In tegenstelling tot de sp.a is de PVDA wel aanwezig op straat en heeft ze contact met de bevolking. De PVDA weet dat sociale verworvenheden opgebouwd zijn door strijd. (Foto Solidair, Dieter Boone)

Ongegeneerd links?

David Pestieau

“Ongegeneerd links”, “een leidraad tegen het casinokapitalisme”, “formidabele tekst”… Eind maart struikelden de sp.a-kopstukken over de superlatieven voor de nieuwe beginselverklaring van hun partij. Nog geen drie maanden later volgt de koude douche.

Het is sp.a-minister Monica De Coninck die een wet voorstelt om de lonen zes jaar te blokkeren. En diezelfde De Coninck wil in de kwestie van het statuut van arbeiders en bedienden de opzegtermijn voor bedienden verlagen en de opzeg deels laten betalen door de sociale zekerheid.

De regering-Di Rupo, waar de sp.a deel van uitmaakt, ging er de laatste maanden ook al flink tegenaan. In de federale en gemeentelijke openbare diensten volgt besparing op besparing en vertrekkend personeel wordt niet vervangen. De meest kwetsbaren krijgen ook een veeg uit de pan. Denk aan de invoering van remgeld voor juridische bijstand en de daling van de werkloosheidsuitkering met 12 tot 42%, die elke dag geruisloos nieuwe slachtoffers maakt . En dat is zeker geen volledige opsomming.

Het ogenblik is gekomen om een groeiend aantal mensen hoop te geven op een links dat de strijd durft aangaan

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback hekelde recent ongegeneerd “het blinde besparingsbeleid van Europa”. Ook PS-voorzitter en geestesgenoot Paul Magnette zegt dat de echte strijd tegen de Europese Unie moet gevoerd worden. De Europese Commissie legt inderdaad via een Begrotingsverdrag alle landen van Europa een zinloos besparingsbeleid op. Dit verdrag legt alle Europese landen een begroting in evenwicht en een versnelde afbouw van de schuld op. Wie niet gehoorzaamt, krijgt een financiële boete. En die overeenkomst legt nog strengere besparingsmaatregelen op. Maar hoe rijmen Magnette en Tobback deze opstelling met de goedkeuring van het Verdrag door hun volksvertegenwoordigers in Kamer en Senaat en gewestparlementen?

De sp.a deelt de macht met rechtse partijen. Dat is zo. Nu, ze kan wellicht ’t een en ander in de schoenen schuiven van de regeringspartners, maar zeker niet alles. Het geduld is op. Het doek valt. De beginselverklaring was maar praat voor de vaak.

De mensen hebben er geen oor meer naar. De sociale strijd gaat voort. De hoop op een strijdvaardig, “ongegeneerd links”, dat woorden in daden omzet, groeit met de dag. Die hoop krijgt gestalte in de groeiende sympathie voor de PVDA die aan de kant van het volk staat, en die met hen de strijd op straat voert. Een volk dat zich goed herinnert dat de sociale verworvenheden er slechts kwamen door harde strijd op het terrein.

De PVDA blijft stijgen in de peilingen. Volgens de jongste van VTM/De Morgen haalt de PVDA 4,5% van de stemmen in Wallonië, 3,8% in Brussel en 3,3% in Vlaanderen. Dit opent perspectieven voor de eerste PVDA-volksvertegenwoordigers in het Parlement. 

“De kritiek van de PVDA op de macht van de banken en van het kapitalisme of op de willekeur van de GAS-boetes slaat aan. Meer dan 7.000 Belgen zijn lid geworden van de PVDA”, schrijft De Standaard. Het ogenblik is gekomen om een groeiend aantal mensen hoop te geven op een links dat de strijd durft aangaan.