Foto Gerard Stolk / flickr.com

Open brief van Sofie Merckx en Dirk Van Duppen aan minister De Block

auteur: 

Sofie Merckx

In La Dernière Heure, Nouvelle Gazette, De Tijd en Het Laatste Nieuws reageert minister Maggie De Block op de talrijke kritieken die ze onder meer van de PVDA, maar vooral van patiënten, de laatste tijd te slikken krijgt. Dirk Van Duppen en Sofie Merckx, huisartsen bij Geneeskunde voor het Volk en gezondheidsspecialisten van de PVDA, dienen de minister van antwoord.

Maggie De Block: “Ik kan best wat kritiek verdragen, maar op dit moment is de maat vol! Ik sta open voor constructieve kritiek als hij gebaseerd is op bewezen feiten of op correcte informatie. Kritieken moeten gefundeerd zijn én beleefd geformuleerd!

Wel, mevrouw de minister, ziehier onze gefundeerde kritiek op uw besparingsmaatregelen met als toemaatje een zeer constructief alternatief.

Volgende donderdag zullen we honderden goed gefundeerde, concrete en niet alleen beleefde, maar vooral doorleefde getuigenissen van onze patiënten aan u overhandigen. De enkele onbeleefde hebben we eruit gelaten.

Antibiotica

  • Maggie De Block: “België staat in de top 5 van de Europese landen waar men het meest antibiotica consumeert per inwoner. Welnu, hoe meer antibiotica men inneemt, hoe groter het risico wordt dat de bacteriën er niet langer gevoelig voor zijn en dat de medicatie niet meer helpt op het moment dat ze echt nodig is. Als dat zo verder gaat, zullen we binnenkort sommige ziektes niet meer kunnen behandelen. Er moest iets gebeuren. We gaan de totale terugbetaling vanaf 1 mei verminderen (…) Naar onze schatting zullen de patiënten in 2017 13,4 miljoen euro meer betalen.

Om de antibiotica voor de patiënt duurder te maken gaat u deze geneesmiddelen veranderen van terugbetalingscategorie B (noodzakelijke geneesmiddelen) naar categorie C (comfortgeneesmiddelen). Daardoor zal het remgeld, wat de patiënt uit eigen zak moet betalen, voor gewoon verzekerden verdubbelen en voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming verdrievoudigen.

Het klopt helemaal niet dat als u de prijs van een geneesmiddel verhoogt, het verbruik zal dalen. En de situatie in Nederland illustreert dat. In Nederland moet de patiënt helemaal geen remgeld betalen op antibiotica en kosten ze bovendien - dankzij de toepassing van het kiwimodel - maar één vierde van de prijs in België. Toch ligt het gebruik daar stukken lager dan in ons land.

Het is tenslotte de arts die geneesmiddelen voorschrijft. Meer dan naar de patiënt te kijken, moet vooral irrationeel voorschrijfgedrag aangepakt worden.

​De BAPCOC Commissie ​​heeft in haar aanbevelingen ter bestrijding van de overconsumptie van antibiotica nergens aanbevolen om de prijs van antibiotica te verhogen.

Antibiotica voor de patiënt duurder maken, komt neer op besparen op kap van de patiënten. Verder zullen vooral de meest kwetsbare patiënten, voor wie de kostprijs voor antibiotica zelfs zal verdrievoudigen, dan een behandeling uitstellen. Een bronchitis bij hen wordt dan een longontsteking. Dat gaat niet alleen de ziekteverzekering meer kosten, maar bezorgt ook de patiënt veel leed.

Maagzuurremmers

  • Maggie De Block: “Zeggen dat ik niet langer de maagzuurremmers wil terugbetalen, is fout! Het zijn alleen de grote verpakkingen van meer dan 60 pillen die niet meer terugbetaald zullen worden. De andere blijven gewoon terugbetaalbaar.

U zal de terugbetaling van de grootste verpakkingen maagzuurremmers stoppen. Zogezegd omdat er overgebruik is. Het gaat hier niet om gewone antiacida, wel over de protonenpompinhibitoren (PPI), waaronder als meest gekende de omeprazole en de pantoprazole.

U zou als huisarts toch moeten weten dat er veel patiënten zijn waarbij langdurig of zelfs chronisch gebruik van PPI’s medisch heel verantwoord is. Wanneer ernstige reflux - terugstroom van maagzuur in de slokdarm - niet behandeld worden, kan dat leiden tot zweren in de slokdarm, bloedingen of pre-kanker letsels. Ook zeggen alle evidence based guidelines dat je PPI’s chronisch of blijvend moet toedienen als maagprotectie bij patiënten die ontstekingsremmers moeten gebruiken (zoals reumatoïde patiënten), die corticosteroïden moeten gebruiken (reuma, systeemziekten, longaandoeningen en kankerpatiënten) of die bloedverdunners moeten gebruiken vanaf een bepaalde leeftijd.

  • Maggie De Block: “De andere (kleinere verpakkingen) blijven terugbetaalbaar.

U verzwijgt hier dat u van plan bent of was (?) de terugbetalingscategorie van de overige verpakkingen te veranderen van categorie B naar C. Dat wil zeggen dat de kost voor de gewoon verzekerde patiënt voor die verpakkingen zal verdubbelen en voor de patiënten met verhoogde tegemoetkoming zelfs verdrievoudigen. Of bent u over die maatregel van gedacht veranderd?

