ProtestParade: de deelnemers zelf aan het woord

Meer dan 7.000 mensen, uit de vier hoeken van het land, namen zondag deel aan de ProtestParade van de PVDA. Mensen zoals Sylvia, René, Jurgen, Frank, Koen, Martine, Charlotte, Koen, Kris, Laila, Françoise, Balkis, Moussa, Simon, Carlo, Frédéric, Dominique, Hafid, Aïda, Nathalie, Warda, Gisèle, Liam, Benjamin, Bram, Frans, Nicolas, Huijuan en Noa.

Sylvia, Bredene: “Omdat mijn dochter moet kunnen opgroeien in een mooi sociaal klimaat”

“Ik ben hier omdat ik totaal niet akkoord ga met wat de regering allemaal voorstelt. Ik ben niet van plan om te werken tot mijn 67. En ik ben hier ook voor mijn dochter, ze moet kunnen opgroeien in een mooi sociaal klimaat.

Ze moeten het geld maar gaan zoeken bij de grote vermogens. En ook de politici mogen zelf helpen bij de besparingen en een deel van hun wedde inleveren. Dat zou al veel helpen.”

 

 

 

 

 

 

René, Oostende: “Het onrecht was nog nooit zo groot”

“Ik heb in mijn tijd als ambtenaar van het onderwijs aan veel betogingen deelgenomen. Niet om te betogen, maar tegen het onrecht in onze maatschappij. Vandaag wordt dat onrecht erger en erger. Denk alleen nog maar aan de indexsprong: terwijl de prijzen stijgen, zitten ze aan onze koopkracht. En dat verlies dragen we mee tot het einde van de loopbaan. Ik ben hier natuurlijk ook voor onze kinderen, voor de komende generaties.

Het geld halen waar het zit, iedereen vindt dat dit moet gebeuren. Ik denk dan aan miljonairs als Lippens, die er bijvoorbeeld in slagen om een fabriek – een totaal verouderde dan nog - te verkopen aan de Braziliaanse regering. Ik heb ook nog niet gehoord hoeveel de volksvertegenwoordigers of de ministers zullen inleveren…”

 

Jurgen, Mol :  “Ons onderwijs moet voor iedereen toegankelijk blijven”

“Ik ben hier omdat we dringend in verzet moeten komen tegen de besparingen die de rechtse regeringen ons opleggen. Ik versta bijvoorbeeld helemaal niet waar ze het halen om te besparen op onderwijs. Dat mag echt niet doorgaan. Ons onderwijs is nu degelijk en voor iedereen toegankelijk. Dat moet zo blijven.

Natuurlijk is daar wel geld voor, er zijn bedrijven en mensen genoeg die over massa’s geld beschikken en die veel beter en veel meer kunnen bijdragen dan de mensen bij wie de regering het nu zoekt. Er zal veel protest nodig zijn om dat gedaan te krijgen, maar dat moeten we dan maar doen ook.”

 

 

 

 

 

Frank, Borgerhout:  “Geen alternatief? Bart De Wever moet eens met Peter Mertens gaan praten”

“Ik ben hier om de solidariteit te versterken en om te tonen dat ik helemaal achter de speech van Raoul Hedebouw in het Parlement sta. Hij noemde bijvoorbeeld de indexsprong een totaal ondemocratische beslissing: niemand heeft daar ooit voor gestemd, want geen enkel van de regeringspartijen had die in zijn kiesprogramma staan.

Als Bart De Wever zegt dat er geen alternatief is voor de besparingen, dan moet hij maar eens gaan praten met mensen die verstandiger zijn dan hij en die kan hij bij ons in de PVDA genoeg vinden. Ze hebben een alternatief dat bovendien de solidariteit centraal stelt. En op het belang van die solidariteit, daar kunnen we niet genoeg op blijven hameren.”

