Beelden De Kamer

Parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen: PVDA zal een “Bourgeois-amendement” indienen

De voorzitters van de grote politieke fracties in het Parlement hebben beslist de deelname aan de onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen enkel open te stellen voor de traditionele partijen. De PVDA wil tegen dat plan een “Bourgeois-amendement” indienen en ervoor zorgen dat alle politieke fracties die in het parlement zetelen een vertegenwoordiging in die commissie hebben.

Het politieke akkoord dat de deelname aan de onderzoekscommissie enkel aan de traditionele partijen voorbehoudt, wordt vandaag nog steeds verdedigd door de voorzitter van de Kamer, Siegfried Bracke (N-VA). “Die houding verwondert ons ten zeerste”, reageert Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de PVDA. “In 1996 had de huidige Vlaamse minister-president, de N-VA’er Geert Bourgeois, zich nog verzet tegen de ondemocratische eis van bepaalde partijen om kleine partijen van deelname aan een parlementaire onderzoekscommissie uit te sluiten.” Daartoe had hij zelfs een amendement ingediend waarin hij stelde dat “elk ander lid van de Kamer het recht heeft deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie”1. De PVDA zal een gelijkaardig “Bourgeois-amendement” indienen zodat leden van alle politieke fracties vertegenwoordigd in het Parlement aan de onderzoekscommissie zouden kunnen deelnemen, vragen stellen en documentatie ontvangen.

“De oprichting van een onderzoekscommissie mag er niet toe leiden dat de uitoefening van het enquêterecht voorbehouden wordt aan een beperkte groep. Een dergelijke beperking is vanuit democratisch standpunt niet gerechtvaardigd. Ik ben van oordeel dat elk lid van de Kamer het recht moet hebben om niet alleen de werkzaamheden van de onderzoekscommissie bij te wonen, maar ook om er op efficiënte manier aan bij te dragen.” Dit zijn niet de woorden van de woordvoerder van de PVDA, maar van Geert Bourgeois. De huidige Vlaamse minister-president nam ze in de mond in 1996, toen er een onderzoekscommissie kwam naar aanleiding van “De bende van Nijvel”2.

“Waarom zou wat Bourgeois toen als ondemocratisch ervoer, dat vandaag niet meer zijn?”, vraagt Raoul Hedebouw zich af. “In realiteit is er immers niets veranderd, vandaag past het alleen beter in het kraam van de N-VA.”

“Het moet nu echt gedaan zijn met die hypocrisie, zeker in een dergelijk ernstige zaak”, vervolgt Raoul Hedebouw. “Er zijn heel wat vragen gerezen over de manier waarop de regering Michel dit heeft aangepakt, over wat ze had kunnen doen of had moeten doen om de bevolking te beschermen en er moeten op volkomen transparante wijze antwoorden komen. Er zijn precedenten van parlementaire onderzoekscommissies die voor alle partijen opengesteld waren. De PVDA neemt al vanaf het begin van het parlementair werk zeer actief deel aan de debatten over de strijd tegen het terrorisme en heeft een visie die absoluut niet strookt met die van de huidige regering. Dat is wellicht een doorn in het oog van de partijen die aan de macht zijn, maar de deelname van de PVDA zou een echte meerwaarde voor het debat betekenen en verhinderen dat dit een doofpotoperatie wordt”.

1 Zie website van de Kamer.
2 Zie verslag p.6.