Pensioenleeftijd naar 67 jaar: “Ondoenbaar, onlogisch, onnodig en dus ook onaanvaardbaar”

“De pensioenleeftijd verhoogt in 2025 tot 66 jaar en in 2030 tot 67. Vervroegd pensioen wordt pas mogelijk vanaf 63 jaar.  Dat is ondoenbaar, onlogisch, onnodig en dus ook onaanvaardbaar”, vindt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

“Ondoenbaar omdat veel oudere werknemers zijn óp gewerkt en hebben last van hun gezondheid, vaak al van hun 58, 60, 62 jaar.
Onlogisch. Er zijn bijna 650.000 werkzoekenden, waarom dan langer werken?
Onnodig, want de vergrijzing is betaalbaar. In het Cactusplan van de PVDA stellen we voor om 6 miljard uit te trekken om de pensioenen op te waarderen en te herfinancieren: www.pvda.be/cactusplan
En dus onaanvaardbaar: het is hoog tijd voor sociale oplossingen. En daar zullen we samen voor moeten zorgen met een breed sociaal verzet. Met een eerste afspraak: de Protestparade van 19 oktober in Brussel.” 

“De regering heeft geen enkele democratische legitimiteit om deze maatregel in te voeren”, zegt De Witte. “De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd stond in geen enkel kiesprogramma van de coalitiepartners. Integendeel. Ze hebben de bevolking voorgelogen.”

Werken tot 67 jaar is voor een grote groep van werknemers ondoenbaar. “Veel oudere werknemers zijn óp gewerkt en hebben last van hun gezondheid, vaak al van hun 58, 60, 62 jaar. De rechtse regeringsonderhandelaars hebben duidelijk geen voeling met de realiteit”, aldus Kim De Witte. “De grote meerderheid van werknemers zijn op gewerkt al vóór de leeftijd van 65 jaar.” Een studie van HR-dienstverlener Securex in februari 2014 toonde aan dat het aantal langdurig zieken op het werk spectaculair stijgt, omdat werknemers verplicht worden langer te werken. 

De levensverwachting in goede gezondheid ligt gemiddeld op 65 jaar. Mensen verplichten om te werken tot 67 jaar is een afbraak van het recht op rust na een leven van intense arbeid. “De gezonde levensverwachting van 65 jaar verbergt bovendien immense ongelijkheden”, aldus De Witte. “Wie geen diploma heeft, leeft 18 tot 25 jaar minder lang in goede gezondheid. Bovendien vermindert het aantal jaren dat bepaalde werknemers in goede gezondheid kunnen doorbrengen. De Dokters van de Wereld berekenden, samen met het Riziv en de mutualiteiten, dat een 25-jarige vrouw zonder diploma in 1997 gemiddeld tot haar 58ste levensjaar gezond bleef. Nu is dat nog tot haar 49ste jaar. Stress op het werk  – alsmaar meer doen met minder mensen – belasting van het lichaam, blootstelling aan gevaarlijke producten en toegang tot betaalbare gezondheidszorg zijn de oorzaak.”

Werken tot 67 jaar is ook onlogisch. “Er zijn bijna 650.000 werkzoekenden, waarom dan langer werken?”, vraagt de PVDA-pensioenspecialist zich af. “Onze arbeidsmarkt kampt al jaren met een overschot aan arbeidskrachten. Volgens de laatste statistiek van de RVA telt ons land momenteel 648.350 werklozen. Daartegenover staan 4.498.507 werkenden. Dat is een immens overschot en een fundamenteel probleem voor onze samenleving. Mensen verplichten om te werken tot 67 jaar gaat dat probleem niet oplossen, integendeel. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie aan de KU Leuven berekende dat het optrekken van de pensioenleeftijd met twee jaar een negatief effect zal hebben op het aantal banen dat vrijkomt in de nabije toekomst.”

In plaats van ons allemaal te verplichten om te werken (werk te zoeken) tot de leeftijd van 67 jaar, zou de rechtse regering beter zorgen voor een recht op werk voor ouderen. Verschillende maatregelen zijn perfect mogelijk: aangepast werk, arbeidsduurvermindering, ontslagbescherming voor ouderen... 

Werken tot 67 jaar is ook onnodig. Onze pensioenen zijn wél betaalbaar, als we daarvoor kiezen. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgen de uitgaven voor de pensioenen met 0,6 procentpunten van het bbp tegen 2019 (van 10,6% in 2013 naar 11,2% van het bbp in 2019). Ze stijgen verder met 2,5 procentpunten van het bbp tegen 2030 (tot 13,7%) en vervolgens met 0,7 procentpunten van het bbp tegen 2060. In 2060 zou het deel van het bbp dat naar de pensioenen gaat 14,7% bedragen. “Is dat nu zo overdreven?”, zegt Kim De Witte. “Natuurlijk niet. Landen als Frankrijk en Oostenrijk betaalden in 2010 al 14,6 en 14,1 procent van hun bbp voor hun pensioenen.”

De PVDA heeft in haar Cactusplan een concreet en grondig voorstel uitgewerkt om onze pensioenen te betalen. De invoering van een miljonairstaks, waarvan jaarlijks 3 miljard euro gebruikt kan worden om ons recht op pensioen te behouden en versterken, en het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude, waarvan jaarlijks 3 miljard gebruikt kan worden om het Vergrijzingsfonds te spijzen.

“Dit pensioenplan is onaanvaardbaar. Het is hoog tijd voor sociale oplossingen. En daar zullen we samen voor moeten zorgen met een breed sociaal verzet. Met een  eerste afspraak: de Protestparade van 19 oktober in Brussel”, besluit Kim De Witte.