PVDA-alternatief voor de Turteltaks

auteur: 

Frank Sonck

Vanaf 1 maart maakt de Turteltaks onze energiefactuur €100 duurder. De linkse oppositiepartij PVDA lanceert vandaag een waterdicht alternatief. De Turteltaks is niet alleen onrechtvaardig en ongrondwettelijk, maar ook gewoon totaal overbodig.

Het PayBackPlan werd uitgewerkt door de studiedienst van de PVDA. Het plan omvat drie peilers.

1. Een ‘zonneplantagetaks' op commerciële zonneplantages. Opbrengst: 115 miljoen euro/jaar.

De subsidiëring van zonnepanelen is intussen afgeschaft voor particulieren maar dankzij een juridisch achterpoortje kunnen een aantal multinationals de komende jaren blijven genieten van woekersubsidies op de gigantische zonneplantages die ze in de voorbij jaren bouwden. Zo krijgt baggerkoning De Nul jaarlijks 4 miljoen subsidies voor zijn installatie in Zelzate. De PVDA vindt het asociaal dat deze multinationals de winst opstrijken terwijl de gewone consument de factuur moet betalen en wil daarom deze woekerwinsten belasten.

2. Vervang biomassacentrales door zonne- en windenergie in publieke handen. Opbrengst: 186 miljoen euro/jaar.

Biomassacentrales zoals gepland in Langerlo en Gent zijn geen goede keuze op vlak van duurzaamheid. De PVDA heeft een perfect haalbaar scenario uitgewerkt met (publieke) zonne- en windenergie installaties, die evenveel elektriciteit opleveren maar jaarlijks 186 miljoen minder kosten.

3. Investeer de nucleaire winsten van Electrabel in groene stroom. Opbrengst: 194 miljoen euro.

De Belgische kerncentrales zijn al lang afbetaald door de Belgische consument, maar blijven woekerwinsten genereren voor Engie/Electrabel en EDF/Luminus. De PVDA wil de belasting op de nucleaire winsten daarom gevoelig verhogen.

Turteltaks overbodig

Het PayBackPlan van de PVDA brengt zo 495 miljoen euro in het laatje, exact evenveel als de Turteltaks van de Vlaamse regering op kruissnelheid zou moeten opbrengen. Met andere woorden: als het PayBackPlan wordt doorgevoerd kan de Turteltaks helemaal geschrapt worden, zowel voor gezinnen, zelfstandigen, mensen met elektrische verwarming en kleine bedrijven.

Impact van het PayBackPlan voor een gemiddeld gezin:

  1. Zonneplantagetaks op commerciële zonneplantages: – 23 euro
  2. Zon en wind in publieke handen: – 38 euro
  3. Afromen nucleaire winsten Electrabel: – 39 euro

Totaal te betalen: 0 euro

Hier kunt u het PayBackPlan integraal bekijken.

Mertens wil het PayBackPlan de komende weken aankaarten bij de Vlaamse regering. Intussen blijft de PVDA op verschillende terreinen actievoeren. Zo wil de partij maar liefst 50.000 petities ophalen in wijken en bedrijven. En een team van advocaten bereidt ook een juridische zaak voor die in de komende weken wordt gelanceerd.

Links