Protestparade op 19 oktober: PVDA stelt najaarscampagne voor

auteur: 

han Soete

Deze voormiddag stelden Peter Mertens (voorzitter) en Raoul Hedebouw (federaal gekozene en woordvoerder) de najaarscampagne van de PVDA voor op het vernieuwde hoofdkwartier van de partij. Centraal in die najaarscampagne staat de mobilisatie voor een protestparade op 19 oktober.

Protestparade op 19 oktober

Peter Mertens: “We zijn ervan overtuigd dat er over de regeringsplannen genoeg gegevens op tafel liggen om in beweging te komen. We willen nu beginnen informeren en mobiliseren. Ons belangrijkste mobilisatiemoment voor het najaar is de protestparade op 19 oktober. Op verschillende plaatsen denkt men na over mogelijke acties: de vakbonden van de VRT, bij De Lijn, de kunstenaars, de studenten, …


We denken dat we naar een periode gaan van sociaal verzet. Die protestparade op 19 oktober valt natuurlijk ook samen met de parlementaire rentrée,… en dat signaal willen we ook duidelijk geven.
Het zijn echt niet enkel de arbeiders die boos zijn, maar ook de kunstenaars, de jongerenbewegingen, de culturele sector,…. vandaar dat we sterk inzetten op een strijdbare maar creatieve protestparade. De cultuurafdeling van de PVDA heeft nadrukkelijk gevraagd om het wat creatief aan te pakken.


Het is zonneklaar dat de politieke wereld de mensen te weinig betrekt, wij gaan de wereld samen met de mensen vormgeven en veranderen. Dat gaan we natuurlijk niet kunnen doen met een paar mensen in het Parlement. Voor ons is het duidelijk dat mensen hun lot in eigen handen moeten nemen, vandaar ook die vraag naar creativiteit op de protestparade.” 

Raoul Hedebouw: “We hadden gezegd dat we geen gekozenen zouden zijn zoals de anderen. We houden woord en daarom roepen we op tot een protestparade. We willen complementair zijn aan de sociale bewegingen. We gaan dus informeren en mobiliseren in het najaar. We gaan ook een folder uitbrengen op 1,5 miljoen exemplaren om de mensen te informeren.”

Wie laat de regering buiten schot?

Raoul Hedebouw: “De fortuinen, en de 1% rijksten.  Er kwamen het afgelopen jaar in België nochtans 12.000 miljonairs bij.  Maar toch komt er geen vermogensbelasting. Economen als Thomas Piketty mogen nog zo uitvoerig bewijzen dat een vermogensbelasting echt nodig is, de politici hebben er geen oren naar. De miljonairs zijn nog nooit zo goed bediend geweest.
Als je 17 tot 20 miljard wil besparen zonder vermogensbelasting, dan kan dat onmogelijk anders dan met een lange lijst aan besparingen voor de gezinnen. Maar men gaat de grote vermogens weer buiten schot laten.”

De grootste ondernemingen en multinationals krijgen weer een zuurstofinjectie door de loonlasten te verlagen. Ze betalen ook amper belastingen. Men blijft maar cadeaus geven, zonder er enige garantie tegenover te stellen.

Peter Mertens:  “Ook de grote banken blijven buiten schot. Men had herstructureringen beloofd na de crash van 2008, maar er is nog zo goed als niets veranderd.  Onze regels zijn zelfs minder streng dan die van de VS en de UK.

De lobby rond Electrabel en GDF-Suez wordt weer eens op haar wenken bediend. Ze mogen hoge tarieven blijven vragen en doorrekenen aan de gezinnen. Nu chanteren ze met een black-out en de regering blijft machteloos toekijken.

En natuurlijk wordt ook de NAVO bediend.  Nu blijkt zelfs dat Pieter de Crem aanstuurt op de aankoop van de duurst mogelijk vervangers voor de F16.”

De PVDA wil de grote fortuinen activeren om te kunnen investeren 

Peter Mertens:  “We willen een investeringsbeleid. Investeren in de industrie, sociale huisvesting, openbaar vervoer, isolatie,…

Daarvoor heb je een fiscaal alternatief nodig dat het geld gaat halen bij de 1%: een vermogensbelasting invoeren, de notionele interestaftrek afschaffen. We willen de grote fortuinen activeren om te kunnen investeren in de samenleving.

We willen dat in het najaar uitwerken om daarna met een heus alternatief investeringsplan naar de mensen te trekken, en natuurlijk ook naar de parlementen, …

Dat plan zal er zijn in de loop van najaar, nu gaan we vooral informeren en mobiliseren voor de protestparade.”

De PVDA wil dat in een Europees kader plaatsen 

Peter Mertens: “Europa staat aan de rand van een derde recessie sinds 2008.  De Duitse, Italiaanse en Franse economieën zitten terug in het slop en sleuren de rest van Europa wellicht mee. Dit is de derde recessie sinds 2008 en toch blijft men vasthouden aan hetzelfde besparingsbeleid. 

Maar dat besparingsbeleid werkt niet, het leidt tot stilstand en achteruitgang, je ziet het gewoon gebeuren. Als je kijkt naar wat de verschillende regeringen in dit land van plan zijn, dan stel je vast dat ze zich allen inschrijven in dat Europese besparingsbeleid.  Het kan ook moeilijk anders, ze stemden immers unaniem, allemaal, voor dat Europese stabiliteitspact. 

Met de PVDA willen we ons bewust buiten dat besparingskader plaatsen. We hebben ons daar steeds tegen verzet en ook nu weer zie je dat dit beleid enkel maar leidt tot meer en diepere crisissen.”

“Het warme  gezinsbeleid van de N-VA blijkt een ice bucket challenge: allesbehalve warm” 

Raoul Hedebouw: “Als we dan kijken naar de plannen die voorliggen dan zijn die alweer een aanslag op de koopkracht van de gezinnen. Loonblokkering, BTW-verhoging, een mogelijke indexsprong, een hoge prijs beloven voor energie (elektrabel), … men gaat dus terug besparen op de koopkracht van de gezinnen.

Maar hoe meer men bespaart op die koopkracht van de gezinnen, hoe meer die crisis zal toenemen.  Zelfs de Nationale Bank stelt dat het stokken van de binnenlandse consumptie een van de belangrijkste redenen is waarom we niet uit de recessie geraken en toch gaan we weer besparen.”

Peter Mertens: “Ook de plannen van de Vlaamse regering zijn een aanslag op de koopkracht van de gezinnen: duurdere kinderopvang, duurder onderwijs, duurdere musea, duurdere sportclubs, duurder hoger onderwijs, duurdere woonzorgcentra,… Het warme  gezinsbeleid van de N-VA blijkt een ice bucket challenge: allesbehalve warm.

De regering Bourgeois heeft haar naam dan ook absoluut niet gestolen. Ze gedragen zich zoals de Franstalige bourgeoisie in de 19° eeuw.”

[ Peter Mertens: “Dit jaar is het jaar van het sociaal verzet”]
Op de website van de PVDA kan je een interview lezen met Peter Mertens waarin hij de analyses en de plannen van de PVDA uitvoerig voorstelt