Moeder in hongerstaking voor haar gehandicapte kind: PVDA eist onmiddellijk een actieplan 


De PVDA vindt het schandalig dat ouders zich verplicht voelen naar de drastische oplossing van een hongerstaking te grijpen om de rechten van hun kinderen te verdedigen. Claire Geraets, lid van het Brussels Hoofdstedelijke Parlement voor de PVDA en huisarts: “Wij eisen dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen, voor deze moeder en voor de vele andere gezinnen die in dezelfde situatie verkeren. Wanneer komt de overheid met een concreet plan dat ze op korte termijn kan uitvoeren?

Een moeder is zo wanhopig omdat ze voor haar zwaar gehandicapte kind geen plaats vindt in een gespecialiseerde school, dat ze in hongerstaking is gegaan om zowel de publieke opinie als de regering met de neus op de feiten te drukken. Wat haar overkomt, is schandalig, temeer omdat naar school gaan voor elk kind een basisrecht is, ook voor gehandicapte kinderen.

Claire Geraets, Brussels volksvertegenwoordiger voor PVDA en huisarts getuigt: "Deze moeder is symbool voor de vele ouders die aan het einde van hun Latijn zijn. Wij steunen haar volop in haar strijd. Elke dag kom ik gezinnen tegen die uitgeput zijn door hun zoektocht naar een plaats in een school of een instelling voor hun gehandicapte kind. En wanneer er een plaats beschikbaar is, is dat heel vaak ver van de plek waar ze wonen. Door de reisweg wordt de schooldag daarom dikwijls uren langer. Er wordt niks gedaan om voor die kinderen de toegankelijkheid tot de scholen te verbeteren, terwijl ze tot de zwaksten in onze samenleving behoren”.

Het linkse parlementslid is in het Brusselse parlement al vaak op dit onderwerp ingegaan en zegt: "De situatie in België wordt internationaal aan de kaak gesteld. De Commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa bracht in september 2015 een bezoek een België en heeft de situatie expliciet veroordeeld. Hij sprak over ‘verontrustende informatie die aangaf dat in alle delen van het land een aantal gehandicapte kinderen elke vorm van scholing werd ontzegd omdat ze geen toegang hebben tot het gewone onderwijs en ook niet tot een gespecialiseerde instelling omdat de wachtlijsten zo lang zijn of omdat de gebouwen voor hen fysiek niet toegankelijk zijn…’ Dat is een duidelijke schending van het recht op onderwijs voor kinderen", vervolgt het parlementslid.

Veel kinderen in het bijzonder onderwijs zitten daar niet op hun plaats. Er zou een inclusief beleid moeten zijn dat ervoor zorgt dat ze les kunnen krijgen in een school in hun buurt. Op die manier zouden in het bijzonder onderwijs heel wat plaatsen vrijkomen voor kinderen die die nodig hebben. Volgens Claire Geraets "is de situatie voor gehandicapte personen dramatisch: zowel in scholen als in instellingen voor volwassenen is het plaatsgebrek onthutsend".

Claire Geraets besluit: “Wij eisen dat de bevoegde overheden onmiddellijk actie ondernemen voor deze moeder en voor de vele andere gezinnen die in dezelfde situatie verkeren. Wanneer komt de overheid met een concreet plan dat ze op korte termijn kan uitvoeren? Zodat elke gehandicapte, jong of minder jong, een plaats vindt in een instelling die bij zijn situatie past. En voor de kinderen, een inclusieve plaats telkens wanneer dat kan en een plaats in het bijzonder onderwijs als dat nodig is. Kinderrechten mag je niet verwaarlozen. Die zijn heilig.”