Tenslotte wilt u ook de kostprijs van neussprays voor de patiënt  fors verhogen.

  • De Block: “Ook hier willen we de patiënt beschermen. De vaatvernauwende producten vallen de slijmvliezen aan. Bij langdurig gebruik veroorzaken zij een verslaving. Het kan ook een chemische rhinitis veroorzaken. Een studie van twee universiteiten heeft aangetoond dat 49% van de onderzochte patiënten overconsumeren. Terwijl corticosteroïden veel efficiënter zijn en minder schadelijk. Zij zijn dus beter voor de gezondheid en zij zijn vrij te verkrijgen, zonder voorschrift en aan een prijs die vergelijkbaar is met die van de neusontzwellers.

U vergeet, mevrouw de minister, dat eens een geneesmiddel niet meer voorschriftplichtig is, de farmaceutische industrie reclame mag maken, gericht aan de gebruiker. Zoals nu dus ook gebeurt met de reclamespotjes op televisie voor ontzwellende neussprays bij verkoudheden. En laat nu net reclame één van de belangrijkste redenen voor de overconsumptie van deze geneesmiddelen zijn. Het is namelijk bewezen dat direct-to-consumer advertising de krachtigste vorm van reclame is. Uw maatregel zal het gebruik van de ontzwellers nauwelijks terugdrijven, maar zeker het overgebruik van de vrij verkrijgbare neussprays met corticosteroïden stimuleren.

Bovendien weet u ook dat voor eenvoudige verkoudheden neussprays met corticosteroïden zelfs tegenaangewezen zijn. Zij dienen alleen gebruikt te worden voor allergische neusontstekingen of bij chronische sinusitis.

  • De Block: “En voor diegenen die corticosteroïden voor chronische ontstekingen moeten nemen: zij zijn beschikbaar op voorschrift en worden altijd terugbetaald, ook al wordt die terugbetaling wat kleiner.

U mag er wel eerlijk voor uitkomen mevrouw de minister dat u deze neussprays wil veranderen van terugbetalingscategorie B naar terugbetaling in categorie Cx. Dat betekent nog slechts een terugbetaling van amper 15 procent in plaats van 75 procent nu. De patiënt betaalt bijgevolg vijfentachtig procent uit eigen zak. Deze neussprays kosten nu tussen de tien à vijftien euro per flesje. Nu betaalt de patiënt twee à vier euro remgeld. In categorie Cx betaalt de patiënt acht à dertien euro, dat is ruim een verdrievoudiging. Vervolgens hebben de patiënten met een verhoogde tegemoetkoming in categorie B geen verhoogde terugbetaling meer in categorie Cx. Voor hen gaat het remgeld bijgevolg maal acht.

Al uw maatregelen in deze drie groepen van geneesmiddelen, mevrouw de minister, zijn louter besparingsmaatregelen op kap van de patiënt. U argumenteert uw maatregelen alsof ze dienen om overconsumptie aan te pakken, maar dat houdt geen steek meer. Deze maatregelen gaan in tegen de evidence based medicine richtlijnen en ze zullen vooral bij kwetsbare patiënten leiden tot ondergebruik, met alle medische en menselijke gevolgen van dien.

  • Maggie De Block: “Vorig jaar hebben we de prijs van meer dan 1.300 medicamenten verlaagd.

De prijsdalingen waarover u het hebt, mevrouw de minister, slaan op de producten voor dewelke het patent verstreken is en die daardoor hun prijzen moéten laten zakken. Of het gaat om producten die ondanks het feit dat ze al zeer lang uit octrooi zijn nog veel te hoge prijzen handhaven. De marges om de prijzen uit patent te laten dalen zijn echter nog veel hoger, dat bewijzen we met het Nederlandse voorbeeld. Het is dan ook tegen alle logica in dat voor  3 categorieën medicijnen die uit patent zijn (neussprays, zuurremmers en antibiotica) u de prijs voor de patiënt doet stijgen.

  • Maggie De Block: "Ik zou best de factuur van de patiënt willen verlagen, maar de budgettaire context is wat hij is. Ik moet het ermee doen en er het beste van maken.

Mevrouw de minister er is wel een alternatief. In Nederland wordt door de zorgverzekeraars een vorm van aanbesteding, ook gekend als het kiwimodel, toegepast waardoor de te hoge prijzen voor bepaalde producten worden geoptimaliseerd. Voor exact hetzelfde geneesmiddel, dosis en verpakkingsgrootte kost de maagzuurremmer pantoprazole bij ons voor de apotheker 23 euro en in Nederland 2 euro, omeprazole kost bij ons 15 euro tegenover 1,5 euro in Nederland. De neusspray met corticosteroïden Flixonase kost bij ons voor de apotheker 10 euro en in Nederland 2 euro.

Al tien jaar ijveren wij met PVDA voor dit kiwimodel. In Nederland, Duitsland en nu ook Zweden wordt dit voor alle producten uit patent toegepast. We hebben berekend dat als de minister het zou toepassen op één antibioticum zoals Augmentin ze meer zou besparen dan wat ze nu wil bezuinigen op de hele groep van antibiotica, door de patiënt meer te doen betalen. Als we de Nederlandse prijzen voor pantoprazole en omeprazole zouden toepassen op de Belgische verkoopsvolumes, besparen het RIZIV en de patiënt op die twee geneesmiddelen 80 miljoen euro. Minister De Block, er is wel degelijk een alternatief.

Meer weten over het kiwimodel