 

 

 

 

 

Koen, Ham: “Door de indexsprong verliezen mijn vriendin en ik op onze loopbaan zo'n 75.000 euro”

“Ik betoog mee omdat er een heel duidelijk signaal nodig is om deze ultrarechtse regering tot inzicht te doen komen. De weg die zij inslaat is voor ons onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de indexsprong. Ik heb berekend dat mijn vriendin en ik in onze hele loopbaan daardoor alleen al rond de 75.000 euro verliezen. Voor het geheel van de werkende mensen gaat het dus over een enorm verlies aan koopkracht. Allemaal geld dat niet meer in de economie terugkomt en dat dus niet kan geïnvesteerd worden. Deze regering kiest er bewust voor om de bevolking armer te maken en om het geld naar multinationals te laten vloeien, die het dan naar een of ander belastingparadijs overbrengen.

Dat er geen alternatief zou zijn, zoals Bart De Wever zegt, is je reinste onzin. Ze moeten het geld maar gaan halen waar het zit. Deze week is nog maar eens bewezen dat de Top 1000 van de bedrijven met de grootste winsten bijna geen belastingen betalen. Waarom geeft de regering niet meer steun aan de lokale economie, aan kmo’s en zelfstandigen die niet te pas en te onpas ermee dreigen dat ze de stekker uittrekken en naar elders verhuizen?”

 

 

Martine, Brecht: “Er mogen rijken zijn, maar iedereen moet naar zijn vermogen belasting betalen”

“Ik betoog hier omdat de regeringsplannen helemaal niet tegemoetkomen aan de noden van de gewone mensen. Ze bevoordeligen alleen de grote multinationals, terwijl de werkende mensen maar moeten inleveren en besparen. Ik vind het ook angstaanjagend dat ze er nog maar aan denken het Centrum voor Racismebestrijding te sluiten.

Zeggen dat er geen alternatief is, dat slaat nergens op. Het hangt er altijd van af hoe je dat bekijkt. Ze kunnen ook de mensen met veel geld meer belasting laten betalen. Voor mij mogen mensen met kapitaal er gerust zijn, maar iedereen moet bijdragen volgens zijn eigen vermogen. Maar nu gaat de regering alles halen bij één deel van de bevolking en laat ze het deel dat gemakkelijk een deel kan afstaan, met rust.”

 

Koen, Leuven: “Wel 6 miljard voor F-35’s, maar niet voor onderwijs?”

"Ik betoog hier omdat de besparingen die de regering ons oplegt, niet efficiënt zijn en ook niet nodig. Ze kunnen wel 6 miljard uitgeven om landen te gaan bombarderen, om mensenlevens kapot te maken, terwijl wij met die 6 miljard enorm veel kunnen realiseren in onderwijs, gezondheidszorg… en nog tal van andere sectoren waar dat nodig is.

Het geld is er. Bij hopen zelfs. Maar de mensen die dat bezitten, investeren niet. En de economie gaat ten onder door gebrek aan inkomsten uit belastingen op vermogens en kapitaal. Wij willen werken, wij willen de economie doen draaien, het wordt tijd dat wij de hele zaak overnemen."

 

 

 

 

 

Charlotte, Heist-op-den-Berg: “Prioriteiten van deze regering liggen totaal verkeerd”

"Ik vind dat de prioriteiten bij deze regering totaal verkeerd liggen. Ze is heel asociaal, denkt helemaal niet aan de mensen, of toch niet aan wie het moeilijk heeft. Wel aan de rijken. Waarom geeft ze zoveel geld uit aan nieuwe F-16’s en heeft ze zo weinig over voor de sociale sector?

Er moet bespaard worden, maar op andere dingen dan de regering nu doet. Op bewapening bijvoorbeeld."

 

 

 

 

 

 

Koen, Boechout: “Regering schuift geld door naar rijke klasse. Op een nooit geziene schaal”

"Ik betoog vandaag mee omdat de plannen van deze regering geweldig onevenwichtig zijn. Ze haalt het geld bij wie het moeilijk heeft en bij de middenklasse en schuift dat door naar de aandeelhouders, naar de rijke klasse. Ook door lastenverlagingen ten koste van de sociale zekerheid. Dat vind je terug in bijna al haar maatregelen. Neem bijvoorbeeld de maatregelen tegen de werklozen. Mensen die – vaak kort voor hun pensioen of brugpensioen - afgedankt zijn en die nu opnieuw gepakt worden. Zelf had ik nog de keuze om met brugpensioen te gaan, maar ook dat is gedaan.

