Foto Solidair.

Praktijktesten zijn stap vooruit tegen racisme, maar PVDA wil proactief beleid

auteur: 

Webredactie

Nadat de PVDA en verscheidene middenveldorganisaties meer dan een jaar strijd voerden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, volgt de Brusselse regering nu met het invoeren van praktijktesten in de interimsector en de sector van de dienstencheques.

Youssef Handichi, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Brussels Parlement: “Strijd loont! In 2016 lanceerde de PVDA samen met het middenveld een campagne onder de naam ‘Samira-Cécile’. Samira, een Brusselse werkzoekende, werd niet uitgenodigd voor een gesprek toen ze solliciteerde in een Brusselse school. Toen ze voor dezelfde job solliciteerde onder een andere naam, werd ze wel uitgenodigd. Een flagrante daad van discriminatie. Naar aanleiding van dit geval diende PVDA een ordonnantie in bij het Brussels parlement om praktijktesten in te voeren tegen discriminatie. We lanceerden ook een brede petitiecampagne en verschillende acties.”

“Een jaar geleden was er bij Brussels minister van Werk Didier Gosuin amper interesse of enthousiasme om praktijktesten in te voeren. Het behoorde zogenaamd niet tot zijn bevoegdheden. Maar blijkbaar heeft de mobilisatie van PVDA, vakbonden en betrokken middenveldorganisaties wel gewerkt. Dat doet deugd”, lacht Handichi.

“We hebben samen aan één zeel getrokken om dit te bekomen, maar dat wil niet zeggen dat er met deze maatregel geen discriminatie meer zou zijn”, stelt de linkse volksvertegenwoordiger. “Het is maar een gedeeltelijke overwinning. Er is een bres geslagen maar de strijd tegen racisme is nog niet gestreden. Wat minister Gosuin heeft ingevoerd is een soort lightversie van praktijktesten. Een inefficiënte versie zonder een proactief luik. Nu moet je bijna zelf gaan bewijzen dat er sprake is van discriminatie alvorens er stappen worden ondernomen om praktijktesten te gaan uitvoeren.”

Om dit te vermijden, wil de PVDA dat er een gewestelijk inspectieteam voor gelijkheid wordt opgericht. Dit orgaan kan dan proactief en op regelmatige basis praktijktesten uitvoeren bij bedrijven die discrimineren. “Om te vermijden dat praktijktesten nu herleid worden tot een formele maatregel moet Gosuin uit de kast komen. Hoeveel middelen worden er vrijgemaakt, zowel financieel als op het terrein? Dat vraag ik me af”, besluit Youssef Handichi.

PVDA blijft acties ondernemen en strijden tegen discriminatie en racisme.