Ringland festival, op zondag 28 juli. (Foto Solidair, Karina Brys)

Nee aan het BAM-tracé! Ja aan Ringland!

Minister Weyts en het Antwerpse stadsbestuur houden vast aan het BAM-plan dat traag, ongezond en duur is. De PVDA stelt daar drie kortetermijnmaatregelen tegenover en steunt Ringland volmondig als duurzame oplossing.

Hieronder zetten we uiteen waarom het trage, ongezonde en dure BAM-tracé geen goed idee is, en wat het snelle, gezonde, goedkope alternatief is. Inclusief Ringlang-overkapping.

BAM-plan: traag, ongezond en duur

1. Tolheffing voor alle personenwagens in de Liefkenshoektunnel, in de nieuwe Oosterweeltunnel én in de nieuwe tunnel onder het Albertkanaal. Wie naar het werk moet betaalt zich blauw, of moet ver omrijden.

2. Ondanks miljarden euro’s aan investeringen worden de files met het BAM-tracé nog erger dan vandaag. Dat blijkt uit de studie van studieb reau Vectris.

3. Ondanks miljarden investeringen geeft het BAM-tracé nog een verslechtering van de luchtkwaliteit tegenover de huidige situatie in deelgebieden Luchtbal, Merksem en Deurne Noord.

4. Van het Sportpaleis tot achter het waterzuiveringsstation komt een 27 baanvakken breed op- en afrittencomplex, de ‘Hollandse Knoop’. Verwacht wordt dat op het spitsuur tot 40% méér verkeer naar de Bisschoppenhoflaan en het Schijnpoort wordt getrokken. De overkapping van de Ring wordt zo definitief uitgesloten.

5. Borgerhout: de Ring wordt verbreed, er komt meer verkeer en meer fijn stof. Een deel van het Rivierenhof wordt opgeofferd. De huidige parkings aan het Sportpaleis worden werfzones en daarna deel van de Hollandse Knoop. De site Spoor Oost wordt parking voor 4.500 auto’s. ’t Is maar voorlopig, zegt men...

6. Berchem en zuidelijk deel van de Ring: verbreding van de Ring met 4 à 6 baanvakken. Zeker als de tangenten er niet komen. Wat waarschijnlijk is als men eerst de Oosterweeltunnel aanlegt omdat er dan geen geld meer zal zijn voor tangenten.

7. Alleen de Kennedytunnel tolvrij voor personenvervoer? In dat geval moeten alle auto’s van en naar het noorden (Rotterdam, Breda) of het oosten (Nederland, Duitsland) eerst de hele ring rondrijden om de Kennedytunnel te nemen en zo de tol in de andere tunnels te ontwijken, in plaats van de kortste Scheldekruising te nemen.

8. Het Noordkasteel verdwijnt als groene long. Er komt een ingewikkeld op- en afrittencomplex.

9. Linkeroever. Het Sint-Annabos (100 ha) wordt gekapt, tot op 50 meter van de bewoning om een slibstort aan te leggen. De Charles De Costerlaan verdwijnt. De afrit Gazet Van Antwerpen verdwijnt. Het Zand (sportvelden tussen GVA en Zwijndrecht) wordt een breek- en betoncentrale. Om naar de snelweg te rijden zul je eerst even naar Zwijndrecht moeten. Daar wordt een parallelweg aangelegd die een stuk hapt uit het Vlietbos. Op Oosterweel komt er een megarotonde voor 70.000 vrachtwagens per etmaal, op nauwelijks 500 m van Sint-Anneke Plage

 

PVDA-plan: snel, gezond en goedkoop

Drie kortetermIjnmaatregelen

1. Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij. Dit geeft onmiddellijk drie resul-taten: ontlasting van de ring, minder luchtvervuiling voor de Antwerpenaren, en minder files.

2. Leg de A102 aan tussen Wommelgem-knooppunt en Ekeren-knooppunt, naast de nu reeds voorziene spoorwegbedding en ook ingetunneld. Dan komt heel veel doorgaand vrachtverkeer niet meer op de Ring.

3. Voer rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer in. In Duitsland heeft dit systeem de files sinds 2005 opgelost. Op die manier kan je het vrachtverkeer ook naar de Liefkenshoektunnel leiden. Met de opbrengst van rekeningrijden voor doorgaand vrachtverkeer kan Ringland betaald worden

Met Ringland als duurzame oplossing

4. Overkap de ring en scheid het doorgaand verkeer van het stedelijk verkeer in tunnels. De files op de ring zijn een gevolg van weefbewegingen tussen de 400.000 personenwagens die dagelijks ergens in de stad of de haven moeten zijn en de 75.000 vrachtwagens die door Antwerpen rijden. Je lost die files alleen op door die verkeersstromen te scheiden. Leg maximumsnelheden op die een maximale doorstroming van verkeer mogelijk maken. Daardoor verhoogt de capaciteit van de overkapte ring met 50 à 100%. Dat is de enige duurzame oplossing voor lawaai en fijn stof. Door die overkapping komt ook 400 ha ruimte bij voor parken, woningen, scholen... dan verdwijnt de barrière tussen de verschillende stadsdelen.

Teken voor een échte overkapping, samen met Ringland, stRaten-generaal, Ademloos en twee tracé-indienersDe Vlaamse regering wil een overkappingsintendant benoemen, die alleen maar overkappingen mag onderzoeken samen met het BAM-tracé. Dat is niet goed. Want zo valt hoogstwaarschijnlijk een volledig overkappingssysteem als Ringland of RingvanA al bij voorbaat uit, wegens niet compatibel.

De verenigde Antwerpse actiegroepen hebben een charter voor de intendant opgesteld, waarin we vragen dat niet het BAM tracé maar een volledige overkapping centraal staat. En waarin alle tracés bekeken worden, niet alleen het BAM tracé. Daarover gaat deze petitie.