Peter Mertens interpelleert De Wever over politieoptreden in Antwerpen

auteur: 

Webredactie

Op de Antwerpse gemeenteraad van nu maandag 30 maart zal PVDA+ fractievoorzitter Peter Mertens burgemeester Bart De Wever interpelleren in verband met het politie-optreden vorige woensdag tegenover 200 vreedzame betogers. Mertens diende daartoe volgende vraag in.

Geachte burgemeester,

  • Acht u het optreden van de politie in verhouding tot het aantal betogers en het vreedzame karakter van de betoging?
  • Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens mag de vereiste om voor een betoging voorafgaandelijk een toestemming te vragen er niet toe leiden dat van de vrijheid van meningsuiting niets meer overblijft en dat elke betoging automatisch verboden is. Dat betekent dat gewone burgers, die vaak geen toegang hebben tot de mediakanalen, de publieke ruimte kunnen gebruiken om hun gedacht te zeggen, ook gezamenlijk.  Dat betekent ook dat er de nodige tolerantie zou moeten bestaan tegenover spontane betogingen, opdat dergelijke manifestaties mogelijk blijven. Hongarije werd in dit verband in 2007 nog veroordeeld door het Europees Hof. Vindt u in het licht van deze rechtspraak niet problematisch dat de meer dan 200 vreedzame betogers woensdagavond na nog geen kwartier actie, en zonder dat er van verstoring van de openbare orde sprake was, al werden geconfronteerd met administratieve aanhoudingen, en identiteitscontroles? 
  • Uit verschillende bronnen vernamen we dat op geen enkel moment overleg is geweest met de betogers over de duur van de betoging, of over wat hun bedoelingen waren. Nochtans is dat een geplogenheid bij dergelijke manifestaties. Zonder de minste waarschuwing werden zij, waaronder kinderen, door een indrukwekkende ordemacht ingesloten. Wat vindt u hiervan?
  • We vernamen ook dat bij het begin van het politieoptreden journalisten door de politie werden aangemaand om weg te gaan. Hoe rijmt u dat met de journalistieke vrijheid?
  • Bij de politieactie van woensdagavond werden de grote middelen ingezet, er werd ook de versterking door de federale politie uit Brussel gevraagd en gekregen. Vindt u de inzet van zoveel mensen en middelen tegenover een kleine vreedzame manifestatie verantwoord?
  • De betogers zouden allemaal een GAS-boete in de bus gaan krijgen. Kunt u dat bevestigen?  En zo ja, meent u dat het democratisch verantwoord is om voor het uiten van een mening mensen te sanctioneren?
  • Enkele weken geleden werd door de Antwerpse politie ook opgetreden tegen Pegida betogers. Dat was in een periode van terreur 3 dreiging, een niveau van dreiging dat we vandaag niet hebben. Maar in tegenstelling tot wat woensdagavond gebeurde werden zij niet naar de kazerne op de Luchtbal afgevoerd. Vanwaar dit verschil in behandeling?