(Foto Asbeststort Dicht - PVDA Sint-Niklaas)

PVDA eist sluiting SVK-asbeststort na publicatie belastend beeldmateriaal

auteur: 

Webredactie

Op maandag 12 juni werden ontluisterende beelden uitgebracht, geschoten door medewerkers van het comité Asbeststort Dicht, in samenwerking met de PVDA-afdeling te Sint Niklaas, van hoe SVK, de uitbater van het asbeststort te Sint Niklaas, te werk gaat op het stort. De PVDA en het Actiecomité eisen dat de tijdelijke sluiting wordt verlengd en het stort definitief wordt gesloten.

Bekijk hier het item in het VRT-Journaal: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3001034

De beelden, geschoten door medewerkers van het comité Asbeststort Dicht, in samenwerking met de PVDA-afdeling van Sint Niklaas, tonen aan hoe het asbestafval dat in gesloten verpakking wordt aangeleverd, door SVK kapot wordt gebroken om zoveel mogelijk asbest te kunnen storten op een zo klein mogelijke ruimte. Deze werkwijze doet letterlijk (en ook figuurlijk) heel wat stof opwaaien. Het vormt een groot gevaar voor de werknemers (zonder beschermingsmiddelen duidelijk in beeld) en voor de omwonenden.

De gevaarlijke werkwijze wordt bevestigd door een audio-opname van een getuigenis van een ex-arbeider die regelmatig op het stort werkte. De PVDA en het Actiecomité eisen dat de tijdelijke sluiting wordt verlengd en het stort definitief wordt gesloten. Een bedrijf met een dergelijke bedrijfscultuur kan onmogelijk de uitbating van een asbeststort toegewezen krijgen.

Toen de beelden aan de Vlaamse Milieu Inspectie (VMI) werden overgemaakt, vertelden zij ons dat we klacht bij de politie moesten indienen. De politie van Sint-Niklaas verwijst ons dan weer naar de VMI.

De PVDA en het actiecomité vragen dat de Minister van Leefmilieu dringend in actie schiet en het asbeststort sluit.

Er zal een persconferentie zijn op woensdag 14 juni om 18.30 u. in café Graanmaat op de markt van Sint-Niklaas. Aansluitend is er om 19.30 u. een actie voor het stadhuis om te eisen dat de tijdelijke sluiting van het asbeststort van SVK wordt omgezet in een definitieve sluiting. Op de persconferentie zullen het comité Asbeststort Dicht in samenwerking met de PVDA Sint-Niklaas :

  • Vier studies voorstellen die aantonen dat een perimeter van 500 meter een minimum is voor woningen rond een asbestbron.
  • Een overzicht brengen van de inbreuken die werden vastgesteld door de VMI en hoe deze werden genegeerd door het Parket, iets wat dhr. Verhaert, de directeur van SVK, blijkbaar vooraf wist. Dat roept heel wat vragen op.

In het stadhuis is om 20.00 u. een openbare commissie van de Gemeenteraad gepland. De actievoerders eisen dat het Actiecomité wordt gehoord, gezien ook de directeur van SVK is uitgenodigd. Het is onbegrijpelijk dat de directeur van SVK kan spreken en het Actiecomité niet.