PVDA erg ongerust over concept ‘aangepaste beschikbaarheid’

Het kernkabinet besliste dat de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen ‘aangepast’ beschikbaar zullen moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De PVDA reageert ongerust.

In de Groep van Tien was er een akkoord over de ‘passieve’ beschikbaarheid. De regeringspartijen hebben dat veranderd, maar veel informatie werd er nog niet los gelaten.

 “Wil de aangepaste beschikbaarheid zeggen dat een jobaanbod sneller aanvaard zal moeten worden?”, zo vroeg Terzake aan De Croo. Minister De Croo bevestigt indirect: "De concepten actieve en passieve beschikbaarheid zullen verdwijnen. Voor bruggepensioneerden wordt een nieuw concept uitgevonden. Zij zullen op een meer efficiënte begeleiding krijgen naar een job.”

De linkse partij PVDA reageert ongerust. “Wanneer ‘aangepaste beschikbaarheid’ zou betekenen dat elke bruggepensioneerde net meer jobaanbiedingen zou moeten aanvaarden, ook die jobs die niets met zijn of haar opleiding te maken hebben, of jobs die nog verder van huis liggen, dan is dat een serieuze sociale achteruitgang. Dat zou dan ingaan tegen de geest van het sociaal akkoord in de Groep van Tien.”, zo zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA.

“De regering schuift het sociaal overleg aan de kant”, aldus Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “De N-VA en Open VLD wilden blijkbaar absoluut bewijzen dat het sociaal overleg geen plaats meer heeft in dit land. De weerstand tegen het akkoord van de Groep van Tien heeft immers niets te maken met budgettaire redenen. Het brugpensioen kost bijna niets. De aanvullende vergoedingen worden betaald door de ex-werkgevers. De brugpensioenuitkeringen worden geneutraliseerd door de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren, die wegvallen omdat zij de jobs van bruggepensioneerden innemen.”

De maatregel geldt niet voor wie vandaag al dit statuut geniet. De Groep van Tien vroeg de regering om de genomen maatregelen volledig af te schaffen voor de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen (de ‘contractbreuk’ ongedaan maken). Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen vroeg de Groep om de ‘actieve’ beschikbaarheid om te zetten naar een ‘passieve’ beschikbaarheid. Voor de lange loopbaanen en de zware beroepen wilde ze de actieve beschikbaarheid beperken tot 60 jaar. Voor bruggepensioneerden om medische redenen, zou er geen beschikbaarheid meer mogen zijn. Door de sociale druk van onderuit heeft de regering haar ‘contractbreuk’ nu herzien. Maar de vraagt blijft welk regime toekomstige bruggepensioneerden opgelegd krijgen, en wat precies de invulling is van de ‘aangepaste beschikbaarheid’.

“De pensioenen zijn perfect betaalbaar, indien we de welvaart eerlijker verdelen. Het brugpensioen zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op wat rust na een leven van intense arbeid, ook zij die minder lang leven en minder lang in goede gezondheid verkeren. De PVDA zal de beslissing van de regering grondig analyseren en de ministers verder interpelleren”, aldus nog Kim De Witte.

