Kamervoorzitter Siegfried Bracke. (Foto Belga)

Nieuwe uitschuiver Siegfried Bracke: problematisch en incompetent beheer van pensioenkas parlementsleden

Kan Siegfried Bracke nog aanblijven als voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers? Nadat eerst bleek dat Bracke als Kamervoorzitter bijkluste als adviseur bij Telenet en gisteren liet weten het advies van de deontologische commissie daaromtrent volledig naast zich neer te liggen en te willen blijven cumuleren, komt daar vandaag een nieuw feit bij: zijn problematisch en incompetent beheer van de pensioenkas van de parlementsleden.

Vandaag organiseerde de vzw “Pensioenkas voor volksvertegenwoordigers” haar Algemene Vergadering. Een wettelijke verplichting waaraan al verschillende jaren niet meer voldaan werd. En hoewel de vergadering zich enkel wou toespitsen op het verkiezen van een nieuwe raad van bestuur, opende PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees een nieuw debat over de werking van de vzw zelf.

Een vzw hoort bepaalde wettelijke verplichtingen na te leven. Maar nadat eerder bleek dat verschillende personeelsleden van de Kamer “in het zwart” betalingen uit deze pensioenkas zouden hebben ontvangen, blijkt vandaag dat er ook ernstige fouten gemaakt werden in het beheer van deze vzw.

Zo kwam de raad van bestuur voor het laatst samen in 2013. Bovendien worden de jaarrekeningen van deze vzw, ondanks een wettelijke verplichting voor alle grote vzw’s, niet gepubliceerd op de website van de Nationale Bank. Sinds 2000 werden de aanpassingen aan de raad van bestuur ook niet meer bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad, opnieuw een wettelijke verplichting voor élke vzw. Volgens Marco Van Hees heeft deze vzw op deze manier “zowel de vzw-wetgeving als haar eigen interne reglement geschonden. Dit is bijzonder ernstig omdat de wetgevende macht hier het goede voorbeeld zou moeten geven”.

Vandaag bleek ook dat de Kamervoorzitter in de nasleep van de affaire met frauduleuze betalingen een niet-verkozen en dus onregelmatige raad van bestuur in het leven had geroepen. Ook bleek dat niet-erkende politieke fracties in de Kamer (zoals de PVDA) uitgesloten worden van deelname aan deze raad van bestuur. De PVDA-volksvertegenwoordiger stelt vast dat de Kamervoorzitter “de politieke verantwoordelijkheid had om in 2014, 2015 en 2016 een Algemene Vergadering te organiseren. Waarom heeft hij dit niet gedaan?”

Volgens de PVDA staat het beheer van de vzw Pensioenkas voor Volksvertegenwoordigers symbool voor “de twee maten, twee gewichten”-logica die de politiek hanteert als het over pensioenen gaat. “Hoewel de verhoging van van de pensioenleeftijd voor de werkende mensen in een mum van tijd door het parlement gejaagd werd, sleept dit voor de parlementsleden nu al bijna twee jaar aan.” Bovendien blijkt dat de zittende parlementsleden heel wat “verworven rechten” zouden mogen behouden, wat niet het geval is voor de gewone burger.

De PVDA vraagt dat de pensioenen van de parlementsleden ondergebracht zouden worden onder de Pensioendienst voor de Overheidssector en wil volledige transparantie over de jaarrekeningen en verslagen van de vzw Pensioenkas voor Volksvertegenwoordigers.

Ten slotte vraagt Van Hees zich af of Siegfried Bracke nog kan aanblijven als Kamervoorzitter nu er opnieuw een zaak bovenkomt waarbij hij een persoonlijk belangenconflict heeft. “De boodschap van Bracke was gisteren glashelder”, aldus Van Hees. “Hij legt het advies van de deontologische commissie naast zich neer, wil blijven cumuleren en is voorstander van belangenconflicten. Welnu, deze houding is voor ons totaal onaanvaardbaar.” 

