Multinationals die geen cent belastingen betalen: het kan nog steeds

De fiscale achterpoortjes sluiten om de vennootschapsbelasting te verlagen, zo verkoopt de regering-Michel haar jongste belastinghervorming. Maar het zijn holle woorden. In de praktijk wordt geen enkele gunstmaatregel afgeschaft. En het zogezegde minimumbelastingtarief van 7,5% is een slag in het water: er zullen nog altijd multinationals zijn die erin slagen geen eurocent belasting te betalen.

“In het zomerakkoord van de regering is de verlaging van de vennootschapsbelasting zeer helder opgenomen”, stelt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees vast. “Maar geen woord over de afschaffing van de fiscale achterpoortjes. Nochtans moest die maatregel de belastingverlaging voor bedrijven compenseren. De regering schaft geen enkele fiscale achterpoort af en verkoopt dus leugens.”

Als we de notificaties van de thematische ministerraad van deze zomer bekijken, dan zien we dat enkele fiscale achterpoortjes zijn aangepast, maar er is geen enkele afgeschaft.

De enige fiscale gunstmaatregel die aanzienlijk is gewijzigd, is de notionele-interestaftrek. Die zal voortaan alleen nog kunnen worden toegepast op de verhoging van de eigen middelen, in plaats van het geheel van de eigen middelen. Maar door de lagere interestvoeten was dat fiscaal cadeau vanzelf al flink verminderd: terwijl het tarief voor de belastingaftrek in 2010 opgelopen was tot 4,473%, is dat voor 2018 nog maar 0,237%, of bijna twintig keer minder.

De andere (ogenschijnlijk) grote maatregel van de regering is de invoering van een korf voor de “minimale belastbare basis”. Daardoor zou de fiscale aftrek beperkt worden tot een miljoen euro plus 70% van wat erboven gaat. Hier en daar wordt beweerd dat grote bedrijven daardoor minstens 7,5% belastingen zullen betalen.

“De regering probeert ons te misleiden”, zegt Marco Van Hees. “Dat minimale tarief van 7,5% zou inderdaad gelden mochten àlle fiscale achterpoortjes worden meegenomen in dat nieuwe systeem om belastingaftrek te beperken. Maar dat is absoluut niet het geval. Er zullen nog altijd multinationals zijn die erin slagen geen eurocent belasting te betalen.”

De enige fiscale gunstmaatregel die in de korf wordt opgenomen, is de gewijzigde notionele-interestaftrek, waarvan de aftrek op zich al fel verminderd was. Voor de rest is het niet de aftrek, maar de overgedragen aftrek die vorige jaren niet was afgetrokken, die beperkt wordt. Het gaat dus enkel om:

  • de overgedragen DBI (definitief belaste inkomsten)
  • de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten,
  • de overgedragen notionele-interestaftrek
  • de vorige verliezen

Conclusie: los van de notionele interesten, als de belastingaftrek van een bedrijf op een jaar hoger is dan zijn winst (zonder dat het bedrijf moet putten uit de overgedragen aftrek van vorige jaren), dan zal het bedrijf nog steeds geen belastingen betalen. Of hoogstens een belachelijk laag tarief van 1 of 2%.

Nemen we het voorbeeld van AB InBev, dat in 2016 de grootste winst maakte. Hieronder de belastingberekening van het bedrijf voor en na de belastinghervorming.

  • Winst voor belasting: 6,67 miljard euro
  • Aftrekposten uit de korf: 0 euro
  • Aftrekposten buiten de korf: 7,9 miljard euro
  • Belasting te betalen voor de hervorming: 0 euro
  • Belasting te betalen na de hervorming: 0 euro

Multinationals grote winnaars van de hervorming

Volgens het VBO zal de verlaging van de vennootschapsbelasting zo’n 5 miljard euro kosten. Als we zien hoe miniem de fiscale achterpoortjes worden aangepakt, zal de factuur voor de belastingbetaler niet ver van dat bedrag liggen.

De KMO’s, die het meest profijt hadden moeten halen uit de hervorming, halen er minder voordeel uit dan de grote bedrijven. Voor grote bedrijven daalt het vennootschapsbelastingtarief van 33,99 naar 25% (een daling met 26%), terwijl het voor KMO’s daalt van 24,98 naar 20% (een daling met 20%).

De regering bevoordeelt vooral de vennootschappen en wil het kleine zelfstandigen en fysieke personen moeilijk maken om over te stappen op een vennootschap. Een van de voorwaarden om het verminderde tarief voor KMO’s te verkrijgen wordt verstrengd: de vennootschap zou voortaan een minimumloon van 45.000 euro moeten storten aan haar bedrijfsleider, in plaats van de huidige 36.000. Dat zal niet alleen fysieke personen ontmoedigen om een vennootschap op te richten, maar het zal ook KMO’s bestraffen die nu van een verminderd tarief genieten, maar daar na de hervorming niet meer voor in aanmerking komen.

De PVDA blijft ijveren voor een hervorming van de DBI (definitief belastbare inkomsten) en de afschaffing van alle andere fiscale gunstmaatregelen.

Commentaar toevoegen

Reacties

En dan hebben we het nog niet gehad over maatregelen die wel worden genomen maar niet worden gebudgetteerd. Zo kan ik het ook. Ik koop een riante villa maar weet nog niet waar ik het geld ga halen. Hmmmmm, misschien eens bij de sociale zekerheid aankloppen. Bon, alle gekheid op een stokje. De uitgesproken rechtse regering weet niet meer van welk hout pijlen te maken maar durft - een politieke aardverschuiving indachtig - de stekker er niet uit te trekken. Dus maar wat aanmodderen en de volgende regering met zoveel mogelijk schulden opladen zodat deze er ook geen kop meer kan aan krijgen. Dat het land en dus ook de bevolking op een financiële catastrofe afstevent is het minste van hun zorgen.
Kijk zie, ik ga ook mijn duit in het zakje doen. Normaal gingen we op skiverlof voor een zeer schappelijke prijs maar we gaan dat uitstellen tot na de verkiezingen omdat ik niet wil dat de BTW die ik hierop betaal naar deze zeer asociale uitgesproken rechtse regering gaat. In feite hebben we ook een nieuwe wasmachine nodig maar de aankoop ervan wordt om dezelfde redenen uitgesteld tot na de verkiezingen. Wij hopen dan ook van harte dat onze wasmachine ons niet in de steek laat.
de prachtige affiche van de multinational en de poetsvrouw krijgt in dit artikel een oproep om er ook een tweede te maken: "het wordt tijd dat de multinational meer betaalt dan de KMO" .... kmo's en zelfstandigen (en al diegene die voor hen werken) mogen gerust weten dat de analyses en kritieken van de pvda op het fiscaal beleid van onze regeringen ook hén ten goede komen .... consequent links staat aan hun kant.
Natuurlijk zullen grote bedrijven geen cent meer betalen op termijn. Die nep-liberale regering is zoals Verhofstadt in zijn tijd als 1ste minister enkel een goodnews show aan het spelen. Door de uiterst rechtse sfeer in die regering , passen ze hun communicatie nog extremer en zonder enige vorm van scrupule toe.
Als we nu eens met z'n alle een multinational vormen dan moeten we misschien ook geen belastingen betalen?