Commentaar toevoegen

Reacties

Ze (de regering) hebben de brugpensioenenregeling nu aangepast??? Jaja, maar wat met degenen die al in hun "opzeg" zitten van eind vorig jaar??? Die gaan ze nu (ook zoals voor mijzelf!) hun leven naar de kloten helpen omdat ze een goedbetaalde job lieten om op Brugpensioen te kunnen gaan met de oude voorwaarden, en die waren op Brugpensioen om wat van hun leven te kunnen genieten ipv "zware arbeid" (of gewone arbeid) te moeten verrichten omdat er noooit meer me stress moest gaan gewerkt worden.... Nu hebben ze de regelkes iets aangepast om hun gezicht maar vooral niet te hoeven verliezen??? En daarom moeten de Brugpepensioeneerden "ongerust" en "ziekjes" blijven hopen dat ze niet terug opgeroepen worden om te gaan werken, met een fulltime systeem dan nog!!! Ikzelf zat in een landingsbaan wegens zwaar werken en ook wegens mijn diabeet zijn en de lichamelijke klachten.... Ik kan verkeerd zijn, maar de Pvda is er precies nu ook min of meer mee akkoord met de weinige aanpassingen??? Ik hoop echt dat het niet zo is, ook al omdat ik wel meer vertrouwen heb in de pvda dan in deze regering en daarom had ze ook mijn stem bij de laatste verkiezingen! Ik hoop dat alle bonden nu maar eens goed samenspannen om die oneerlijke praktijken van deze rotregering aan de kaak te stellen, en dan bedoel ik niet alleen over de Brugpensioenen!!!
en wat gaan ze doen met de 50 + die door reorganisatie, herstructurering hun job zijn verloren ,worden deze ook nog eens extra gestraft omwille van het geldgewin van de zogezegde ondernemers(werkgevers) en waar ze wel subsidies hebben voor getrokken en nu hoor je niemand zeggen van de je krijgt subsidies en als je de werknemer ontslaat voor gewoon het geldgewin moeten de werkgevers deze bedragen ook maar terugbetalen aan vadertje staat!!! en je word nog eens extra gestraft omwille van te werken bij ne kleine kmo!!!! want dan heb je helemaal geen rechten meer zoals bij grote bedrijven en straks nog eens gestraft worden door de rva omdat 50+ geen kans meer maken bij de huidige werknemers en die liever aan uitbuiting doen van meestal oost europese arbeiders die hier aan een hongerloon komen werken 3x winst voor de werkgevers,geen sociale lasten,geen controles,geen belastingen integendeel het is een aftrekpost voor hun en meestal sluizen ze het geld nog door naar een van die landen waar zeer lage belastingen worden geïnd DANK BIJ VOORBAAT AAN ZULKE ASSOCIALE REGELING EN BINNENKORT WETGEVING!!!
Natuurlijk ben ik het eens met het recht op brugpensioen ,alleen het argument dat jongeren die plaatsen zouden kunnen innemen en aldus een budjetaire nuloperatie zouden geven qua werkloosheidsuitkering lijkt mij wat met zijn haar getrokken!die grote bedrijven zoals Ford Genk en anderen in herstructurering geven toch geen vervangend werk aan jongeren,hé!
Deze regering besteelt ons op alle vlakken en vooral de 50 plussers worden geviseerd,niemand van ons werknemers krijgt nog wat rust na een lange loopbaan,ze zitten aan ons pensioensparen en spaarcentjes op de spaarboekjes waarvoor we gewerkt hebben, het is een doorn in hun ogen dat er zoveel blijft staan terwijl de rente historisch laag is,iedereen gaat op de rem staan en de economie ondermijnen , vele jobs gaan verloren gaan! Hoe gaan ze dan die bruggepensioeneerden aan het werk zetten?
Ikzelf ben in opzeg sinds december 2013.Op weg naar mijn brugpensioen, moet ik een opzeg uitdoen van 15 maand, en daarbovenop nog mijn verlof van twee jaar. Dat wil zeggen, dat half mei 2015 de einddatum is. Mijn werkgever adviseerde mij, om medische reden na te gaan of ik op brugpensioen kon gaan. En nu stel ik mij de vraag, wat heb ik te verwachten met deze nieuwe regeling? Ik werkte halftijds (tijdskrediet). Dit is een statuut dat volledig wegvalt.... Nu op zoek naar een nieuwe fulltime job????
Mijn vrees is dat de opzettelijk vage term "aangepaste beschikbaarheid" oudere werklozen en bruggepensioneerden zal verplichten nepjobs met nepstatuten te aanvaarden waarbij geen kans bestaat op vast contract en waar anciënniteit niet meetelt voor het loon. Zo worden ze op een doodlopend zijspoor gezet.
Ik hoop dat er een verenigd vaksbondfront haar tanden laat zien , zo kan het niet verder ! Door de oversubsidiering van vooral jongeren en ook wel ouderen , geraak je nu zelfs niet meer aan werk door een selectie als je 33 jaar bent !!!! Want ah ja , voor jou krijgen "we" maar 4 trimesters voordelen ; das veel minder dan voor de andere doelgroepen !!!! Dan krijgen "we" niet enkel rsz vermindering maar ook nog loonvermindering gedurende een jaar of 3 , waardoor het "ons" eigenlijk niks kost ! 't Zal wel da Karelken Van Eetveld akkoord was . Mvg Ines