Modaal inkomen verliest volgende twee jaar 753 euro door nieuwe loonwet

De regering werkt aan een nieuwe wet waardoor loonsverhogingen de komende twee jaar beperkt worden. De Belgische lonen zullen minder snel kunnen stijgen dan de lonen bij onze buurlanden.

Volgens de huidige loonwet1 wordt om de twee jaar berekend hoeveel de Belgische lonen maximaal mogen stijgen. Dit gebeurt op basis van de verwachte loonevolutie in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) en op basis van de verwachte stijging van de index (hoeveel duurder goederen werden). Deze wet werd in 1996 in het leven geroepen om te garanderen dat de lonen in België niet sneller zouden stijgen dan de lonen in de buurlanden.

Die fameuze “loonhandicap” is nu volledig weggewerkt. Onze lonen stijgen zelfs al jaren minder snel in twee van de drie referentielanden. Er zou nu dus ruimte moeten zijn voor een loonsverhoging van 2,4% bovenop de index. De regering ziet dat echter niet zitten en gaat de berekeningswijze van die loonmarge veranderen. Daardoor kunnen de lonen minder stijgen dan de lonen bij onze buurlanden en doet onze regering aan loondumping.

In plaats van 2,4% zal er maar ruimte zijn voor 1,2% loonsverhoging. Voor een gemiddeld (eigenlijk is het modaal of mediaan) inkomen van 2.976 euro bruto betekent dat 753 euro minder loonsverhoging over twee jaar.

Belgische koopkracht daalt, maar regering dumpt drukt de lonen

Het is bijzonder vreemd dat de regering nu deze maatregel neemt om de lonen te drukken. Want uit een Duitse studie blijkt dat ons land een van de enige landen in Europa is (samen met Griekenland en Portugal) waar de prijzen sneller stijgen dan de lonen. Dat betekent dat onze koopkracht erop achteruitgaat.

Duitsland kende voor 2016 een gemiddelde loonstijging van bijna 5%. Ook in Nederland (+3,5 %) en Frankrijk (+4%) stegen de lonen. Waarom dan nog de Belgische lonen verder laag houden?

De regering viseert steeds gewone werknemer

Grote aandeelhouders, multinationals en topmanagers wrijven zich in de handen. Voor de winsten van de grote bedrijven of de inkomens van de grote aandeelhouders en de CEO’s is er helemaal geen sprake van een loonmatiging of loonplafond. Die swingen steeds verder de pan uit.

De dalende koopkracht is ook slecht voor de economie. De kleine zelfstandigen voelen dat goed. In de eerste helft van 2016 verkochten zij 2,4% minder.

Dit recept van loonmatiging heeft eerder al bewezen dat het Europa dieper de crisis in duwt. In de jaren 1990 belandden in Duitsland miljoenen werkenden in de armoede door zo’n beleid.

Donwload hier de studie van de PVDA-studiedienst.

1 Officieel de 'wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen'.

#Graaidag2017, de dag waarop een CEO méér heeft verdiend dan U op een heel jaar
Terwijl de regering aan onze lonen zit, blijven de grootverdieners graaien. De CEO's van de Belgische beursgenoteerde bedrijven hadden op 9 januari al meer verdiend dan de gemiddelde werknemer op een heel jaar. Lees hier meer.