(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Peter Mertens tegen Di Rupo en Magnette: “Werk, onderwijs en openbare diensten zijn onze prioriteiten voor Wallonië”

auteur: 

Webteam PVDA

Op dinsdag 3 juni had PVDA-voorzitter Peter Mertens een ontmoeting met PS-voorzitter Paul Magnette en Elio Di Rupo om te praten over het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. Aan de verbaasde journalisten antwoordde Mertens eenvoudigweg: “De PVDA is een tweetalige partij, net zoals de Rode Duivels een tweetalige ploeg zijn. Dat kan absurd lijken in de huidige context waarin krachten aan het werk zijn die het land willen splitsen, maar wij zijn een tweetalige partij!”

Net als bij de vorige verkennende gesprekken – met Bart De Wever voor het federaal parlement en met Laurette Onkelinx voor het Brussels Gewest – schoof de voorzitter van de PVDA drie prioritaire eisen van de partij naar voren voor het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel.

Werkgelegenheid komt op de eerste plaats, met een investeringsplan in de openbare diensten en in de industrie – met onder meer het heropstarten van een geïntegreerde staalnijverheid in Luik.

David Pestieau, directeur van de studiedienst van de PVDA, die Peter Mertens vergezelde, bracht verslag uit: “Het debat was behoorlijk geanimeerd, onder meer toen het ging over fiscaliteit en de staalnijverheid, precies op de dag van de aankondiging van de sluiting van de cokesfabriek in Ougrée.” (Lees hier ons persbericht daarover)

Nog over werkgelegenheid stelde de voorzitter van de PVDA de oprichting voor van een gewestelijke bouwmaatschappij voor de bouw van sociale woningen en voor de isolatie van woningen, waarmee meerdere vliegen in een klap worden geslagen (de dringende nood aan sociale woningen en ecologische investeringen die ook tot de prioriteiten van de PVDA horen.

De boodschap is gebracht: nood aan het sociale

Daarna stond ook onderwijs op de agenda. Peter Mertens legde de vinger op de ongelijkheid in ons onderwijssysteem, en hij stelde een alternatief voor dat geïnspireerd is op het Scandinavisch model: een gemeenschappelijke politechnische stam tot 16 jaar, de beperking van het aantal leerlingen per klas – 15 leerlingen tot het derde leerjaar van de lagere school, daarna 20 – en versterking van de remediëring in de school zelf.

Ten slotte stelde Peter Mertens aan Elio Di Rupo en Paul Magnette de noodzaak van de herfinanciering van de steden en de gemeenten voor, die getroffen zijn door besparingsplannen die op de eerste plaats schade zullen toebrengen aan de OCMW’s en aan de diensten aan de bevolking.

Deze ontmoeting sloot de verkenningsronde af van de verschillende informateurs voor elk bestuursniveau waar de PVDA verkozenen heeft. Telkens werd de toon gezet: wij willen wat sociaal is en wij zullen een sterke oppositie voeren tegen elke besparingslogica, op straat en in de parlementen.

“Geloof me, na al die gesprekken, we zullen dat links dat op 25 mei overal in België de kop heeft opgestoken hard nodig hebben om een nieuwe warme wind over de politiek te doen waaien, in het noorden, in het centrum en in het zuiden van het land”, aldus David Pestieau.

Sociale prioriteiten voor Brussel ook voorgesteld aan Laurette Onkelinx

David Pestieau vergezelde Peter Mertens eveneens bij een ontmoeting met informateur Laurette Onkelinx. Het onderhoud duurde een uur. David Pestieau vat samen: 

“Wij brachten de volgende prioriteiten naar voren volgens het mandaat van de Brusselse kiezers van de PTB•PVDA-go!:

• Om een antwoord te bieden op de wooncrisis, 5.000 kwaliteitsvolle sociale woningen op tien jaar. Dat is mogelijk, de stad Wenen doet het en bouwt jaarlijks 6.500 sociale woningen. Naast deze openbare aanpak moet er een kader komen voor de privéverhuring met maximumprijzen. 

• Tegen de jeugdwerkloosheid, het creëren van openbare werkgelegenheid met een gewestelijke maatschappij voor de bouw en de isolatie, met aanwerven van leraars en kinderverzorgsters…

• Om tegemoet te komen aan de uitdaging van de mobiliteit en tegen de luchtvervuiling, een geïntegreerd ambitieus plan voor openbaar vervoer tussen NMBS, MIVB, De Lijn en TEC in en rond Brussel, met tariefverlaging. Goed voor de mobiliteit en voor de gezondheid.

• Tegen de taalapartheid in Brussel, de instelling van tweetalige lijsten bij de regionale verkiezingen en een algemene ontwikkeling van tweetalig onderwijs.”

“De gesprekken verliepen levendig, maar openhartig”, zegt David Pestieau over de Brusselse gesprekken met Laurette Onkelinx. “Waakzaamheid echter geboden, maar de debatten zijn veelbelovend voor de komende vijf jaar, met onze nieuwe, pas verkozen parlementsleden Michaël Verbauwhede, Mathilde El Bakri, Youssef Handichi en Claire Geraets.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Dit zijn heel enthousiasmerende boodschappen! Als er nu ook nog enkele neuzen samen in de juiste richting op zoek willen gaan naar de nodige middelen...
"een algemene ontwikkeling van tweetalig onderwijs.” NIET ALLEEN voor BRUSSEl, maar voor GANS HET ONDERWIJS IN BELGIE !!! Lees onze visie over " de Staatshervorming van de Vereniging Gelijke Rechten Réforme de l'Etat Plan C 16/09/2010 Association pour les Droits Egaux"