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Nu beginnen die van de PVDA toch wel héél ambetant te doen. Mee zetelen in de raad van bestuur. Ge zijt gij niet goed zeker.
We hebben genoeg van dat soort arrogantie van de macht, dus Opkrassen, Siegfried!
die valsaard met onmiddellijke ingang zijn ontslag en vanaf deze maand op het minimum van de dop en zeker geen voorkeuren zoals meer pensioen nee 12,1300 Euro zoals de gewone burger die vuile bandiet. Trouwens iedereen die graait dezelfde gang van zaken op die manier zullen ze beginnen nadenken. GEWOON DOEN.
Zoals steeds hebben de wetten van het land geen enkelle invloed op het gedrag van de heren en dames politici.Ze vullen naar hartelust hun zakken en wij de burgers zullen wel opdraaien voor de kosten.
De Bracke-soap wordt steeds boeiender! Ook al omdat in Nederland vergelijkbare dingen gebeuren. Eerst heb ik een vraag. Wat houdt dat in, dat de PVDA een niet-erkende politieke fractie is? Jullie mogen in het parlement, jullie bestaan. Dus hoezo niet-erkend? Dan mijn opmerkingen. Zwarte betalingen. Geen jaarrekeningen. Onregelmatige raad van bestuur. ...... Ik heb soms heel slechte gedachten, en nu is er weer een vogeltje dat mij in het oor fluit..... Het gebeurt wel eens dat iemand z'n vriendjes op onregelmatige manier geld laat toekomen. Het gebeurt ook wel eens dat die iemand dan een percentage terugkrijgt van die vriendjes. Maar ik zou toch niet durven suggereren dat de heer Bracke zich aan zo iets laags zou lenen. Hij heeft dat toch helemaal niet nodig, de man vangt (ik zeg niet: verdient) genoeg, en we weten allemaal hoe onbaatzuchtig hij is. Echt een voorbeeld voor de (rechtse) politici! Groeten, Eduard
Bracke is en blijkt een corrupte gore bedrieger en oplichter (dief)
Deze mannen zijn zich van geen enkel kwaad bewust, met uw klauwen in de kassa van de burger graaien is al generaties lang een normale zaak en wordt niet als crimineel ervaren. Op de zelfde manier zoals Van Gheluwe zich van geen kwaad bewust was toen hij met zijn vieze poten aan kleine kinderen zat. Het wordt hoog tijd dat we deze middeleeuwers buiten trappen.
Bracke is allang vergeten dat hij bij de toenmalige BRT begonnen is als moderator bij' De zevende dag'!
De eerste heldendaad van Siegfried was in feite het doden van de draak Fafnir. Daarna is het na nog wat gebakkelei met de Bourgondiërs bergaf gegaan.
Bracke moet nu aftreden, de feiten zijn meer dan ernstig. Anders speel je in de kaart van diegenen waarbij de normen vervaagd zijn, die het helemaal niet zo nauw nemen met normen. Dit valt niet te rijmen met de verplichtingen die gewone burgers opgelegd worden.
Ik dacht, dat de wetgeving op de V.Z.W. voor iedereen dezelfde was? niet dus of wel? deze wetgeving moet zelfs hier toegepast worden. we weten niet half, wat we echt niet weten als gewone man van de straat! Al goed dat er nog zo iemand als de PVDA is, die dat op tijd aan de klok hangt.
De wetgeving voor iedereen dezelfde? De wetgeving wel maar de uitvoering ervan niet. Bovendien beschikt de wetgever over anticiperende middelen en in huidig geval is dat een uitgesproken rechts parlement. Een onafhankelijk en onpartijdig justitie of de schijting der machten? Verhaaltjes van moeder de gans noem ik dat. En wie het spel niet meespeelt wordt eruit gebonjourd.
Denkt deze arrogante en onbekwame Siegfried Bracke dat hij boven de wet staat ???
Kijk, Haeseryn. Zo werkt het maar ge moet er wel eens bij nadenken. Als ik als klootjesvolk-burger een asbeststort uitbaat dat niet voldoet aan de vooropgestelde milieunormen. Wat gaat er gebeuren, denkt ge ?