Hind Addi en Dirk De Block, PVDA-lijsttrekkers in Molenbeek.

Molenbeek: de voorwaarden voor een sociale en democratische wending worden helaas niet vervuld

De PVDA-afdeling van Molenbeek heeft na een grondige analyse van de situatie besloten zich terug te trekken uit de coalitiegesprekken. Die gesprekken kwamen er om te zien in hoeverre een meerderheid van PS, PVDA en Ecolo in Molenbeek mogelijk was. De beslissing om de onderhandelingen te staken, werd officieel en persoonlijk aangekondigd tijdens de discussie met Catherine Moureaux op donderdag.

De PVDA heeft ernstige vragen over transparantie en goed bestuur. Dirk De Block, boegbeeld van PVDA-Molenbeek: "Veel van onze kiezers en sympathisanten hebben ons verteld dat ze niet terug willen naar het cliëntelisme uit het verleden. Daarom hadden we een aantal voorstellen voor transparantie en goed bestuur. Eén daarvan was een onafhankelijk bureau voor transparantie en goed bestuur, ter bestrijding van cliëntelisme en belangenconflicten. Een ander was de verlaging van de lonen van burgemeesters en schepenen. Daarnaast wilden we ook het openbaarheidsprincipe invoeren, zoals dat in Zweden bestaat. Daar is het wettelijk verplicht alle particuliere en publieke mandaten van verkozenen (met inbegrip van hun vermogen) openbaar te maken.”

Tijdens de besprekingen werden geen ernstige antwoorden gegeven op de vragen van de PVDA. Integendeel. Het antwoord van Catherine Moureaux toen Ecolo zich terugtrok uit de gesprekken, toont aan dat men geen fundamentele vraagtekens plaatst of een ernstige zelfkritiek maakt.

Een mogelijke coalitie tussen PS, PVDA en Ecolo kreeg de voorkeur van de PVDA. Deze coalitie was evenwichtig. Maar nu Ecolo is afgehaakt, zou het machtsevenwicht te ongunstig zijn voor de PVDA. De PS zou een absolute meerderheid in het college hebben gehad. Daardoor zouden ze hun punten hardhandig kunnen doorduwen.

"We hebben van bij het begin gezegd dat we geen PVDA-schepenen willen die een PS-beleid voeren. We zouden onmogelijk een linkse koerswijziging kunnen garanderen in een coalitie van PVDA en PS. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de meerderheid in de gemeenteraad zeer klein zou zijn geweest.”

Vanaf het begin werd er druk uitgeoefend om snel vooruitgang te boeken. Dat is geen gezond onderhandelingsklimaat. Vervolgens werd de agenda zo georganiseerd dat slechts twee punten van de nota van de PVDA op de vergadering van maandag werden besproken. Ook op woensdag verzette Catherine Moureaux zich tegen de PVDA en Ecolo. "Dit alles toont aan dat de opening naar de PVDA uiteindelijk nep lijkt. Toen we voorstelden om het salaris van de burgemeester en wethouders te verlagen, werd ik een "populist" genoemd. Het vertrouwen is er niet", legt Dirk De Block uit.