Peter Mertens ontvangen bij Bart De Wever: “Sociale oplossingen voor alle Belgen, geen verdeling”

auteur: 

Lizz Printz

Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet

PVDA-voorzitter Peter Mertens werd deze namiddag ontvangen door informateur Bart De Wever. Een bijzonder politiek moment vermits het vandaag de beurt was aan de Franstalige partijen. De PVDA is echter geen Nederlandstalige noch Franstalige maar wel een nationale partij. Peter Mertens bracht Bart De Wever, die hij kent van in de Antwerpse gemeenteraad, de boodschap over van onze 250.000 kiezers.

Peter Mertens bracht Bart De Wever deze namiddag de boodschap die de nieuwe parlementaire PVDA-fractie, met de pas verkozen kamerleden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, de komende jaren zullen verdedigen, de boodschap van onze meer dan 250.000 kiezers tijdens de stembusgang van afgelopen 25 mei.

“De prioriteit van onze kiezers is de strijd tegen de kloof tussen rijk en arm. De miljonairstaks is een sterke eis, die tijdens de campagne door een groot deel van de bevolking werd gesteund. Dit moet volgens ons een van de belangrijkste veranderingen worden die de overheid in de komende jaren doorvoert”, zegt Peter Mertens. “Het is een radicaal democratische vraag naar een betere verdeling van de rijkdom. Bovendien laat dit investeringen toe in werkgelegenheid, onderwijs, pensioenen, huisvesting, energie. Stuk voor stuk thema’s die de bevolking dagelijks raken.”

De tweede insteek van Peter Mertens ging over de brugpensioenen en de werkgelegenheid bij jongeren. “De kwestie van de brugpensioenen moet in handen worden genomen: het is een belangrijk punt voor heel wat arbeiders die uitgeput zijn van hun job. Er is een enorme ongelijkheid op vlak van levensverwachting in functie van hoe zwaar of moeilijk een job is. Oudere werknemers die dat willen, moeten vroeger kunnen stoppen. Tezelfdertijd moeten we jobs kunnen geven aan al die jongeren die vandaag slechts één ding vragen: kunnen werken.”

Tot slot verdedigde Peter Mertens ook hoe de bezorgdheden van de Belgen, en de oplossingen die ze voorstellen, dezelfde zijn in het noorden, centrum of zuiden van het land. “Dat bleek duidelijk uit de bevraging die we bij de start van de kiescampagne afnamen bij meer dan 40.000 Belgen. In dat verband zijn we niet voor een nieuwe staatshervorming. Laten we integendeel beginnen met de zaken die gemeenschappelijk zijn voor de hele bevolking, van Luik tot Antwerpen of van Namen tot Genk. Sociale oplossingen voor alle Belgen, geen verdeling”, besluit Peter Mertens.

Commentaar toevoegen

Reacties

Inderdaad eenheid van België of men nu in Wallonië of Vlaanderen leeft gelijkheid in sociale zaken en de kloof tussen arm en rijk kleiner tenslotte is het dan zijn zij de werkenden dat zij rijk worden en dat danken ze niet aan hen zelf zoals ze denken