Foto Solidair, Fabienne Pennewaert

“Ook de zware beroepen zullen langer moeten werken voor minder pensioen. Dat is niet te doen”

Op de sociale media kreeg PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte meteen een pak vragen over het voorakkoord over zware beroepen bij openbare diensten. “Met het voorakkoord dat nu op tafel ligt, gaan de zwaarste beroepen langer moeten werken. Dat is voor velen niet te doen!”, reageert hij. 

“Dit akkoord heeft niets te maken met rechtvaardigheid. Pensioenminister Bacquelaine zegt: ‘Dit is een belangrijke stap om mensen met een zwaar beroep betere pensioenvoorwaarden te geven.’ Maar dat is een valse en leugenachtige verklaring. Mensen met een zwaar beroep gaan via deze regeling een pak langer moeten werken voor minder pensioen. Dat is de waarheid. De regering heeft nu al gezegd dat ze met deze hervorming 2,5 miljard euro wil besparen”, aldus Kim De Witte.

Kim De Witte.

“En ik zie de N-VA en Open Vld weer zeggen in de Kamer dat het allemaal niet ver genoeg gaat. Welnu, ik denk dat het belangrijk is om de discussie eerst in een juist kader te plaatsen. Want we mogen ons niet laten verdelen. De regering stuurt daar keihard op aan. Dat moeten we goed weten.”

Voor Kim De Witte moet elk akkoord voldoen aan drie principes: recht op pensioen vanaf 65 jaar, recht op vervroegd pensioen vanaf 60 en recht op een landingsbaan vanaf 55 jaar (zie onderaan). Dan pas kan er gediscussieerd worden over de zware beroepen, vindt hij .

Drie redenen

En beantwoordt het voorakkoord voor de publieke sector hieraan? “Mijn inziens niet”, zegt Kim De Witte. “Om drie redenen.”

“Ten eerste zal niemand nog met pensioen mogen gaan vóór 60 jaar. Dat zal ook gelden voor de private sector. Het brugpensioen op 58 jaar diende net om mensen die erg vroeg zijn beginnen te werken en die minder lang leven en minder lang in goede gezondheid verkeren, wat extra rust en vrijheid te geven aan het einde van hun leven. Dat wordt nu afgeschaft.”

“Ten tweede blijft voor heel veel mensen de lijst van zware beroepen ook nu erg mager. Bijvoorbeeld: een leerkracht lager onderwijs, een arbeider die werkt op hoogspanningslijnen, een veiligheidsbeambte die gedetineerden vervoert van en naar de gevangenis, opvoedend hulppersoneel in kleuter-, beroeps- en bijzonder onderwijs: zij zullen allemaal 40 jaar moeten werken om op hun 63ste met pensioen te mogen gaan. Is dat ‘een belangrijke stap om mensen met een zwaar beroep betere pensioenvoorwaarden te geven’?!”

“Ten derde zullen de extra tijd of de punten die je krijgt tijdens de jaren dat je een zwaar beroept uitoefent – namelijk 0,05, 0,1, 0,15 of 0,2 per jaar extra – niet meer meetellen voor het bedrag van je pensioen. Zij zullen alleen nog meetellen om vroeger te mogen gaan. Met andere woorden: als je stopt na 40 jaar in een zwaar beroep, zal je 10 procent minder pensioen krijgen dan vandaag!”

Minister leeft 10 tot 20 jaar langer

“De gemiddelde levensverwachting is gestegen: meer mensen leiden nu een volledig leven. Maar we zijn nog lang niet gelijk voor de dood. Een minister leeft op zijn zestigste gemiddeld nog 20 tot 30 jaar. Een arbeider amper 10 tot 15 jaar (!). Als we gaan kijken naar de levensverwachting in goede gezondheid, dan zijn die verschillen nog veel groter. Een arbeider zonder diploma blijft gemiddeld gezond tot zijn 50ste, een minister tot zijn 75ste (!) De verschillen zijn enorm. Dat Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo daar maar eens een tweet over maken. De verschillen hebben veel te maken met de arbeidsomstandigheden. Daarom moeten een aantal mensen met een zwaar beroep vroeger op pensioen kunnen gaan”, zegt Kim De Witte.

