Foto istock.

Op 59 is slechts een op drie nog in staat om job volledig uit te oefenen

Uit een studie van Geneeskunde voor het Volk, blijkt dat één op de drie werknemers op 59 niet langer in staat is te werken door gezondheidsproblemen. Nog een derde heeft aangepast werk nodig. “Onze studie toont aan hoezeer vervroegd pensioen, brugpensioen en aangepast werk op het einde van de carrière voor heel veel mensen noodzakelijk zijn.”

Het pensioendebat is brandend actueel. Hoewel geen enkele partij het in haar programma had staan, verhoogde deze regering de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Ook werd er gesleuteld aan de mogelijkheden tot vervroegd pensioen en brugpensioen en werden de voorwaarden hiervoor strenger. De zogenaamde landingsbanen (de mogelijkheid om de laatste jaren voor het pensioen minder te werken) zullen alleen nog mogelijk zijn vanaf 60 jaar. Tegelijk stijgt elk jaar het aantal langdurig zieken en zijn experten het erover eens dat langer werken een van de belangrijkste oorzaken hiervan is.

“In onze praktijken van Geneeskunde voor het Volk zien we dagelijks patiënten van 58, 59 en 60 jaar die met gezondheidsproblemen komen die gelinkt zijn aan hun werk en hen niet langer in staat stellen om verder te gaan”, zegt Anne Delespaul, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en gezondheidsspecialist van de PVDA. “Heel vaak komt dan hun pensioen ter sprake: ‘Dokter, mijn lichaam is op. Ik zou eigenlijk willen stoppen, maar mijn pensioen is nog zo ver weg’, zeggen ze dan. Wij wilden op het niveau van al onze praktijken onderzoeken in hoeverre werknemers tussen 55 en 67 jaar nog in staat zijn om te werken.”

Regering duwt mensen in de uitkering

De resultaten zijn duidelijk: al op 55 jaar is een op de vier niet langer in staat te werken en heeft een ander kwart nood aan aangepast werk. Op 59 jaar stijgt dat vrij plots naar een derde volledig arbeidsongeschikt en een derde gedeeltelijk. Op 65 jaar is bijna de helft volledig arbeidsongeschikt. “Nu duwen de maatregelen van de regering al deze mensen in het systeem van de ziekte-uitkeringen. Of erger nog: ze blijven gewoon ziek doorwerken uit angst om inkomen en pensioen te verliezen”, zegt Anne Delespaul. “Bovendien worden degenen die ziek thuis zijn, via de nieuwe re-integratiemaatregelen van de regering opgejaagd om toch weer aan het werk te gaan. Terwijl dat voor deze mensen gewoon niet meer mogelijk is.”

Zo is er Hedwig, 61 jaar en thuisverpleegster. Ze heeft rugklachten. “Eigenlijk moet ik nog werken tot mijn 65, maar het lukt gewoon niet meer. Ik kan dat niet meer volhouden tot dan. Dat wil zeggen dat ik 50 euro per maand aan pensioen verlies. Ik zal dan iets meer dan 1.200 euro per maand krijgen, voor 40 jaar carrière. Maar mijn lichaam is op en ik moet dus wel stoppen.” Ook Eddy, een 58-jarige bouwvakker, heeft last van zijn rug en kreeg bovendien enkele jaren geleden een hartinfarct. “Ik heb toen wel wat aangepast kunnen werken. Mijn ploegbaas zorgde er wel voor dat het wat minder zwaar voor mij zou zijn, maar ik bleef wel vaak last hebben van mijn rug. Ik moest vaak een pijnstiller nemen, maar heb toen zeker een jaar lang doorgezet met ups en downs. Toen al zei ik dat ik het niet zou kunnen volhouden tot mijn 60, maar veel keuze had ik niet.”

Een menswaardig pensioen

“Onze studie toont aan hoezeer vervroegd pensioen en brugpensioen en het voorzien van aangepast werk op het einde van de carrière voor veel mensen noodzakelijk”, gaat Anne Delespaul verder. “Door deze mensen te verplichten door te werken na hun 60, pak je eigenlijk hun beste jaren af om nog te kunnen genieten van hun pensioen.”

De PVDA wil de pensioenleeftijd terug naar 65 en het vervroegd pensioen naar 60. Het brugpensioen moet mogelijk zijn vanaf 58 jaar voor mensen in een zwaar beroep. Landingsbanen moeten mogelijk zijn vanaf 55 jaar zodat het mogelijk wordt gemaakt om langer te werken voor wie wel nog kan. Ten slotte moet er een einde komen aan de jacht op langdurig zieken. Dat is betaalbaar als we de welvaart eerlijker verdelen. Ook daarom komen we op woensdag 16 mei op straat om het recht te verdedigen om vroeger te stoppen en voor een menswaardig pensioen.

Download de studie hier.
 

Zet ook jouw handtekening, verdedig onze pensioenen


Lees ook De Grote Pensioenroof, het boek van PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

Commentaar toevoegen