Natuurlijk is er wel een alternatief. Als ze de kloof dichten, bijvoorbeeld met de voorstellen van de PVDA die voor een groot deel ook die van de vakbonden zijn, zoals de miljonairstaks, dan kunnen ze heel zeker een sociaal beleid voeren. Die voorstellen zijn heel realistisch, maar zelfs wanneer de OESO en economen als een De Grauwe die steunen, weten ze die toch nog uit de media te houden. Vroeg of laat gaat die blinde politiek toch wel eens op hun eigen kop neerkomen. Hoop ik…"

 

 

 

 

Françoise, Luik: “Deze betoging is de eerste opstoot”

"Ik ben van Luik naar Brussel gekomen omdat ik heel verbitterd ben over de politieke keuze van de nieuwe regering. Deze betoging is nog maar een eerste opstoot. Het is warm en dat is een goed voorteken (lacht). Alle maatregelen zijn door en door slecht. En we krijgen een heel verontrustend klimaat: al die extremisten in de regering, dat voorspelt niet veel goeds, dat is het minste wat je daarvan kan zeggen.  Er zijn zeker alternatieven: in plaats van een ministerie van sociale fraude op te richten, kunnen ze ook op zoek gaan naar geld."

 

 

 

 

 

Balkis, Brussel: “De gekozenen van de PVDA leven met hetzelfde loon als ik”

"Dat de politici zoveel meer verdienen dan een werkende mens, daar kan ik van kotsen. Ze maken wetten, maar zelf staan ze daarboven. Daarom gaan ze licht over de gevolgen van hun wetten: zij gaan niet wakker liggen van de indexsprong of van de loonstop. Daarom betoog ik vandaag met de PVDA. De gekozenen van die partij leven met hetzelfde loon als ik! Ik ben het beu dat deze regering de werkgevers naar de mond praat en ons de rekening presenteert."

 

 

 

 

 

 

 

Moussa en Simon, Brussel en Namen: “Eén gevechtsvliegtuig kost evenveel als een school met 400 plaatsen”

"Wij zijn nog scholieren, maar toch zijn we nog het meest geschandaliseerd door het plan van de regering om de mensen langer te laten werken. Dat kan hoogstens tot 63, maar op 67 pas met pensioen kunnen gaan, dat is veel te laat. En de indexsprong gaan wij allemaal voelen, of toch zeker de overgrote meerderheid van de mensen."

Dat er geen alternatief zou zijn, is gewoon niet waar. Moeten we gevechtsvliegtuigen kopen of investeren in onderwijs? Eén vliegtuig kost evenveel als een school met 400 plaatsen. Dat is de keuze die we moeten maken.

 

 

 

Carlos, Brussel: “De regering moet vallen”

"Ik werk in de depot van Delhaize in Zellik. Voor ons is de strijd maanden geleden al begonnen. Alleen gaat het intussen over veel meer dan over de sluiting van de Delhaize-winkels en over de afdankingen bij ons. Ze vallen nu al onze sociale verworvenheden aan. Zoals het recht om met pensioen te gaan…

Als ze zeggen dat er geen alternatief is: onze sociale verworvenheden respecteren is er al een! Deze betoging is nog maar een begin. Ik zal zo dikwijls betogen als nodig is om deze regering omver te werpen."

 

 

Frédéric, Vorst: “Verrast dat de PVDA zoveel mensen heeft gemobiliseerd”

"Ik ken de PVDA al van 1996. Ik heb heel dikwijls samen met hen betoogd. Maar wat een verschil vandaag! Ik ben echt verrast dat de PVDA zoveel mensen heeft weten te mobiliseren.

