PVDA erg ongerust over concept ‘aangepaste beschikbaarheid’

Het kernkabinet besliste dat de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen ‘aangepast’ beschikbaar zullen moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De PVDA reageert ongerust.

In de Groep van Tien was er een akkoord over de ‘passieve’ beschikbaarheid. De regeringspartijen hebben dat veranderd, maar veel informatie werd er nog niet los gelaten.

 “Wil de aangepaste beschikbaarheid zeggen dat een jobaanbod sneller aanvaard zal moeten worden?”, zo vroeg Terzake aan De Croo. Minister De Croo bevestigt indirect: "De concepten actieve en passieve beschikbaarheid zullen verdwijnen. Voor bruggepensioneerden wordt een nieuw concept uitgevonden. Zij zullen op een meer efficiënte begeleiding krijgen naar een job.”

De linkse partij PVDA reageert ongerust. “Wanneer ‘aangepaste beschikbaarheid’ zou betekenen dat elke bruggepensioneerde net meer jobaanbiedingen zou moeten aanvaarden, ook die jobs die niets met zijn of haar opleiding te maken hebben, of jobs die nog verder van huis liggen, dan is dat een serieuze sociale achteruitgang. Dat zou dan ingaan tegen de geest van het sociaal akkoord in de Groep van Tien.”, zo zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA.

“De regering schuift het sociaal overleg aan de kant”, aldus Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “De N-VA en Open VLD wilden blijkbaar absoluut bewijzen dat het sociaal overleg geen plaats meer heeft in dit land. De weerstand tegen het akkoord van de Groep van Tien heeft immers niets te maken met budgettaire redenen. Het brugpensioen kost bijna niets. De aanvullende vergoedingen worden betaald door de ex-werkgevers. De brugpensioenuitkeringen worden geneutraliseerd door de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren, die wegvallen omdat zij de jobs van bruggepensioneerden innemen.”

De maatregel geldt niet voor wie vandaag al dit statuut geniet. De Groep van Tien vroeg de regering om de genomen maatregelen volledig af te schaffen voor de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen (de ‘contractbreuk’ ongedaan maken). Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen vroeg de Groep om de ‘actieve’ beschikbaarheid om te zetten naar een ‘passieve’ beschikbaarheid. Voor de lange loopbaanen en de zware beroepen wilde ze de actieve beschikbaarheid beperken tot 60 jaar. Voor bruggepensioneerden om medische redenen, zou er geen beschikbaarheid meer mogen zijn. Door de sociale druk van onderuit heeft de regering haar ‘contractbreuk’ nu herzien. Maar de vraagt blijft welk regime toekomstige bruggepensioneerden opgelegd krijgen, en wat precies de invulling is van de ‘aangepaste beschikbaarheid’.

“De pensioenen zijn perfect betaalbaar, indien we de welvaart eerlijker verdelen. Het brugpensioen zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op wat rust na een leven van intense arbeid, ook zij die minder lang leven en minder lang in goede gezondheid verkeren. De PVDA zal de beslissing van de regering grondig analyseren en de ministers verder interpelleren”, aldus nog Kim De Witte.