Jef Maes (PVDA) overhandigt een pak handtekeningen tegen het asbeststort aan Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers.

Ook provinciebestuur wil asbeststort Sint-Niklaas nu dicht

De PVDA is verheugd dat de Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen de procedure is opgestart tot opheffing van de milieuvergunning voor het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas. Hiermee zitten we in de laatste rechte lijn naar een sluiting van het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas.

Deze beslissing toont aan dat verzet loont. De PVDA steunt de oproep van het actiecomité aan SVK om per direct het stort te sluiten en mee te werken aan de sanering van de terreinen. De PVDA vraagt het stadsbestuur om zo spoedig mogelijk een tienpuntenplan uit te rollen om Sint-Niklaas asbestveilig te maken.

Toen de PVDA samen met het Actiecomité Asbeststort Dicht in april van dit jaar de strijd opgang trok, geloofde niemand dat we zouden slagen in het doel om het asbeststort te sluiten. Vandaag kunnen we zeggen dat we op een zucht van de sluiting van het stort staan. Na tal van acties, na het ophalen van 1.700 handtekeningen door de PVDA, na de petitieacties door ouders en leerkrachten in twee basisscholen, na een stevige fietstocht van het Actiecomité naar de gouverneur in Gent, na een sluitend dossier dat onomstotelijk aantoont dat een asbeststort niet thuis hoort in een woonwijk, heeft niet alleen het stadsbestuur van Sint-Niklaas haar jarenlange lakse houding tegenover het stort moeten herzien. Nu is ook het provinciebestuur ervan overtuigd dat haar beslissing uit 2006 niet langer kan gehandhaafd worden.

De PVDA steunt de oproep van het Actiecomité aan SVK om haar verzet tegen de sluiting van het stort op te geven en zich als een verantwoordelijk bedrijf op te stellen. SVK was jarenlang verantwoordelijk voor een zeer hoge tol aan asbestslachtoffers in het Waasland. Op de recent georganiseerde Herdenking voor de Asbestslachtoffers getuigden tal van familieleden van slachtoffers over het leed dat hen is aangedaan.

Jef Maes, woordvoerder van de PVDA: “Wij hebben niks tegen SVK. Maar we willen dat het bedrijf beseft dat heel Sint-Niklaas dit stort dicht wil en haar beleid afkeurt. De directie moet haar verantwoordelijkheid opnemen zowel tegenover de families van de slachtoffers als tegenover de inwoners van deze stad want ze hebben heel wat goed te maken. Sluit het stort en werk mee aan de sanering van het stort en de bedrijfsterreinen, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een asbestveilige omgeving.”

De PVDA roept het stadsbestuur op om van de aandacht voor de gevaren van asbest gebruik te maken om een ambitieus plan uit te rollen om Sint-Niklaas tegen 2024 asbestveilig te maken. De PVDA werkt hiervoor een gedetailleerd tienpuntenplan uit. Een delegatie van de PVDA zal deze week dit plan overhandigen aan de burgemeester.

Persdienst PVDA