Iedereen weet wel dat er wel een alternatief is. Voor de pensioenen, bijvoorbeeld. Dat is een schuld, daar hebben wij voor bijgedragen. Zolang blijven werken, dat is meestal zelfs niet mogelijk. En dan hebben we nog lang niet alles gezien, vrees ik. Er zitten in het pakket van de regering nog maatregelen verborgen die er pas later uit zullen komen…"

 

 

 

 

Dominique, Schaarbeek: “Binnenkort zijn er nog maar twee klassen: de rijken en de armen”

“Het is genoeg! Ik heb genoeg van al die maatregelen die ons omlaag trekken. En als ze zeggen dat er geen alternatief is, word ik echt kwaad. Ja, er is geld genoeg. Vraag het aan de multinationals die recordwinsten maken en die toch massaal ontslaan. Het toppunt is dat ze bovendien bijna geen belastingen betalen. Ze zijn de middenklasse dood aan het knijpen. Binnenkort zijn er nog maar twee klassen: de heel rijken en de heel armen. Maar dat is niet nieuw. We moeten ook beseffen dat veel van de ‘nieuwe’ maatregelen al waren gelanceerd door de vorige regering, nota bene door een regering met een premier van de PS.”

 

 

 

 

 

Hafid, Brussel: “Het geld halen waar het bij hopen zit”

“Dit is een regering zonder toegevoegde waarde. Als de Zweden zouden weten wat deze “Zweedse” regering uitsteekt, dan zouden ze zich daar onmiddellijk van distantiëren (lacht). De regering presenteert zich graag als een jonge en sympathieke ploeg, maar ze bestaat uit gevaarlijke figuren.

Er is altijd een alternatief. Je moet alleen beslissen om het geld te gaan halen waar het zit. Zoek het waar het bij hopen bijeenzit, niet bij de mensen met alleen kleingeld.

 

 

 

Aïda, Brussel: “Bart De Wever weet maar al te goed voor wie hij rijdt”

“Ik wil niet over mijn eigen situatie praten, maar ik zie rond mij meer en meer armoede. Ze willen de mensen langer doen werken, maar tegelijk criminaliseren ze de werklozen en verplichten ze hen om onbetaalde jobs uit te voeren. Dat vernietigt nog meer jobs.

Als Bart De Wever zegt dat er geen alternatief is voor de ultraliberale politiek, dan wil hij volgens mij alleen zeggen, dat er niets anders bestaat. Hij weet maar al te goed voor wie hij rijdt. Hier zijn vandaag mensen van alle nationaliteiten, van verschillende sociale klassen. En zelf ben ik hier met mijn dochtertje van elf, die nog veel meer de dupe zal zijn van dit beleid. We moeten vechten voor een betere toekomst.”

 

 

 

 

Nathalie, Bressoux: “Ik vrees dat de extremistische ideeën de hele regering gaan besmetten”

“Twee minister leunen aan bij extreemrechts. Ik vrees dat de extremistische ideeën de hele regering gaan besmetten. Ze ondermijnen de sociale zekerheid, ze vallen de pensioenen en de ambtenaren aan en de werklozen willen ze voor een appel en een ei doen werken.

Geen alternatief? Dat ze al beginnen met de miljonairstaks.”

 

 

 

 

Warda, Brussel: “De toekomst is aan ons”

“Ik ben hier met twee vriendinnen.  In onze middelbare school is Comac (de jongerenbeweging van de PVDA, n.v.d.r.) langsgekomen om met de scholieren te praten. Ze informeerden ons over de maatregelen die de jongeren aanbelangen, maar ook die waar de rest van de bevolking het slachtoffer van is. Wij zijn hier dus ook uit solidariteit. Wij zijn veertien jaar, de toekomst is aan ons.

Dit is onze eerste betoging, maar er gaan er nog volgen. Dat zijn we nu wel verplicht. (lacht)

 

 

 

 

Gisèle, Brussel: “Zij die de wetten maken, ondergaan ze niet”

“Ik ben 19 en studeer voor verpleegkundige. Als ik zie in wat voor omstandigheden de mensen werken en dat ze hen nog langer willen doen werken, dan zeg ik: dit kan niet. Ik ben ook tegen langer werken voor iedereen. Zij die de wetten maken, ondergaan ze niet. Daarom zeggen ze dan maar dat er geen alternatief is. Voor hen is dat de logica zelf.

