Nieuwe studie PVDA :: Langer werken zal de jongerenwerkloosheid doen groeien

Een nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA geeft een antwoord op verschillende argumenten die door Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) aangehaald worden om langer werken goed te praten. Langer werken zou volgens hem ook de jongerenwerkloosheid terugdringen. Klopt niet, reageert PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. In Zweden, het land bij uitstek waar deze regering naar verwijst, is de jeugdwerkloosheid sinds de verhoging van de pensioenleeftijd meer dan verdubbeld. Ook in Frankrijk en in Ierland is de jeugdwerkloosheid gestegen na het optrekken van de pensioenleeftijd.

(Lees de studie hier)

“Als er in bepaalde landen meer ouderen en meer jongeren aan het werk zijn, ligt de oorzaak niet bij de plicht tot langer werken. De oorzaak ligt bij een globaal hogere werkgelegenheidsgraad, die te maken heeft met investeringen in publieke tewerkstelling (cfr. Denemarken), investeringen in arbeidsduurvermindering met loonsbehoud (cfr. Zweden) en betere vormen van ontslagbescherming (cfr. Nederland, Duitsland en Frankrijk)”, vervolgt Kim De Witte.

Ondanks een stijging van de jeugdwerkloosheid lijkt de rechtse regering het langer werken kost wat kost te willen verdedigen.  De pensioenspecialist van de PVDA klaagt de redenering aan die achter de hervorming zit: de lonen naar beneden drukken, door het aantal werkzoekenden zo hoog mogelijk te houden. “Volgens het Federaal Planbureau zullen er 169.000 gepensioneerden bijkomen tegen 2019 en 643.900 tegen 2030. Dat zal zorgen voor een sterke daling van de werkloosheid. Een sterke daling van de werkloosheid kan zorgen voor een opwaartse druk op de lonen en de arbeidsvoorwaarden. Mensen zullen minder snel geneigd zijn om eender welke job te aanvaarden, aan eender welk loon. Dat is niet naar de zin van werkgeversorganisaties zoals Voka en het VBO. Zij verkiezen een neerwaartse druk op de lonen. Een stijging van de werkloosheid zal zorgen voor een neerwaartse druk op de lonen.”

Voor Kim De Witte moeten ouderen, die opgewerkt zijn, plaats ruimen voor jongeren, die nu geen baan vinden. Dat heeft ook financiële voordelen. De toename van het aantal gepensioneerden wordt dan gecompenseerd door een afname van het aantal werklozen.

“Vertrekken van een sociale logica rond de pensioenen is mogelijk en nodig”, preciseert Kim De Witte, auteur van de brochure “Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig” waarin de analyse en het alternatief van de PVDA wordt gepresenteerd (hier verkrijgbaar). Het alternatief van de PVDA vertrekt uit het behouden van de huidige pensioenrechten. Volgens Kim De Witte “is dat allemaal perfect te financieren met twee belangrijke maatregelen en een verandering van logica. In de eerste plaats volstaat het een miljonairstaks in te voeren, die de rijksten in onze samenleving doet bijdragen en die 8 miljard euro per jaar opbrengt, waarvan er 3 miljard uitgegeven kan worden aan de pensioenen. Daarnaast is er de strijd tegen de grote fiscale fraude die eveneens drie miljard euro kan opleveren (door het opheffen van het bankgeheim en het instellen van een publiek karakter voor alle financiële operaties en een nultolerantie voor afwijkingen). Tenslotte moeten we de logica veranderen en stoppen met de onderfinanciering van de sociale zekerheid door voortdurend de sociale bijdragen, betaald door de bedrijven, te verlagen.”

 

Labels

Commentaar toevoegen