PVDA Borgerhout verdedigt laagdrempelige poll rond naamgeving plein

Enkele weken geleden kozen de burgers van Borgerhout zelf de naam van een plein in hun buurt. Een mooi staaltje democratie, juist? Nou, wie dacht dat alles over het Terloplein al gezegd en geschreven was, had het grondig mis. Gisterenavond zorgde het nog voor een heftig debat in de districtsraad van Borgerhout. Zowel N-VA, Open VLD als CD&V spuiden kritiek. De PVDA-fractie diende hen van antwoord.

"Het bestuur zaait verdeeldheid, laat zich meeslepen door oproerkraaiers, gelukkig heeft de volkswijsheid gewonnen, participatie rond iets zoals een pleinnaam is belachelijk, …”, zeiden de critici.

Dit deed ons toch even de wenkbrauwen fronsen. Als PVDA-fractie reageerden we zo:

Zo'n duizend mensen hebben meegedaan aan een wedstrijd om een plein te hernoemen. Met een simpele internetpoll, evenaren we zelfs bijna het deelnemersaantal van de bevraging rond het bestuursakkoord. Dat lijkt me niet niets, integendeel. Het lijkt me zelfs iets om toe te juichen. 

Zeker als je gaat kijken naar de groepen die hebben deelgenomen. Veel deelnemers van allochtone afkomst, een groep die toch niet te verwaarlozen is hier in Borgerhout en anders steevast de sneer krijgt niet geïnteresseerd te zijn in participatie.

In dit geval dus niet. Misschien komt het wel omdat de poll op een bijzonder laagdrempelige manier was opgesteld, dat er zoveel stemmen werden uitgebracht. 

Al 50 jaren delen bewoners van Marokkaanse herkomst Borgerhout met Vlaamse buren. Om Vlaams minister van integratie Bourgeois even te citeren: "Integratie is een dynamisch en interactief proces, waarbij individuen, groepen, gemeenschappen en voorzieningen, op constructieve wijze met elkaar in relatie staan en omgaan met migratie en de gevolgen ervan in de samenleving”.  Als jonge Borgerhoutenaren met Marokkaanse roots dergelijk initiatief nemen, geven zij het signaal er bij te horen, dat zij ook van Borgerhout zijn, en Borgerhout ook van hen. Net zoals van alle andere bewoners. 

Daarnaast wordt er beweerd dat het bestuur polariseert. Een simpele oproep tot participatie en democratisch proces mag dus niet meer, want het polariseert en zou wel eens tot resultaten kunnen leiden waar bepaalde oppositiepartijen zich niet in kunnen vinden.. Een schande. 

Wat mij en mijn partij echter zorgen baart, is dat een voorstel dat toch wel breed gedragen werd in Borgerhout (bijna 400 stemmen) afgedaan wordt als dom, provocatief en dus in de weg staand.

Wat me ook zorgen baart, is hoe enkele partijen meteen hun tanden ontbloten wanneer mensen van Marokkaanse achtergrond zich plots ook in het debat komen mengen. En het gaan dan nog maar over de naam van een plein!

Het bestuur polariseert niet, er is door het bestuur geen enkele oproep gedaan voor welke naam dan ook. Dat bewoners een Marokkaanse naam naar voor hebben geschoven, die door het bestuur werd opgepikt, is gewoon participatie. Een Marokkaanse naam is op zich niet polariserend, net zo min als een Vlaamse, Zuid-Afrikaanse of Amerikaanse historische naam… De reacties zeggen wel iets over de polarisering die er is en die aangewakkerd wordt door de oppositie. Laat ons daar dan oplossingen voor aanreiken en geen excuses zoeken in stemprocedures.