Ze pakken een grondrecht af

“Het recht op rust en vrijheid aan het einde van ons leven is een grondrecht”, stelt Kim De Witte. “Voor ons allemaal. Deze regering probeert dat af te pakken. Stapje voor stapje. Van ons allemaal. Als we dit laten passeren, dan stopt het niet. Binnen de kortste keren volgt de ziekteverzekering. Daarna ons onderwijs. En dan de rest van de openbare dienstverlening.”

“Daarom zeg ik: handen van ons pensioen! Onze pensioenen zijn wél betaalbaar, als we de welvaart eerlijker verdelen. Alle beroepen zijn te zwaar om te werken tot 67 jaar. Met het voorakkoord dat nu op tafel ligt, gaan de zwaarste beroepen langer moeten werken voor minder pensioen. Dat is voor velen niet te doen!”

Lees ook:

Drie principes
Het eerste punt is en blijft dat zowat alle beroepen te zwaar zijn om te werken tot 67 jaar. Ja, de gemiddelde levensverwachting is gestegen. Maar dat wil niet zeggen dat wij nu allemaal zouden kunnen werken tot 67 jaar. De gemiddelde levensverwachting is gestegen omdat er minder kinderen jong sterven. Er zijn nu meer mensen die een volledig leven leiden. Daardoor wordt de bevolking ouder. Maar de mens wordt niet ouder, en zeker niet in goede gezondheid. Als mens zijn wij nog altijd even snel versleten. Het is geen toeval dat de pensioenleeftijd van oudsher tussen 60 en 65 jaar ligt: de overgrote meerderheid van de mensen zijn dan moe en opgewerkt, ook vandaag nog. Zij kunnen het ritme niet meer aan. Als we een beetje rust en vrijheid willen overhouden aan het einde van ons leven, dan moet de uiterste pensioenleeftijd gelijk blijven aan 65 jaar. Mensen verplichten om te werken tot 67 is een absurditeit, zwaar of geen zwaar beroep. Ik hoop dat we daarover akkoord zijn.
Ten tweede is ook de optrekking van het vervroegd pensioen naar 63 jaar onaanvaardbaar. Temeer omdat je 42 jaar gewerkt moet hebben alvorens op 63 te mogen gaan. Maar heel veel mensen geraken niet aan die 42 jaar. Dat is zo voor één op twee vrouwen. Niet omdat zij niet zouden werken, wel omdat zij nog altijd meer voor de kinderen zorgen, het huishouden, hulpbehoevende ouders of familieleden. Vrouwen die niet aan 42 loopbaanjaren geraken, zullen vanaf 1 januari 2019 moeten doorwerken tot 64 of 65 jaar. En binnenkort tot 66 of 67 jaar. Dat is onaanvaardbaar, zwaar beroep of niet. Ik hoop dat we daarover akkoord zijn.
Ten derde hebben we nood aan fatsoenlijke landingsbanen, zwaar beroep of niet. De regering Di Rupo heeft de landingsbanen vanaf 50 jaar geschaft. Deze regering heeft ze afgeschaft vanaf 55 jaar. Voortaan moet je 60 zijn voor een landingsbaan. Dat is te gek voor woorden. “Werkbaar werk”, zegt N-VA. Maar ze doen net het tegenovergestelde. Ze hebben geen enkel benul van wat het betekent om een leven lang te werken in ploegenarbeid, te sleuren met paletten van honderden kilo’s, te zorgen voor kinderen, ouderen en zieken. Landingsbanen moeten toegankelijk blijven vanaf 55 jaar. Ik hoop dat we daarover akkoord zijn.


Lees ook De Grote Pensioenroof, het boek van PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

Of bekijk deze video van Peter Mertens over het puntenpensioen:

