Over de houding van de LSP op de Protestparade

Er waren meer dan 7.000 mensen, zondag 19 oktober op de Protestparade. Deze kleurrijke en bijzonder creatieve stoet wilde iedereen samenbrengen, mannen en vrouwen die zich verzetten tegen de antisociale en antidemocratische maatregelen van de regering-Michel-De Wever. Tot onze grote spijt verstoorden een aantal spanningen met de LSP de staart van de optocht.

1. Een kleurrijke, creatieve, gezellige en kindvriendelijke parade

De PVDA roept al een aantal weken op voor de Protestparade, om te protesteren tegen de maatregelen van de regering-Michel-De Wever en om een geest van sociaal verzet te verspreiden. Het was de bedoeling dat het een vrolijke optocht vol kleur zou worden waarin iedereen de vrije loop kon laten aan de eigen creativiteit.

Het werd een groot succes met meer dan 7.000 deelnemers. Veel mensen hadden zich verkleed en hadden zelf bordjes gemaakt, een eigen spandoek of een kartonnen F-35-gevechtsvliegtuig. Veel mensen kwamen met het hele gezin tot en met de baby in de kinderwagen. Mensen maakten van deze Protestparade hun zondagse gezinsuitstap.

2. Iedereen was welkom

De parade was opgedeeld in grote blokken per provincie, zodat de leden van de verschillende provinciale afdelingen elkaar gemakkelijk konden terugvinden. Door die organisatie per blok kon elke provincie ook een eigen toets aan deze optocht geven, met eigen sketches of protestkostuums en originele borden, verzorgd door de leden en sympathisanten in elke provincie.

Iedereen was welkom. Aan alle verenigingen en andere politieke partijen die mee wilden doen, werd gevraagd apart een eigen blok te vormen en aan te sluiten achter de provinciale blokken van de PVDA. Het stond elke organisatie verder natuurlijk vrij het pamflet uit te delen dat ze wilden verspreiden. De PVDA had stewards voorzien die moesten instaan voor de organisatie en het ordelijk verloop van de hele Protestparade. Deze ploeg stewards bestond uit vrijwilligers van alle mogelijke leeftijden, mannen en vrouwen, studenten, werkende mensen …

3. LSP houdt zich niet aan de afspraken

Zoals alle deelnemende organisaties werd ook de LSP vrijdag 17 oktober nog eens duidelijk op de hoogte gesteld van doel en opvatting van de Protestparade. LSP-verantwoordelijke Eric Byl gaf ons ook te kennen dat de LSP zich aan dit kader zou houden en haar partijblok zou opstellen achter de provinciale blokken van de PVDA. Het is jammer genoeg duidelijk dat de LSP niet van plan was de afspraken te respecteren.

Bij het begin van de Protestparade hadden de stewards van de PVDA al een woordenwisseling met een aantal leden van de LSP toen ze hen vroegen om te wachten zodat de provinciale blokken van de PVDA zich eerst konden opstellen. Ze waren niet bereid gevolg te geven aan de instructies. Integendeel, ze scholden de ploeg stewards uit en begonnen hen opzij te duwen.

Zonder enig overleg hebben ze zich daarna ook opgedrongen als het eerste blok achter de provinciale blokken van de PVDA. In tegenstelling tot andere organisaties zoals de LCR/SAP of de Parti Communiste, bracht de LSP/PSL ook geen brede zeildoek of spandoek mee met een eigen boodschap om op de kop van hun blok mee te dragen.

In strijd met de gemaakte afspraken begonnen militante leden van de LSP ook met bommetjes te gooien. De PVDA wilde dat deze parade zo vrolijk mogelijk zou zijn en ook voor gezinnen met kinderen gewoon een feest zou zijn. Herhaalde keren zijn stewards aan de verantwoordelijken van de LSP rustig gaan uitleggen dat hun houding niet overeenstemde met de gemaakte afspraken. Er werd hen gevraagd hun blok op te stellen en te stoppen met hun provocaties.

Maar er kwam niet de minste verbetering. Om de toestand onder controle te houden, beslisten de stewards daarop met de ploeg een aaneengesloten rij te vormen en zo het laatste provinciale blok te beschermen. Telkens als de militanten van de LSP gingen duwen of de stewards verbaal provoceerden, werden ze van nabij gevolgd door een van hun andere militante leden die de hele scène filmde. Een aanwijzing dat het zonder twijfel allemaal was voorbereid.

4. Onaanvaardbare provocaties

De rij van de stewards aan de staart van de optocht werd de hele Protestparade lang getart en uitgescholden. Ze kregen beledigingen naar het hoofd geslingerd. Er werd tegen hun aan geduwd en ze werden uitgedaagd. Dit soort houding leidde onvermijdelijk wel tot enig verbaal geruzie heen en weer tussen de stewards en de militanten van de LSP. Deze laatsten gingen echter nog een stap verder. Ze vielen een van onze stewards, een vrouwelijke militant, ook fysiek aan. Ze moest verschillende slagen incasseren. Resultaat: zware barsten in de ribben en minstens twee weken werkonbekwaamheid.

Het vijftigtal militante leden van de LSP/PSL is er echter niet in geslaagd de 7.000 mensen te verstoren, door de PVDA op de been gebracht voor deze parade die voor goed in eenieders geest geprent staat als een prachtig succes.

5. Pogingen tot recuperatie tot op de slotmeeting

Ook nog tijdens de slotmeeting hebben talrijke leden van de LSP/PSL getracht om zwaaiend met hun vlaggen door te dringen tot op de eerste rij van de verzamelde menigte en op die manier hun aanwezigheid op te dringen.  

We betreuren deze agressieve pogingen tot politieke recuperatie door de LSP/PSL, de onrust waar dit toe heeft kunnen leiden en de last die dit heeft bezorgd aan andere betogers en organisaties, meer bepaald aan de SAP/LCR en de PC die met oprechte bedoelingen en solidair met ons mee kwamen betogen.

Max Van Cauwenberghe, medeverantwoordelijke van de ploeg Stewards van de Protestparade