Foto Solidair, Salim Hellalet

Peter Mertens: “Ja mijne heren Michel en De Wever, wij hebben een alternatief!”

auteur: 

Peter Mertens

Toespraak PVDA-voorzitter Peter Mertens tijdens de Protestparade van de PVDA.

Beste vrienden, beste kameraden,

Wij zijn hier vandaag met 7.000.

7.000 mensen die stop zeggen aan het asociale maatschappijproject van de nieuwe rechtse regering.

7.000 mensen die neen zeggen aan de maatregelen om de crisis nog maar eens af te wentelen op de jongeren, op de gezinnen, op de werknemers, op al wie het moeilijk heeft in deze samenleving.

Vrienden, kameraden, laat één ding duidelijk zijn: wij zullen niet rusten voor deze regering haar asociale maatregelen weer intrekt.

Wij hebben allemaal de reactie gehoord van de woordvoerders van het VBO en VOKA: “Eindelijk een regering die ondernemende en hardwerkende mensen extra zuurstof geeft.”
Dat is wat ze zeggen: “extra zuurstof voor de mensen”!

Waar is die extra zuurstof?

Waar is de zuurstof voor de jongeren in de wijken die snakken naar een echte vaste job?
Waar is de zuurstof voor de cultuursector?
Waar is de zuurstof voor het klimaat dat kapot gaat onder de CO2 uitstoot?

Mensen verplichten om twee tot vijf jaar langer te werken, voor 83 tot 300 euro minder pensioen? Is dat die extra zuurstof waar het VBO het over heeft?

Neen, beste vrienden en kameraden, dat is geen zuurstof, dat is de samenleving de strot dichtknijpen.
En dat zullen wij niet laten gebeuren.

Wie krijgt extra zuurstof van de rechtse regering?

Laten we bij de feiten blijven:

Er komt géén vermogensbelasting, ondanks de reusachtige toename van het aantal multimiljonairs.
De notionele interesten blijven bestaan, ondanks het minimumtarief dat de 1.000 winstgevende multinationals nu al betalen.
Meer nog: de grote bedrijven krijgen er nog eens een blanco cheque van 3,5 miljard euro bovenop.

Dat is niet normaal. Het is tijd om opnieuw duidelijk te zeggen: laat de miljonairs de crisis betalen.

Neen, mijnheer Michel en mijnheer De Wever
Het is niet door de zuurstof uit de samenleving te pompen dat je een economie opbouwt.

Is Nederland gered door de invoering van de verplichtte tewerkstelling voor werklozen?
Absoluut niet, Nederland zit al jaren in een recessie.
Het enige gevolg is dat bestaande jobs werden vervangen door een nieuw soort dwangarbeid.
Het is absurd om dat model bij ons in te voeren en 200.000 werklozen te verplichten tot gemeenschapsdienst!

Mijnheer Michel, mijnheer De Wever, als je werklozen dan toch aan de slag wil helpen: stop dan met de jobafbraak bij de publieke diensten en zorg dat jongeren opnieuw een échte job kunnen krijgen met een volwaardig loon!

Is Duitsland gered door de invoering van de mini-jobs?
7,5 miljoen Duitsers werken nu in een mini-job.
Neen, Duitsland is niet gered.
Het land is nu Europees kampioen voor wat betreft het aantal werkende armen aan de ene kant, en het aantal multimiljonairs aan de andere kant.
Kijk naar de cijfers: de groei in Duitsland is nul procent. Nul!
En precies op dat moment komt men ons vertellen dat we het Duitse model moeten volgen.
Vergeet het maar!

Neen meneer Michel en meneer De Wever: we zullen uw Duits model nooit aanvaarden.

En het is daarom dat we vandaag naar Brussel zijn gekomen,
met onze eigen visie,
met een positieve visie.

Een visie voor een sociale vernieuwing, en geen sociale achteruitgang.

Een visie met recepten van de toekomst, in plaats van recepten uit het verleden.

Een visie op investeringen : in het onderwijs, in de crèches, de uitbouw van de openbare diensten, en sterke sociale zekerheid.

Een visie ook op ecologische vernieuwing,
een visie op een openbaar energiebedrijf,
ene visie op investeringen in het spoor, in plaats van ons openbaar vervoer te blijven afbreken.

Een visie, tenslotte, op democratische vernieuwing, en niet dat voorbijgestreefde beleid dat de vakbonden als vijanden beschouwt.
Een visie voor een menselijke opvang van asielzoekers, en geen racisme meneer Francken!
Een democratische visie die de syndicale rechten beschermt, het middenveld versterkt en de rechtspraak toegankelijk maakt.

Dat is onze visie! Ons Cactusplan.

Beste vrienden, we zijn hier vandaag met de PVDA in Brussel om te zeggen dat er een ander weg mogelijk is.

We zijn hier om te zeggen dat er een alternatief is: ons Cactusplan.

Sommigen beweren dat dit plan niet haalbaar is.

Ja, we maken ons geen enkele illusie over deze regering.
Het is de regering van het VBO.
Deze regering zal haar neoliberaal beleid niet veranderen.
Deze regering zal enkel wijken voor sociale strijd.

Wij hebben vertrouwen in het volk
Want dat is heel onze geschiedenis.

Wie heeft de eerste vakbonden uitgebouwd?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de textielarbeiders van Gent en Kortrijk.

Wie heeft de geest van verzet en strijd binnengebracht in de arbeidersbeweging ?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de mijnwerkers van de Borinage

Wie formuleerde de eerste politieke eisen binnen de arbeidersklasse ?
het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de arbeiders en ambachtslieden van Brussel.

En samen, die van Gent, die van de Borinage, die van Brussel, die van Antwerpen en die van Luik
samen hebben ze de arbeidersbeweging gemaakt,
samen hebben zij de arbeidersbeweging groot gemaakt,
nous sommes un, wij zijn één!

Neen, meneer Michel, en neen, meneer De Wever
het zijn niet de liberalen en de separatisten die het verbod op kinderarbeid hebben afgedwongen,
die de twaalfurenwerkdag hebben afgeschaft,
die het algemeen stemrecht hebben ingevoerd,
die betaald verlof en sociale zekerheid hebben veroverd.

Het is de arbeidersbeweging
En dat laten wij ons niet afnemen

Dat is geen geschiedenis, dat is actualiteit.

Want vandaag is het opnieuw de arbeidersbeweging die opstaat om haar rechten te verdedigen, en om een andere uitweg uit de crisis te eisen.

Vakbonden, studenten, cultuurscheppers, jongeren en ouderen, antiracisten en antifascisten, weerbare burgers van dit land: samen vormen wij het sociaal verzet.

En dat sociaal verzet zal de rechtse regering doen wijken!