Commentaar toevoegen

Reacties

In pricipe ben ik akkoord, maar wie zal het betalen....de rijken, die zijn weg vooraleer je het weet. Een paar dingen om over na te denken. Brugpensioen, waarom moet de staat de grootste last dragen? Waarom niet de bedrijven? Bij ING wil men mensen een loon verder betalen, maar de regering vindt dit geen goed idee. Op dat loon worden sociale lasten betaald, door de rijken. Bij de sluiting van Ford Genk heeft de regering weer brugpensioen regelingen toegelaten, waarom Ford niet laten opdraaien voor de kosten? Ford had dit ook betaald!
Die ministers weten niet waarover ze praten, doen geen klop, liegen en bedriegen is blijkbaar een zwaar beroep, en daar krijgen ze 6500€ pensioen, een arbeider die hard gewerkt heeft krijg een aalmoes, 1000 tot max 1600€. Of dat geen schande is.
Alléé in Belgie krijg je dan punten van kinds af aan tot aan uw pensioen ! Jongens toch wat een zieke mentaliteit heerst er hier....ik begrijp écht niet waarom we dit allemaal slikken! Ongelooflijk welke arrogantie onze "verkozenen" hebben. Maar ja , dit is de prijs die we betalen voor ons Europa niet? Uiteindelijk zijn het gros van de ministers, senators etc...gewoon misdadigers die géén enkele visie hebben , buiten hun eigen te verrijken . Eens je vijftiger bent is zowat alles een zwaar beroep....."the circle of life". De laatste 50 jaar is er gewoon niets gedaan....kijk maar naar onze scholen , ouderentehuizen ,gevangenissen , woningen , wegen , en" moeder aarde" word naar believen verkracht, en ons voedingsketen is om te huilen....en het ergste is dat de zoons van....nog altijd meedraaien in dit circus! Mijn grootouders zijn gestorven VOOR het vaderland , was dit allemaal voor niets ?
Ik ben momenteel 58 jaar en ben alle dagen doodmoe kzie niet meer zitten en vraag wanneer ik eindelijk op pensioen mag de mensen die een jaar ouder zijn dan mij hebben kunnen gaan op 56 jaar en nu schuif dat alle jaren op bent beu nooit zeker waneer ik kan
Wat een onrechtvaardig België. Als we langer moeten werken en pensioen inleveren, dan moet dat gebeuren op rechtvaardige basis, dan geld dit voor iedereen openbare diensten en privé. Er zal iets moeten gebeuren, wij houden dat niet langer vol !! Mensen toch kijk toch wat ze doen met ons!! stem voor de PVDA!!
mensen op die leeftijd kunnen niet meer genieten ze zijn op , uitgeblust , geef de mensen een waardig einde en vrije keuze EEN EIGEN MENING bestaat blijkbaar in Belgié niet meer
De heren Vincent van Quickenborne en Jan Spooren op kop zullen het allemaal wel uitleggen,zij kijken alleen naar de cijfers en niet naar het menselijke aspect. Voor de hele meute van regeringsleiders is het makkelijk praten en beslissen maar ze hebben geen enkele realiteitszin wat er leeft bij de arbeidsbevolking en hoe moeilijk en zwaar het kan zijn in uw arbeidscarrière. De generatie die destijds op 16 jaar begonnen is of zelfs vroeger, meestal in zwaardere arbeidsomstandigheden gewerkt hebben zoals bouw, metaal, chemie en verf en die zijn nu de leeftijd hebben van bijna 60 jaar worden allemaal de pineut met de maatregelen van deze regering. Mensen die dagelijks onder druk en leiding staan om arbeid te verrichten zijn in de meeste gevallen niet in staat om tot 66 of 67 jaar in goede conditie mee te draaien. Hoeveel zijn er wel niet die nog geen 60 zijn maar wel totaal opgebrand of versleten, kapotte rug,nek en noem maar op,ik spreek van ondervinding. Hoe dit in de toekomst verder moet weet ik niet, optimistisch wordt je er niet van. Waarom wil men dit niet beseffen en waar is al dat bijdragengeld van deze generatie toch naartoe? Ikzelf heb nu op 58 al geen kwalitatief leven meer,dus voor veel mensen zal genieten van uw pensioen in de toekomst een utopie zijn. En waar zit dat werkbaar werk? Dat men eerst al begint dat de mensen zich goed voelen in hun job met wederzijds respect verhouding werkgever-werknemer,dat is al de kern van de zaak. Meer en meer krijg ik een gevoel dat wij een echt opbrengstobject voor de overheid zijn om ons op het einde van ons leven wat te sussen met de kruimels. Is er werkelijk geen andere weg? Het kan toch niet zijn dat het leven steeds bikkelhard moet zijn,het zou juist aangenaam moeten zijn voor de korte tijd die ons hier maar gegund is op deze planeet. Ik houd niet van kille politici en dus zullen ze mijn steun niet krijgen. Op naar een warme samenleving en hopelijk zijn er nog mensen die daar voor kiezen.