Somalische vluchteling die de droogte ontvluchtte, in een kamp in Ethiopië. (Foto Eskinder Debebe - UNHCR / Flickr)

Plooit Charles Michel voor extreemrechts?

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ondervroeg Charles Michel in de Kamer over het VN-migratiepact. Op 27 september verklaarde de eerste minister aan de VN: “mijn land zal in december in Marrakech het migratiepact tekenen. Deze tekst is een enorm vooruitgang. Extremisten en mensensmokkelaars zijn twee handen op een buik. Zij misbruiken én voeden de migratieproblematiek.”

Vandaag zijn het diezelfde extremisten die tegen het VN-verdrag zijn. De Hongaarse Viktor Orban, de Oostenrijkse Sebastian Kurz, de Amerikaanse Donald Trump. En, in België: Vlaams Belang, Schild & Vrienden en verschillende N-VA’ers, waaronder de woordvoerder van Theo Francken. In september zwoer Michel extreemrechts nog af. Vandaag slagen ze erin hem op zijn beslissing te laten terugkomen.

Charles Michel antwoordde niet op de vraag van Marco Van Hees. Hij vroeg: “Zal België voor deze tekst stemmen, zoals u plechtig beloofde aan de VN?” De eerste minister verborg zich achter pseudo-juridische argumenten, om toch maar niet te tonen dat hij een handpop is van de N-VA. En dus van de rest van de mondiale extreemrechtse krachten.

Zij voeren een discours van haat. Daartegenover verdedigt de PVDA om niet de migranten aan te vallen, maar de oorzaken van migratie. Zoals de interventies van de NAVO, waar België deel van uitmaakt. België dat net F-35’s kocht. Deze interventies veroorzaken enkel chaos en een spiraal van oorlog, waarvan de bevolking op de vlucht slaat. België is veel te passief. We zijn bijvoorbeeld bij de laatste van de Europese klas in de strijd tegen CO2-uitstoot. Nochtans veroorzaakt de opwarming van de aarde steeds meer klimaatvluchtelingen.

Daarnaast stelde Van Hees de algemene miserie die het kapitalistische systeem veroorzaakt, aan de kaak. Een kind van tien maanden sterft er elke vijf seconden van de honger, of door een ziekte direct gelinkt aan honger. Niet omdat de landbouw tekortschiet (die zou de volledige planeet zonder problemen kunnen voeden), maar door een crimineel kapitalistisch systeem, gebaseerd op winsten, in plaats van op de noden van de bevolking.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

U stelt het wél heel simpel voor, nietwaar...Vluchtelingenproblematiek dient anders te worden aangepakt en daar zijn ook jullie enkele maten te klein voor. Mensen/ politieke partijen demoniseren helpt niks, betere wetsvoorstellen uitvinden misschien wel. Jullie hebben nochtans een goede visie, niet zaligmakend maar dikwijls wél goed. Ik ben persoonlijk TEGEN dat verdrag en dat heeft weinig met rechts/links te maken.
Het enige waar ik echt mee akkoord ga is dat het huidige kapitalistische systeem, algemene miserie en mistoestanden veroorzaakt.... Het migratiepact is volgens mij geen goed idee..., het is een onderdeel van het VN agenda 2030 . Bovendien gaat het hier over arbeidsmigratie vanuit Afrika ...het geboortecijfer in de EU daalt ... En daarom hebben de slimme mensen van de VN bedacht , dat arbeidsmigratie vanuit Afrika de oplossing is . Wat de werkelijke bedoeling is laat zich raden.... meer druk op de arbeidsmarkt en de lonen ,meer flexibiliteit, meer verdeel en heers...meer taxen en belastingen ...meer controle ... meer en meer beperken van de vrijheid van het individu . De agenda 2030 van de VN is gewoon te lezen op de site van de VN ...een wereldheerschappij ten dienste van het kapitalistische systeem ,..en van het financiële systeem ... dus nee ik bedank ... Eens je de doelstellingen van de VN , om alle macht naar zich toe te trekken , en de consequenties voor jezelf en je dierbaren hebt ingeschat , ...kan je een echt oordeel vellen over het verdrag van Marrakech .
Waarom niet het alternatief voor kapitalisme aangeven?
Ik durf te dromen van een maatschappij ,waar mensen samen nadenken over hoe ze hun samenleving willen vormgeven . Waar beroepspolitici overbodig zijn , waar de burgers zichzelf organiseren , inspraak heeft via referenda , en daarbij het mandaat geeft aan degenen die een project verder uitwerken .. Waar vrijheid en persoonlijke ontplooiing vooropstaat . Scholing wordt dan een traject van ontplooiing van het individuele potentieel, het leren samenwerken , waar het huidige systeem vooral gehoorzaamheid aan autoriteiten, en het klaarstomen van de jongeren als werknemer/belastingbetaler ,lijkt voorop te staan . Het enige dat nodig is , is dat er genoeg burgers het huidige systeem zien voor wat het is ...een top down machtsstruktuur , waarin elke nieuwgeboren mens , via zijn geboorteakte , een" natuurlijke persoon "wordt , en daardoor onderworpen aan de wetten en regeltjes die voor hem of haar worden bepaald. ... Werken en betalen ... Het moet toch beter kunnen , want zo bekeken lijken wij in een bezit van de staat ( en inmiddels van de EU ) , human farming ?