Foto's : Vinciane Convens

PVDA dient wetsvoorstel in om het vermogen van politieke mandatarissen openbaar te maken

De afgelopen dagen en weken kwamen verschillende affaires aan het licht over mogelijke financiële wanpraktijken door publieke mandatarissen uit verschillende politieke families. Het gaat om mensen die verondersteld worden het algemeen belang te dienen, maar die op zo’n manier met geld omgaan dat men zich daar op z’n zachtst gezegd vragen bij kan stellen.

Er is een grens overschreden. Als mandatarissen met een openbare functie zich verrijken, dan moeten burgers dat kunnen vaststellen en onderzoeken. Door de aard van hun functie moeten deze mandatarissen aanvaarden dat er transparantie is over hun vermogen.

Daarom dienen Marco Van Hees en Raoul Hedebouw, federale volksvertegenwoordigers van de PVDA, op donderdag 5 maart 2015 een wetsvoorstel in om het vermogen van politieke mandatarissen openbaar te maken. Marco Van Hees zal eerste minister Michel hierover dezelfde dag nog interpelleren in de plenaire zitting van de Kamer.

Publieke mandatarissen moeten krachtens de wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004 jaarlijks een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof. Maar deze aangifte wordt ingediend in een gesloten omslag (die enkel wordt geopend indien een gerechtelijk onderzoek wordt geopend) en vermeldt niet de waarde van het vermogen. Bankrekeningen, bijvoorbeeld, worden vermeld zonder hun saldo.

Het voorstel van de PVDA wijzigt de wet op twee punten. Het voorziet dat:

• het Rekenhof elk jaar de vermogensaangiften publiceert in het Staatsblad en op zijn website, zodat deze door alle burgers die dat wensen, kunnen worden geraadpleegd;

• van elk element van het vermogen de handelswaarde vermeld wordt (op dezelfde manier als bij de aangifte van nalatenschap).

In Frankrijk wordt het vermogen van ministers al op deze manier gepubliceerd. Het voorstel van de PVDA is soortgelijk, maar is van toepassing op alle mandatarissen die onder de wet van 2 mei 1995 vallen (ministers, parlementsleden, bestuurders van intercommunales, topmanagers van overheidsbedrijven, kabinetschefs...)

“Ik ga ervan uit dat ons voorstel door de meeste partijen goedgekeurd zal worden”, stelt Marco Van Hees. “Iemand die politieke verantwoordelijkheid draagt, engageert zich normaal gezien voor het algemeen belang van de bevolking en draagt sociale verantwoordelijkheden die een vertrouwensrelatie met de burgers veronderstellen. Een politicus moet dan ook geen schrik hebben om zijn/haar bezittingen bekend te maken.”

Ter herinnering: de PVDA eist van haar eigen mandatarissen een strikte naleving van de regel die hun inkomen beperkt tot een gemiddeld werknemersloon. Het principe daarachter is: als je niet leeft zoals je denkt, ga je uiteindelijk denken zoals je leeft. Sinds de volksvertegenwoordigers van de PVDA in 2014 verkozen werden, passen ze dit principe in de praktijk toe.

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Prachtig voorstel en een goed begin. MAAR!!!!!!! Van groot belang is het aantal kosten dat deze mensen nog allemaal maken buiten uit hun inkomen. Er zijn er die meer kosten maken dan het inkomen is. Dat komt er elke maand wel bij en er wordt niet over gesproken. Dus alle soort van kosten en voordelen die een niet hoogstnoodzakelijk karakter hebben.
schandalig, er zijn geen woorden voor. En maar graaien, ook bij de arbeiders. Ze nemen maar meer en meer onze centen af!