Een actief vredesbeleid voeren, kan onmogelijk binnen het kader van de NAVO. Enkel door strijd van onderuit kunnen we van onze regeringen eisen dat ze al die miljarden investeren in waardige pensioenen, sociale bescherming voor iedereen en een humaan asielbeleid. (Foto Solidair, Dieter Boone)

Oorlogsstokers en oorlogsmultinationals kunnen victorie kraaien na NAVO-top

Donald Trump haalde op de NAVO-top zijn slag thuis: de Europese bondgenoten gaan hun militaire uitgaven sneller en meer doen stijgen dan verwacht. Trump mag in onze pers dan wel afgeschilderd worden als een gek die de Europese leiders liever kwijt dan rijk zijn, alle Europese lidstaten hebben hun loyauteit aan de NAVO en aan de VS herbevestigd. 

Woensdag en donderdag 11 en 12 juli vond in het gloednieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere bij Brussel, een NAVO-top plaats. De tweede waaraan Donald Trump aan deelnam. Alle ogen waren dan ook op hem gericht. Enkele maanden geleden had hij zich op de G8-top nog heel scherp opgesteld tegenover zijn Europese bondgenoten. Het evidente trans-Atlantische bondgenootschap tussen de VS en Europa, lijkt de laatste tijd dan ook minder evident. De Verenigde Staten zijn in een toenemend handelsconflict verwikkeld met Europa, en Trumps eenzijdige terugtrekking uit het nucleaire akkoord met Iran verdiepte de tegenstellingen tussen de partners. Het was dan ook uitkijken wat Trump ging verkondigen op de NAVO-top.

In zijn typische stijl zette Trump al de toon van deze top, nog voor die begon, door een tweet waarin hij Duitsland aanviel omdat het land onlangs een energiedeal met de Rusland heeft gesloten maar wel importtarieven oplegt aan Amerikaanse producten én haar NAVO-bijdragen niet nakomt.

Toch verliet hij de top met een goed humeur. “Het waren twee fantastische dagen, het was soms moeilijk maar uiteindelijk eindigde alles goed”, verklaarde Trump na afloop op een onaangekondigde persconferentie.

Sneller en meer

Wat werd er dan op die NAVO-top beslist? Blijkt dat Trump, de businessman, inderdaad wel wat te vieren heeft, want de Amerikaanse oorlogsmultinationals hebben na deze top weer heel wat potentiële lucratieve militaire aankoopcontracten in het vooruitzicht. De belangrijkste overeenkomst van deze top is dat Trump van zijn bondgenoten de toezegging kreeg dat zij hun militaire uitgaven sneller en nog meer zullen verhogen van voorheen verwacht.

Terwijl NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg voorafgaand aan de top aankondigde dat de NAVO-lidstaten hun uitgaven tegen 2024 met 266 miljard dollar zouden verhogen, eiste Trump extra inspanningen. In plaats van 2% van het bbp aan bewapening te besteden, vroeg hij op een bepaald moment zelfs om die te verhogen tot 4%. Hij verkreeg alvast dat de NAVO-landen op korte termijn minstens 33 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie. Iets waar hij zich erg tevreden over toonde.

Dat zijn immense bedragen, terwijl de NAVO-legers nu al draaien op een budget van in totaal ongeveer 1000 miljard dollar. Met een kwart van dat bedrag kun je de honger al uit de wereld helpen …

Concreet betekent het halen van de 2%-doelstelling dat ons land jaarlijks (!) vijf miljard extra moet uitgeven aan defensie. Daarom ook wil onze regering absoluut nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen voor 15 miljard dollar.

Trump stuurde ook een duidelijke boodschap naar onze Belgische regering met betrekking tot de keuze voor welk type nieuw gevechtsvliegtuig ze moet aankopen. De Amerikaanse president maakt er geen geheim van dat hij de belangen van de Amerikaanse wapenindustrie verdedigde met zijn verzoek voor meer uitgaven. Op een persconferentie zei hij expliciet dat hij verwachtte dat zijn bondgenoten Amerikaans materiaal zouden kopen (omdat dat “het beste” materiaal is). “America First” dus, ook in defensieaankopen. De F-35 van Lockheed Martin, het duurste en meest geavanceerde gevechtsvliegtuig ooit, is dan ook de lieveling van onze minister van Defensie Vandeput (N-VA).

“De NAVO is sterker dan ooit”

Wat misschien wel de belangrijkste verwezenlijking is van de top is dat de oorlogsalliantie, de NAVO, er sterker uit komt. Trump mag in onze pers dan wel afgeschilderd worden als een gek die Europese leiders liever kwijt dan rijk zijn. Als puntje bij paaltje komt, heeft deze top er wel voor gezorgd dat alle Europese lidstaten hun loyauteit aan de NAVO en aan de Verenigde Staten hebben herbevestigd. “Al onder Reagan tot onder Obama kwamen de Europese staten allemaal naar de NAVO en die presidenten zeiden allemaal dat ze hun uiterste best moesten doen om bij te dragen, toch veranderde er niets. Maar dit keer was iedereen het ermee eens. De NAVO is sterker dan ooit”, verklaarde Trump.

Trump kiest het pad van de militarisering en die weg slaan ook zijn Europese bondgenoten in. Dit sluit aan bij de wil van de NAVO-landen om zich te bewapenen in een wereld in crisis waarin ze op economisch vlak steeds meer worden uitgedaagd door de grote opkomende mogendheden China of Rusland.

“We willen vrede. Vrede overal ter wereld. En ik geloof echt dat we uiteindelijk vrede verkrijgen door (over)macht”, zei Donald Trump tot slot. Ook al zijn er enkele tegenstrijdigheden tussen beide, de NAVO-bondgenoten hebben vandaag opnieuw bevestigd dat ze het op dit punt met elkaar eens zijn: ze zullen bereid zijn geweld te gebruiken om hun hegemonie op mondiaal niveau te handhaven.

“Geen geld voor oorlog”

De PVDA is overtuigd dat we meer dan ooit moeten weigeren Trump en de NAVO te volgen op dit oorlogspad. Vorige zaterdag nog betoogden duizenden burgers in Brussel tegen de komst van Trump en de NAVO-top. De PVDA liep mee met het spandoek “Geen geld voor oorlog”. Enkel door strijd van onderuit kunnen we van onze regeringen eisen dat ze al die miljarden investeren in waardige pensioenen, sociale bescherming voor iedereen en een humaan asielbeleid. We geloven dat we werk kunnen maken van een vredesbeleid dat gericht is op sociale en ecologische behoeften.

Een actief vredesbeleid voeren, kan onmogelijk binnen het kader van de NAVO. Wij roepen dan ook op dat België zich terugtrekt uit deze oorlogsalliantie. De top van deze week heeft opnieuw bevestigd dat enkel oorlogsstokers en oorlogsmultinationals victorie kraaien, voor de rest van de wereldbevolking is er geen reden om zich te verheugen.