Ik ben ook veel bezig met het klimaat. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een wereld die nog meer vervuild is dan nu. Daarom draag ik dit bord mee: ‘Als het klimaat een bank was, was het al lang gered’.”

 

 

 

 

Liam, Brussel: “Meer jobs voor de jongeren”

“Ik ben naar hier gekomen samen met vrienden die me over deze betoging gesproken hebben. Ook al ben ik nog maar 24, toch ben ik ongerust dat de pensioenleeftijd tot 67 wordt opgetrokken. Hoe langer de mensen moeten blijven werken, hoe minder jobs beschikbaar zijn voor de anderen. Dat is gewoon gezond verstand. Als men de werkmensen zou toelaten eerder met pensioen te gaan zou dat meer jobs voor de jongeren opleveren.”

 

 

 

 

 

Benjamin, Brussel: “Het is absurd om de mensen die geen job vinden te straffen”

“Ik ben hier omdat de regering ons wat voorschotelt dat onverteerbaar is. D’er is al genoeg bespaard! De lonen worden geblokkeerd en men doet de crisis door de werkende bevolking betalen. En dat al sinds het begin van de crisis.

Ik werk bij de MIVB en de aanvallen die men tegen de NMBS voorbereidt, maken mij ongerust. Ik verdedig namelijk het openbaar vervoer in zijn geheel.

En er zijn zeker alternatieven. De miljonairstaks is er een. Het is absurd om de mensen te straffen omdat ze geen job vinden die toch niet bestaat.”

 

 

 

Bram, Leuven. “De jongeren zijn solidair met de ouderen”

“Het is belangrijk, dat we in tijden van crisis vechten om onze rechten te verdedigen. Wij, jongeren, zijn hier om te tonen dat het de regering niet zal lukken ons te verdelen om te heersen. Of ze ons nu opdelen volgens leeftijd, volgens geslacht of volgens afkomst. Wij zijn solidair met de ouderen. Mensen als Bart De Wever herhalen steeds maar dat er geen alternatief is en hij blijft dat maar herhalen om het zo in de mensen hun hoofd te kloppen. Maar het alternatief is ons Cactusplan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans, Namen: ”Ofwel gaat men het geld halen waar het zit en kunnen de jongeren geholpen worden, ofwel...”

“Ik werk bij bpost. Tien jaar geleden kon men nog hopen om op 56 met pensioen te kunnen gaan. Vandaag wil men ons pas op 67 laten vertrekken. Op tien jaar tijd is de loopbaan met elf jaar verlengd! Er zijn nu 600.000 mensen zonder job, zonder die van het OCMW er bij te tellen. Ze zonder job te laten en zonder enig perspectief, is een politieke keuze die men maakt. Die verantwoordelijkheid moet men wel opnemen. Ofwel gaat men het geld halen waar het zit en gaat men daarmee de jongeren helpen, ofwel...

Ik kom van Namen en ben hier met een kettingzaag want de stad wil een commercieel centrum bouwen in een groene zone.  Ze willen bomen opofferen voor een bling-bling-project.”

 

 

 

 

Nicolas, Huijuan en hun zoon Noa (13 maanden), La Louvière: “Wij voelen ons in gevaar”

“Wij zijn van La Louvière gekomen omdat we ons rechtstreeks bedreigd voelen door de plannen van de regering. Mijn vrouw is van vreemde afkomst. Als men ziet wat men bezig is bij Asiel en Migratie maken we ons echt ongerust. En ik ben werkloos. We hebben besloten van niet meer voor de tv te blijven zitten en te klagen dat het erg is wat de nieuwe premier allemaal uitkraamt. We moeten in beweging komen! En dat ze stoppen met te zeggen dat er geen alternatief is! Het alternatief ziet ge hier nu op straat: als wij burgers besluiten van er werk van te maken en op straat komen heeft dat meer impact dan wat onze verkozenen in het parlement kunnen doen.”