Peter Mertens interpelleert N-VA-schepen over nakende schorsing van 1.898 jongeren

auteur: 

Webteam PVDA

Wanneer in de loop van 2015 bijna 2000 jonge Antwerpenaren geschorst dreigen te worden en bij het OCMW zullen aankloppen zal de N-VA daar niks aan doen. Dat bleek uit het antwoord van de N-VA op een interpellatie daarover van Peter Mertens (PVDA+).

2015 dreigt een rampjaar te worden voor bijna 2000 jonge Antwerpenaren. Dan treedt een maatregel van de regering Di Rupo in werking waarbij deze werkzoekende afgestudeerden zonder inkomen dreigen te vallen. Het ABVV had al aan de alarmbel getrokken en becijferde dat gedurende 2015 55.000 werkzoekende schoolverlaters zonder uitkering dreigen te vallen. Voor Antwerpen zou dat neerkomen op 1.898 mensen, volgens de cijfers van de vakbond.

PVDA+raadslid Peter Mertens interpelleerde de N-VA-schepen van Jeugd daarover op de gemeenteraad van 25 februari. “Als zo veel jongeren zonder inkomen vallen, dan is dat een geprogrammeerd sociaal drama dat grote aandacht vereist van het stadsbestuur. Er zijn gevolgen voor de arbeidsmarkt in de stad, er zullen budgettaire gevolgen zijn door de grote stijging van de armoede, maar nog het meest verdienen de schrijnende gevolgen voor de jongeren in Antwerpen alle aandacht. De toepassing van dit federaal beleid op Antwerpen toont heel duidelijk aan dat je de werkloosheid moet bestrijden, niet de werklozen” stak Mertens van wal.

Voor de fractieleider van PVDA+ is de situatie des te dringender omdat de stad nu al meer dan 35.000 niet-werkenden werkzoekenden telt en daar slechts 3700 openstaande vacatures tegenover staan. Bovendien zijn bijna de helft van die vacatures interim-jobs. Wat neerkomt op amper één baan voor elf werkzoekenden.

Uitgesloten jongeren geen zorg voor N-VA

“Het valt te verwachten dat veel van de jongeren die uitgesloten worden, zullen moeten aankloppen bij het OCMW en het OCMW zal maar best contact opnemen met de RVA om de exacte cijfers te bekijken en extra middelen voorzien” concludeerde Mertens, die de N-VA-schepen vroeg welke concrete maatregelen zij plant.

N-VA-schepen Daoud begon een antwoord over wat de N-VA in haar nota van jeugdbeleid allemaal geschreven had maar antwoordde niet op de concrete vraag van Peter Mertens. En de reactie van N-VA-raadslid Leys was ronduit arrogant en niet te zake: “Het is er de PVDA om te doen dat jongeren werkloos blijven. Jobs worden gecreëerd volgens de wet van vraag en aanbod. PVDA kent niets van economie!” Waarop Mertens de schoolmeester van dienst van repliek diende: “Ik wil gerust een discussie over economie, maar dan met een eerlijk ABC en niet alleen over de economie van Friedman, de Chicagoboys, de uitsluitingen, enz... Hier in de stad hebben we Antwerp Ship Repair: mensen die perfect bekwaam zijn, lassers, kuipers, enz... worden op een schandalige manier zonder werk gezet. Schandalig dat dit havenbestuur zulke dingen doet. Nu worden er nog eens 1500 extra mensen zonder inkomen gezet, en u, mevrouw Leys, knippert nog niet eens met uw ogen... Het is een echte schande.”


De volledige interpellatie van Peter Mertens op antwerpen.pvda.be/blogs/interpellatie-over-uitsluiting-werkzoekende-schoolverlaters