(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Minister van Pensioenen Bacquelaine kent zijn cijfers niet: zes op tien vrouwen zullen tot 67 jaar moeten werken

De nieuwe minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) haastte zich afgelopen weekend om de gevolgen van de pensioenhervorming te minimaliseren. PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte dient hem van antwoord in een studie. “60% van de vrouwen en 10% van de mannen zullen verplicht zijn om te werken tot 67 jaar.”

De nieuwe regering wil de pensioenleeftijd optrekken naar 67 jaar. De nieuwe minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), haastte zich afgelopen weekend om de gevolgen van deze beslissing te minimaliseren: “De pensioenleeftijd van 67 is helemaal niet op iedereen van toepassing. Slechts 5% tot 10% van de mensen zullen tot 67 jaar moeten werken!” Volgens de nieuwe minister is dat zo omdat ook nu slechts weinigen tot 65 jaar werken. (“C’est la réalité d’aujourd’hui. Il n’y a pas de raison que ça change fondamentalement.”).

Klopt niet, zegt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. De maatregelen die momenteel in het regeerakkoord staan, zullen er wel degelijk voor zorgen dat een grotere groep van mensen zal moeten werken tot 67 jaar.

“De nieuwe minister moet het pensioendossier duidelijk nog wat beter onder de knie krijgen”, stelt De Witte vast. “De regering verstrengt immers de loopbaanvoorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen. Dat heeft verregaande gevolgen.”

Voor werknemers en zelfstandigen komt er maar liefst zeven jaar bij ten aanzien van de situatie in 2012 (vóór de hervorming Di Rupo): van 35 jaar naar 42 jaar. Voor ambtenaren komt er maar liefst zevenendertig jaar bij ten aanzien van de situatie in 2012: van 5 naar 42 jaar. Het recht op vervroegd pensioen, vóór de leeftijd van 67 jaar, wordt dus onderworpen aan de voorwaarde van 42 jaren gewerkt te hebben.

En daar knelt het schoentje, zegt Kim De Witte, die ook docent pensioenrecht is aan de KU Leuven. “Drie op de vier vrouwen en een op de vier mannen komen niet aan een loopbaan van 42 jaar, gelijkgestelde periodes inbegrepen[1]. Zij zullen verplicht zijn om langer te werken dan de vervroegde pensioenleeftijd van 63 jaar. Zestig procent van de vrouwen en tien procent van de mannen komt op die leeftijd ook niet aan een loopbaan van 38 jaar. Zij zullen verplicht zijn om te werken tot 67 jaar.”

Wie 44 jaar gewerkt heeft, kan nog steeds met vervroegd pensioen gaan op 60 jaar. Het is ook deze uitzondering die minister Bacquelaine (MR) naar voren schuift, om de gemoederen over het langer werken te bedaren. “Maar acht op de tien vrouwen en vier op de tien mannen komen niet aan een loopbaan van 44 jaar[2]”, weet De Witte. “Zeggen dat slechts vijf en maximaal tien procent van de mensen zal moeten werken tot 67 jaar is dus niet waar. Zoals onze loopbanen er nu uit zien, zal 60 procent van de vrouwen moeten werken tot 67 jaar. De liberale minister kent zijn cijfers niet.”

De nieuwe minister van Pensioenen zegt ook dat de gemiddelde leeftijd waarop we momenteel stoppen met werken in België gelijk zou zijn aan 59 jaar (“Tout doit faire en sorte que les gens partent plus tard que 59 ans comme aujourd'hui”).

“Ook deze stelling is zeer betwistbaar”, zegt Kim De Witte. “Volgens de laatste cijfers die België doorgaf aan Eurostat en die zijn opgenomen in het Witboek over de pensioenen van de Europese Commissie van 2012, werken de mannen in België gemiddeld tot 61,2 jaar en de vrouwen gemiddeld tot 61,9 jaar[3]. Die gemiddelden zijn de laatste jaren gestegen door de afbouw van het brugpensioen. Onze regering moet klare wijn schenken. Ze kan niet enerzijds 61,2 en 61,9 jaar doorgeven aan Europa en vervolgens, wanneer het haar goed uitkomt, hier komen zeggen dat we slechts tot 59 jaar werken.”

“Langer werken is voor veel mensen ondoenbaar”, aldus De Witte. “De gemiddelde levensverwachting verbergt immense ongelijkheden: wie een diploma hoger onderwijs aan de muur heeft hangen, leeft 6 tot 7,5 jaar langer – en zelfs 18 tot 25 jaar langer in goede gezondheid – dan iemand zonder diploma.”

“De verplichting om langer te werken is ook onlogisch”, gaat hij verder. “België telt nog steeds bijna 650.000 werklozen. Bompa wordt verplicht om langer te werken, terwijl kleinzoon thuis zit zonder werk. Ouderen verplichten om langer te werken zal niet zorgen voor meer werk.”

“De verplichting tot langer werken is tot slot niet noodzakelijk”, stelt de pensioenspecialist. “De pensioenen zijn perfect betaalbaar indien we de welvaart beter verdelen. Volgens de cijfers van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen wij in 2060 evenveel betalen als landen als Oostenrijk en Frankrijk nu al betalen voor hun pensioenen, namelijk iets minder dan 15% van ons bruto binnenlands product. Is dat onmogelijk? Natuurlijk niet. Het is een kwestie van keuzes in het sociaal en fiscaal beleid. Voer een miljonairstaks in, en pak de grote fiscale fraude aan, dan is er geld genoeg om onze pensioenen te betalen.”

Werken tot mijn 67? Vergeet het! Teken de petitie.

De PVDA lanceerde een petitie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Teken ze hier: http://pvda.be/petitie-pensioen

[1] Zie J. BERGHMAN, H. PEETERS en A. MUTSAERTS, De pensioenbescherming in België: overzicht en uitdagingen, in P. D’HOINE en B. PATTYN (eds.), Over de grenzen en generaties heen – XXI Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2012, p. 111 (zie http://soc.kuleuven.be/ceso/pensioenbeleid/downloads/Lessen%2021e%20Eeuw%202012%20-%20Berghman%20ea.pdf).

[2] Idem.

[3] Zie Europese Commissie, Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, 16 februari 2012, COM(2012), p. 24 (raadpleegbaar op file:///C:/Documents%20and%20Settings/u0056302/My%20Documents/Downloads/WP-Pensions_EN.pdf). Zie voor de laatste cijfers op Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30d9a2f250806ffa4b36a1d8e42a0a8e1d62.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeNbxqOe0.