Khadija Chennouf, Mie Branders, Peter Mertens en Mohamed Chebaa. (Foto Jos D'haese)

PVDA-gemeenteraadsleden ondertekenen ethisch charter​

De nieuwe Antwerpse gemeenteraadsleden van de PVDA ondertekenden op 5 december een ethisch charter voor een integere politiek. “We doen aan politiek uit een oprecht engagement voor de samenleving, niet om er zelf beter van te worden”, verduidelijkt fractievoorzitter Peter Mertens.

De PVDA haalde op 14 oktober 8,7 procent in de stad Antwerpen, goed voor vier zitjes in de gemeenteraad. Peter Mertens, Mie Branders, Mohamed Chebaa en Khadija Chennouf zetelen vanaf januari 2019 voor de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad. Vandaag ondertekenden de vier een ethisch charter. Ze verklaren hiermee dat ze alle financiële voordelen verbonden aan hun mandaat aan de partij over zullen maken, zodat het geld gebruikt kan worden voor de strijd voor een stad op mensenmaat. 

Nieuw en niet nieuw

“De principes achter dit charter zijn niet nieuw”, legt Mertens uit. “Zitpenningen afstaan, leven aan een bescheiden loon, dat doen we al 40 jaar. De eerste verantwoordelijken van de PVDA en de dokters van Geneeskunde voor het Volk zijn hiermee gestart. Volgens het principe: wie niet leeft zoals hij denkt, zal snel denken zoals hij leeft. Wij willen het contact en de voeling met de mensen die we vertegenwoordigen niet verliezen. ”

“Anderzijds is het nieuw dat we dit charter lanceren. Het is de eerste keer dat we ons engagement publiekelijk voor de pers ondertekenen”, vult Mertens aan. “Steeds meer mensen zijn het schaamteloze gegraai van de politieke kaste beu, terwijl er van hen verwacht wordt dat ze langer werken en zij hun koopkracht zien dalen. Die speciale regels die de politiek voor zichzelf maakt, denk maar aan de omstreden ontslagvergoedingen van de parlementsleden van 400.000 euro, dat pikken  de mensen terecht niet meer. Wij willen met dit charter duidelijk maken dat we op een heel andere manier aan politiek doen, een integere politiek.”

Taekwondoles

Khadija Chennouf is nieuwkomer in de gemeenteraad. Ze werkt in een architectenbureau en geeft les taekwondo. Kinderen die rondhangen op straat en het vaak thuis niet breed hebben krijgen bij haar een stevige dosis sport. Khadija legt uit: “Voor mij is dit charter nieuw, maar ik sta achter die principes. De grootste beloning die ik krijg uit mijn taekwondolessen is die gasten zelfvertrouwen en een aangename tijd geven. Daar steek ik met veel plezier en voldoening een deel van mijn vrije tijd en mijn energie in. In de gemeenteraad wil ik dat werk op een stedelijk, structureel niveau voortzetten, maar wel met dezelfde drive en hetzelfde engagement.”

2.000 euro per maand

Mie Branders, dokter voor en van het volk en met het hart op de tong, zal ook de komende legislatuur zetelen in de gemeenteraad. Ze gruwelt van onrecht en gaat door het vuur voor haar patiënten, voor bezorgde burgers en actiecomités. “Ik ben blij dat ik mijn partij ook op deze manier kan steunen. Onze partij is de enige partij die zoveel steunt op haar leden en haar verkozenen voor de financiering van haar werking. Voor een commissiezitting krijgen gemeenteraadsleden 150 euro bruto, soms voor een vergadering van slechts twintig minuten. Netto voor ons gevieren komen we aan 1.500 tot 2.000 euro per maand. Daarmee kan de PVDA de strijd voor een stad op mensenmaat nog beter voeren.”

Solidariteit

Elektricien Mohamed Chebaa was de afgelopen periode de enige arbeider in de gemeenteraad. ’s Anderendaags om zes uur moet hij op zijn werk zijn. Mohamed ijvert voor de uitbouw van openbaar vervoer naar de haven. “Ik ben betrokken bij de PVDA-afdeling van district Merksem”, zegt Mohamed. “Ik zie vele leden die zich achter de schermen inzetten. Door mensen bijeen te brengen, door acties te voeren, door folders te bussen, door infoavonden te organiseren. Dit charter is ook een vorm van solidariteit binnen de partij. Wij hebben als verkozenen de kans om in het voetlicht te staan en het woord te voeren, maar we zouden niets zijn zonder het werk van al die mensen aan de basis.”

Labels