Patrick Baekelandt, ABVV, 1ste opvolger Kamer, West-Vlaanderen

Patrick Baekelandt, hoofddelegee ABVV Metaal bij weefgetouwenfabrikant Vandewiele in Marke, 1ste opvolger Kamer, West-Vlaanderen

“Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd in de vorming die ik binnen ABVV Metaal volgde, is: durven in vraag stellen, durven denken en durven spreken. Die visie heb ik altijd gevolgd binnen de vakbond en binnen het bedrijf.

En na verloop van tijd stelde ik meer en meer vast dat het politieke verhaal rond het ABVV, de sp.a, helemaal niet meer klopte. Het politieke verlengstuk van de vakbond moet links zijn, maar de sp.a was niet links meer. Zoveel maatregelen die de sp.a mee steunde en die ervoor zorgden dat we meer en meer moesten inleveren… Ik voelde mij politiek dakloos. Tot ik een tip kreeg van een collega-delegee van een ander bedrijf: ga eens luisteren bij de PVDA. En ik voelde mij daar onmiddellijk op mijn gemak.    Daar hoorde ik het echte linkse verhaal. Het gaat er echt over de mensen zelf.

Ik vind het belangrijk dat arbeiders ook inspraak hebben in de politiek. Daarom sta ik als syndicalist op de lijst. Het is heel belangrijk dat de lage klasse vertegenwoordigd is in de politiek. Bij de PVDA heb je als gewone arbeider inspraak in het beleid van partij. We kunnen eraan meewerken.

Ons verhaal leeft binnen de vakbond en ook binnen de besturen. We zien dat we meer en meer waardering krijgen voor wat we doen, ook van secretarissen

Een verkozene van de PVDA in het parlement kan het verhaal brengen zoals het is. Hoe de arbeiders het leven ervaren. We horen steeds dat de loonkost te hoog is, dat we langer moeten werken… maar de alternatieven komen gewoonweg niet aan bod in het parlement.

Eigenlijk moeten we met onze vakbonden veel harder optreden, maar ons syndicale verhaal wordt afgestompt door bepaalde mensen in de vakbond die veel te diep verweven zitten in dat sp.a-verhaal. De link met de sp.a breekt de strijdbaarheid binnen de vakbond af.

Het zal goed zijn als we straks verkozenen hebben in het parlement. Ik denk dat het Peter Mertens was die ooit heeft gezegd: we moeten niet deelnemen aan het beleid, maar we kunnen zeker de vervelende mug zijn in het parlement. En hoe meer vervelende muggen er in het parlement zitten, hoe wakkerder de andere politici gehouden worden, hè.

Ons verhaal leeft wel binnen de vakbond en ook binnen de besturen. We zien dat we meer en meer waardering krijgen voor wat we doen, ook van secretarissen.

Wat vooral aanslaat bij andere syndicalisten, is de strijd die de PVDA+ voert tegen langer werken. Er zijn genoeg alternatieven en het is ook niet door de mensen langer te laten werken dat je jongeren aan het werk gaat helpen. De PVDA+ verzet zich als enige tegen de afbouw van het brugpensioen. We gaan straks veertig jaar gewerkt moeten hebben om met brugpensioen te kunnen gaan en we gaan minder pensioen hebben. In de metaalsector hebben we trouwens een deel van ons loon afgestaan om dat brugpensioen te financieren. Dat zijn we kwijt.”