Foto Solidair, Karina Brys

Pensioenhervormingen | PVDA hekelt misleiding van regering

"De ministers zitten vandaag rond de tafel om alleen te beslissen over de verhoging van de pensioenleeftijd. Zij willen de maatregel, die de grote meerderheid van de Belgen asociaal noemen, doorduwen en ze durven beweren dat ze dat doen om sociaal overleg mogelijk te maken. Dit is pure misleiding”, verklaart Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

"De regeringspartijen hebben de kiezer bedrogen (werken tot 67 jaar stond in geen enkel verkiezingsprogramma) en nu willen ze ook de sociale partners bedriegen: alle belangrijke kwesties worden door de regering beslist. Er is geen enkele marge voor sociale onderhandelingen in de pensioencommissie", zegt de PVDA-woordvoerder.

Voor de PVDA is de beslissing om de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar ondoenbaar, onlogisch en onnodig. Raoul Hedebouw: "Deze maatregel is ondoenbaar omdat de levensverwachting in goede gezondheid in België vandaag onder de 65 jaar ligt. De maatregel is ook onlogisch: waarom langer werken terwijl zoveel jongeren werkloos zijn? Deze maatregel is ten slotte onnodig want onze pensioenen zijn perfect betaalbaar. Volgens de verwachtingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing, zullen we in 2060 een even groot percentage van de nationale rijkdom (het bnp) voor onze pensioenen uitgeven als landen als Oostenrijk, Frankrijk,  Denemarken of Italië vandaag al doen." 

De komende dagen zal de PVDA zich blijven verzetten tegen de pensioenhervorming. Onder andere door haar alternatief plan voor een sociaal beleid voor de pensioenen te verspreiden en door haar petitiecampagne "Werken tot mijn 67? Vergeet het!", die reeds 28.010 handtekeningen verzamelde, verder te zetten.