Peter Mertens op Radio1: “Nieuw boek prikkelt om buiten de lijntjes te kleuren”

Peter Mertens mocht in De Ochtend (Radio1) toelichting geven bij het boek De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen, dat hij zopas, samen met een flink dozijn partijgenoten schreef.

 

Op een eerste, logische vraag - “Brengt u met dit nieuwe boek een nieuw partijprogramma?” – gaf Peter Mertens het verrassende antwoord: “Per se niet, we wilden in de eerste plaats buiten de lijntjes kleuren en niet direct een partijprogramma formuleren. We brengen ook geen ideeën die gemakkelijk te realiseren zijn, maar ze zijn wel allemaal ergens al gerealiseerd.” Peter Mertens en de vijftien medeauteurs zochten frisse ideeën over onderwijs in Finland, voor huisvesting trokken ze naar Wenen, voor klimaatneutrale steden naar Finland en Duitsland…

Nog een evidente vraag: “Hoe valt een 30-urige werkweek te rijmen met onze competitiviteit?” Peter Mertens: “We produceren met z’n allen steeds meer en in de maakindustrie zie je een enorme robotisering. Op lange termijn is dan toch te vraag: hoe gaan we in de maatschappij met arbeid om. Het is dan toch logisch dat we in de maakindustrie de beschikbare arbeid herverdelen en dat we ophouden met de zotternij dat de enen lang en hard werken en de anderen zonder werk zitten. Arbeid kan toch niet een beloning zijn van een happy few met hoogtechnologische jobs enerzijds en anderzijds laaggeschoolde arbeid en een grote tussengroep die geen werk vindt. Een 30-urige werkweek is dan een mogelijke oplossing. We willen met dit boek prikkelen om verder te kijken dan de horizon van vandaag.”

Geldt die lange termijn ook voor de miljonairstaks? Peter Mertens wil die toch sneller realiseren: “Maar we komen van een periode waarin men dertig jaar jaar lang heeft gezegd dat we de grote multinationals of de topinkomens niet kunnen belasten, omdat ze dan het land uitvluchten. Zo’n stellingen maken deel uit van de politieke strijd rond de invoering van een eerlijke fiscaliteit. Intussen stellen we wel vast dat de ongelijkheid de pan uitswingt en dat 1 procent van de bevolking ongelooflijk rijk is geworden. We zullen toch een manier moeten vinden om die 1 procent aan te spreken en een herverdeling te realiseren. Maar ook hier zal het een lange periode van politieke strijd vragen voordat een eerlijke fiscaliteit wordt ingevoerd. De 1 procent aanspreken en ervoor zorgen dat zij opnieuw investeert in de maatschappij, dat is de basisidee.”

"Vlaanderen gaat nu het Thatcher regime uitproberen maar dat is al 30 keer mislukt. Ondertussen zoeken op internationaal vlak vele denkers nieuwe wegen op, naast de platgetreden liberale paden die nergens toe leiden. Wij schrijven ons met de PVDA graag in die vernieuwende stroming in, het moet anders. Met dit boek willen we dus durven nadenken", vertelde de PVDA-voorzitter.

Herbeluister het interview hier.