatregelen nemen om efficiënter misbruiken binnen de thuisverpleging te kunnen vaststellen en aanpakken.

De sector thuisverpleging wil samen met de minister en haar medewerkers de volledige financiering herdenken en herwerken zodat geen patiënt, zorgverstrekker of thuisverpleegkundige in de toekomst in de kou komt te staan.

VFDT (Vlaamse Federatie voor Diensten voor Thuisverpleging)

Kartel E-Vita

Kartel voor zelfstandige thuisverpleegkundigen

FASD (Fédération Aide & Soins à Domicile)

FCSD (Fédération des Centrales de Services à Domicile)