Parlement mist kans om TTIP en CETA af te wijzen, tweede kans op 13 mei

De meerderheid in de Kamer gaf zijn steun aan de vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP). Op 13 mei stemt de Europse Raad over CETA. Tot die dag kan het roer nog omgegooid worden.

"De meerderheid heeft een kans gemist om zich te verzetten tegen deze verdragen die onze sociale verworvenheden, alle gezondheids- en milieunormen en onze democratische waarden in gevaar brengen”, verklaart Marco Van Hees, federaal volksvertegenwoordiger van PVDA. “We hebben nog tot 13 mei om het roer om te gooien. Op die dag wil de Europese Raad het CETA-verdrag goedkeuren. De protestbeweging tegen de akkoorden groeit aan. Wij kunnen deze vrijhandelsakkoorden kelderen."

De PVDA diende twee resoluties in om het TTIP en CETA definitief af te wijzen. Beide resoluties werden verworpen door de meerderheid in het Parlement ten voordele van een tekst die het TTIP-verdrag steunt.

"Het mag niet verbazen dat de meerderheid van MR en N-VA die verdragen steunt”, reageert Marco Van Hees. “Zij willen niets liever dan de werknemers met elkaar te laten concurreren. Zij willen onze openbare diensten, onze sociale normen en milieunormen uitverkopen in het belang van de multinationals. Deze akkoorden zetten bijvoorbeeld de deuren wagenwijd open voor sociale dumping, stellen ons gezondheidszorgsysteem op de proef of maken het mogelijk rundvlees met hormonen en chloorkippen op de markt te brengen. Dat rijmt perfect met het maatschappijproject van deze regering. Voor ons valt dat eenvoudigweg niet te verteren".

In heel Europa groeit de mobilisatie tegen deze akkoorden. Al meer dan 3 miljoen Europeanen tekenden de petitie ‘Stop-TTIP’. Honderden gemeenten verklaarden zich ‘TTIP/CETA- vrij’. Bovendien zijn er precedenten: in 1998 en in 2012 slaagde de protestbeweging erin om de ACTA- en AMI-akkoorden, die vergelijkbaar zijn met de akkoorden die de Europese leidende klasse nu probeert door te duwen, een halt toe te roepen. "De tijd dringt maar het is nog niet te laat", besluit Marco Van Hees. De PVDA steunt de verschillende burgeracties tegen de vrijhandelsakkoorden die in de periode tot 13 mei worden georganiseerd.

Opening van “reading room” voor onderhandelingsdocumenten TTIP: klein druppeltje democratie in groot glas ondemocratische maatregelen

Met de opening van een zogenaamde reading room op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben nationale en regionale verkozenen eindelijk toegang tot de onderhandelingsteksten van TTIP. Niettemin is die toegang nog steeds enorm beperkt. De voorwaarden zijn dezelfde als op Europees niveau en houden in dat men in een gesloten kamer gaat, zonder telefoon en internettoegang. Je hebt er slechts twee uur de tijd om een document van 300 bladzijden tekst door te nemen, met nog heel wat toelichtingen. Een medewerker meenemen is uitgesloten en er heerst een regel van strikte vertrouwelijkheid. Niets van wat je hebt gelezen of gezien mag bekend gemaakt worden.

“Dat is wel een heel klein stapje vooruit in het democratische proces,” reageert Marco Van Hees in de commissie, “een klein druppeltje democratie in een groot glas van ondemocratische maatregelen. Het hele concept van reading rooms is antidemocratisch. Overheden functioneren op die manier meer en meer als multinationals, wanneer die grote operaties, zoals fusies voorbereiden.”