Foto Solidair, Salim Hellalet

Proximus en bpost: privatiseer de familiejuwelen niet, maar geef ze terug aan de gemeenschap

Minster van Overheidsbedrijven Alexander De Croo wil de deur openzetten voor de privatisering van Proximus en bpost. De PVDA wijst die plannen af.

Michaël Verbauwhede, Brussels volksvertegenwoordiger van de PVDA en specialist openbare diensten van de partij: “De regering zet het privatiseringsbeleid dat al 30 jaar aan de gang is, voort én versterkt het nog. Sinds de jaren 80 werden de meeste grote Belgische overheidsbedrijven verkocht aan de privé: ASLK, Gemeentekrediet, Sabena… Met de gekende catastrofale gevolgen. Het is tijd om dat pad te verlaten.”

100% bij gemeenschap

De PVDA kiest voor een heel andere weg dan die van de regering. Michaël Verbauwhede: “Wat bijvoorbeeld de post betreft, willen wij een dienstverlening die maximaal ten dienste staat van de bevolking. En de enige manier om dat te garanderen is de post voor 100% in handen van de gemeenschap houden. Enkel de overheid kan garanderen dat er voldoende postkantoren zijn, die goed bereikbaar zijn en die dicht bij de bewoners gelegen zijn, waar het postpersoneel kan werken in correcte werkomstandigheden, waar de postbode zijn sociale rol kan vervullen – onder andere voor de vereenzaamde bejaarden – en waar de directeurs een loon ontvangen dat correct is, maar niet buitensporig.”  

Piraatactie

Natuurlijk is het mogelijk en wenselijk dat er winst gemaakt wordt bij een openbare dienst. Maar in de visie van de PVDA moeten de eventuele winsten terugkeren naar de gemeenschap, en niet naar de bankrekeningen van enkele grote privéaandeelhouders. De verkoop van de helft van de aandelen van de staat was al een eerste piraatactie van de privé: dat berooft de gemeenschap van een deel van de positieve financiële resultaten van de post.

Privatisering is negatief

Privatisering is negatief, zowel voor de dienstverlening aan de gebruikers als voor de betrokken werknemers. Door de totale privatisering van bpost en Proximus in het vooruitzicht te stellen, doet de regering-Michel-De Wever niets anders dan het beleid van de voorgaande regeringen voortzetten én afsluiten. De laatste jaren bestond het beleid van de openbare bedrijven er immers in het bedrijf aantrekkelijk te maken voor een verkoop aan de privé. De openbare diensten werden bestuurd als privébedrijven en het kwam er vooral op aan ze voor te bereiden op de privatisering en de aandeelhouders reeds te belonen.

Typisch voorbeeld

“Bpost is een zeer typisch voorbeeld”, zegt Michael Verbauwhede. “Bij de laatste hervormingen van de post, stond de winst van de aandeelhouders voorop. Ten nadele van de dienst aan de bevolking. De dividenden aan de aandeelhouders stegen van 42 miljoen euro in 2006 naar 390 miljoen euro in 2011. In december 2014 besliste bpost 208 miljoen tussentijdse dividenden uit te keren. Dat ging naar de aandeelhouders, waaronder - tot 2013 - de financiële groep CVC.”

Achteruitgang

“Maar de keerzijde van de medaille, dat is de sluiting van bijna 600 postkantoren op een totaal van 1.300, en een toename van het aantal klachten over de post”, gaat de specialist openbare diensten van de PVDA verder. Beurskrant De Tijd kon in mei 2013 zelfs schrijven dat “de enige die belang heeft bij de beursgang [van de post] CVC is”. De privatisering van de openbare bedrijven hypothekeert dus de dienstverlening aan de bevolking.

De afbraak van de dienstverlening aan de bevolking gaat gepaard met een zware achteruitgang van de rechten van de werknemers. Bij de post, bijvoorbeeld, daalde het aantal personeelsleden tussen 2003 en 2011 met 30%. De vorige CEO creëerde het uiterst precair statuut van hulppostbode (met een brutoloon van 1.500 euro per maand)…

Privatisering NMBS al verhinderd

De PVDA verzet zich tegen alle privatiseringen en zal de sociale en syndicale beweging hierrond steunen. Want de regering en de aasgieren van privéaandeelhouders zullen alleen wijken als de bevolking van zich laat horen.

Net zoals de bevolking nu al heeft verhinderd dat de regering ook de NMBS ging privatiseren. Volgens De Tijd wou Alexander De Croo toelating geven om een deel van de aandelen van de NMBS te verkopen (naast bpost en Proximus). Maar de regering zou teruggekrabbeld zijn door het sociaal protest van het spoorwegpersoneel.

Dat kan een inspiratiebron zijn voor iedereen die zich wil verzetten tegen de privatisering van de andere openbare diensten.

Commentaar toevoegen

Reacties

De enigste bedoeling van het privatiseren van overheidsbedrijven is meerwaarde creëren om aan de aandeelhouders te geven. Internationaal is men zelfs overgegaan tot het massaal bijdrukken van geld (met volgens mij immense waardeverminderingen van de valuta en enorme staatsschulden tot gevolg) om het kapitalistisch systeem (nog even) recht te houden.