Op naar de 50.000 handtekeningen voor onze pensioenen

Toen we enkele maanden geleden onze actie www.blijfvanonspensioen.be lanceerden, was de regering nog heel zelfzeker. Vandaag gaat ze op de rem staan. Maar dat betekent nog niet dat ze op haar stappen terugkeert. De werknemers van de openbare diensten die op 27 februari actievoerden of staakten, hebben dat goed begrepen. Om de regering definitief achteruit te dwingen in het pensioendossier, moeten we de druk hoog houden. En ook u kunt daaraan meehelpen.

De werknemers van de openbare diensten hebben al acties aangekondigd om de druk hoog te houden en de regering op haar stappen te doen terugkeren over het pensioen met punten en andere maatregelen om ons langer te doen werken voor minder pensioen. Versterk deze beweging en help ons om 50.000 handtekeningen te verzamelen voor onze pensioenen.

“De teksten voor het pensioen met punten zullen begin 2018 klaar zijn.” Dat zei pensioenminister Bacquelaine nog op 28 oktober 2017 in het parlement. Hij had het toen ook over het afschaffen van de mogelijkheid om op 55 of 58 te stoppen met werken (brugpensioen en preferentiële tantièmes). Daarover zei hij dat er nog “voor het einde van het jaar” een beslissing zou vallen.

Geen van beide deadlines werd gehaald. De regering durfde haar plannen niet uit te voeren.

En dat is dankzij mensen die in beweging kwamen. De internetactie van de PVDA kwam bovenop de succesvolle campagnes van de vakbonden en de grote pensioenbetoging van 19 december.

40.000 mensen lieten op die betoging hun ongenoegen horen, en dat dwong de regering om op de rem te gaan staan.

Maar als de regering vertraagt, betekent dat nog niet dat ze op haar stappen terugkeert …

Daarom gaat de strijd ook vandaag voort. Dat zagen we op 27 februari met de staking bij een deel van de openbare diensten.

We doen ook een beroep op u. We willen met onze onlineactie nog meer impact bereiken om de regering definitief achteruit te dwingen in het pensioendossier.

En we hebben een doelstelling: 50.000 handtekeningen. Als we die hebben, gaan we ze afgeven aan de regering. Zo zullen de ministers goed beseffen hoe boos de mensen zijn over de regeringsmaatregelen die hen langer doen werken voor minder pensioen.

 

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Wat we vandaag meemaken is niet meer en niet minder dan een puur rekenkundige oplossing van het zogenoemde vergrijzingsprobleem, zonder enig menselijk gevoel. Het is ook niet verwonderlijk dat het de dertigers en veertigers van vandaag zijn die precies NU OP DIT MOMENT met HUN oplossing komen, op het moment dat de babyboom generatie op pensioen gaat, om zo hun eigen pensioen binnen twintig/dertig jaar veilig te stellen. Zij denken : verplicht al die babyboomers om te werken tot ze erbij doodvallen en ze gaan geen pensioen meer nodig hebben! Pak van al die 'profiteurs van oudere werklozen hun uitkering af en ze gaan wel verhongeren. Alweer een besparing! Schieten er nu per ongeluk her en der nog een paar over, zet ze aan de dwangarbeid en noem dat 'gemeenschapsdienst om uw weinige kiezers die nog over hersenen en een geweten beschikken niet voor de borst te stoten! Zo hebben de NAZIS en Nonkel Stalin het over tachtig jaar ook opgelost Hadden jullie van deze neo-liberale, met het fascisme flirtende regering iets anders verwacht dan dat ze deze "suksesvolle" methodes zouden overnemen misschien? Laat ons hopen dat volgend jaar in mei er voor hen een zwarte zondag in 't verschiet ligt.
Natuurlijk
Afblijven van ons pensioen
Wij hebben t recht de vruchten te plukken van onze arbeid!
Recht op een volwaardig pensioen !
Beste, zelf heb ik na 46 jaar beroepsarbeid op vandaag 11038 euro per maand. Het is duidelijk dat ons systeem van solidariteit al lang niet meer werkt. Het is totaal onrechtvaardig voor alle lagen van de bevolking. Zolang men torenhoge belastingen heft op arbeid , komt een moment dat het niet meer is te betalen. Dat verhaal is al veertig bezig............... Onze sociale zekerheid is opgebouwd in de vijftiger jaren in een totale andere wereld. Het is volstrekt mogelijk en zeker betaalbaar iedereen een basisinkomen te geven. We moeten met ons allen durven anders denken en leven. Dat is de enige oplossing. Daardoor zou het leven van iedereen veel creatiever kunnen zijn. Er zijn reeds verschillende experimenten in diverse landen die dat bewijzen. Maar onze leiders en de industrie wereldwijd is te kortzichtig om ook maar iets te willen veranderen. Omdat alles draait om winst en macht..........................
Mensen langer doen werken voor lager pensioen zijn twee maatregelen die mensen niet vooruit helpen maar mensen levenstijd afnemen in een leven die al zo kort is.