“Niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk” zegt Dirk Van Duppen over schrappen leefloon

Mensen die leven van een leefloon en Nederlands les volgen, kunnen hun leefloon verliezen als ze drie keer onwettig afwezig zijn in de les. Dat is onwettelijk, oordeelt de rechter nu. Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA+ klaagt de toestand al langer aan. “Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk.”

Het Antwerpse OCMW wordt op de vingers getikt door de rechter van het arbeidshof in Antwerpen. Leefloners die lessen Nederlands volgen en onwettig een les missen, worden door het Antwerpse OCMW gesanctioneerd. Wie één les mist, krijgt een waarschuwing in de bus. Een tweede keer afwezig zonder geldig attest, betekent een week geen loon. Wie drie keer onwettig afwezig is, verliest zelfs definitief zijn leefloon.

Kan niet, oordeelt de rechter nu in een zaak van een Antwerpenaar met de Bulgaarse nationaliteit die zo’n week schorsing aan zijn broek kreeg. Het OCMW gaat hier zijn boekje te buiten.

Dirk Van Duppen, dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne en zetelend in de Antwerpse OCMW-raad voor de PVDA+, kent de problematiek. Meer nog, hij bracht het al meerdere keren naar voor op de OCMW-raad. Daar werd zijn waarschuwing weggelachen. Hij trok ook naar de POD Maatschappelijke Integratie. De overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de OCMW’s en ze ook controleert, luisterde wél en liet Van Duppen weten dat ze inspecties zal doen.

Niettemin is Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans niet van plan iets te veranderen aan dat onwettelijke sanctiesysteem. Ook niet na de uitspraak van de rechter. “Dat is haar manier om het hard te spelen”, legt Dirk Van Duppen uit. “Zij gebruikt dat om een rechts beleid te voeren tegen de zwaksten in de samenleving. En zij is daar niet beschaamd over, zij pakt er zelfs mee uit.”

De maatregel is niet nieuw. Hij dateert zelfs al van de tijd toen huidig federaal minister van Werk Monica De Coninck in Antwerpen OCMW-voorzitter was. Homans breidde hem enkel uit, zodat het ook mogelijk werd om het leefloon definitief af te schaffen na een derde onwettige afwezigheid.

Dirk Van Duppen schat dat het gaat om tientallen mensen per jaar. “En dat zijn mensen die het al moeilijk hebben. Ze zijn ten eerste het Nederlands niet machtig, maar sommigen zijn zelfs analfabeten waarvan we weten dat het bijna onmogelijk is dat ze überhaupt nog in staat zijn om de Nederlandse taal te leren. En Homans weet dat ook, hé.”

“Er zijn 101 redenen waarom mensen in een precaire situatie een les Nederlands kunnen missen", weet Dirk Van Duppen. “Het gaat soms om alleenstaande moeders die geen opvang vinden voor hun kind. Of mensen die geen vervoer hebben… Juist die mensen hebben niet zomaar de middelen, of kennen niet altijd de juiste wegen om een afwezigheidsattest te laten opmaken.”

“Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk om op die manier te sanctioneren”, besluit Dirk Van Duppen.